سوره

مقاله نامزد خوبیدگی
از ویکی شیعه

سوره اصطلاحی قرآنی، به معنای مجموعه‌ای از آیات قرآن است که آغاز و پایان مشخص دارد و در اکثر موارد با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می‌شود. برخی مفسران معتقدند تمام آیات یک سوره با هم مرتبط هستند و یک موضوع محوری را دنبال می‌کنند. برخی سوره‌های قرآن به خاطر شباهت‌هایی که با هم دارند، به دسته‌های مختلفی قسمت‌بندی شده‌اند؛ قسمت کردن سوره‌ها بر اساس زمان نزول (مکی یا مدنی) و بخش‌بندی سوره‌ها بر اساس تعداد آیات (سَبع طِوال، مِئون، مَثانی و مُفَصَّل) از جمله این دسته‌بندی‌ها است.

طبق نظر مشهور قرآن‌پژوهان، قرآن ۱۱۴ سوره دارد. ولی برخی نویسندگان بی‌آنکه از آیات قرآن بکاهند، تعداد سوره‌های قرآن را ۱۱۲ یا ۱۱۳ سوره دانسته‌‌اند؛ زیرا برخی از آنان معتقدند سوره توبه، ادامه سوره انفال است و سوره مستقلی نیست. برخی دیگر نیز سوره‌های فیل و قُرَیْش و نیز سوره‌های سوره ضُحی و اِنْشِراح را یک سوره مستقل ندانسته‌اند. هر یک از سوره‌های قرآن به اسم خاصی نام‌گذاری شده و غالبا از واژگان آغازین هر سوره و یا از محتوای آن‌ها گرفته شده است. برخی محققان قرآنی معتقدند نام سوره‌ها را پیامبر(ص) انتخاب کرده است و نمی‌توان سوره‌ها را با نام دیگری خواند. اما پژوهش‌گران دیگر این دیدگاه را ناصحیح دانسته‌، معتقدند نام سوره‌ها به مرور زمان در اثر به‌کارگیری فراوان آن در زبان افراد به وجود آمده است.

نخستین و آخرین سوره نازل شده بر پیامبر(ص)، از مسائل مطرح در علوم قرآنی است. طبق نظر برخی، سوره فاتحة الکتاب، نخستین، و سوره نصر، آخرین سوره‌ای است که به صورت یکجا بر پیامبر نازل شد. در منابع حدیثی شیعه و سنی، احادیث فراوانی در فَضائل سُوَر نقل شده است. با این حال محققان در بیشتر این احادیث، هم از نظر سندی و هم از نظر متنی مناقشه کرده‌اند.

معنای سوره و اهمیت آن در مباحث اسلامی

ابتدای یک سوره و نشانه پایان آیات آن در قرآن

سوره اصطلاحی قرآنی و به معنای مجموعه‌ای از آیات قرآن است که آغاز و پایان مشخصی دارد و در اکثر موارد با بسم الله الرحمن الرحیم (مگر سوره توبه که با بسم الله الرحمن الرحیم ندارد) آغاز می‌شود.[۱] در برخی نوشته‌ها، سوره‌های قرآن به فصل‌های کتاب تشبیه شده است،[۲] ولی برخی محققان این تشبیه را ناصحیح دانسته‌اند؛ چرا که سوره‌های قرآن، ویژگی‌های فصل‌ کتاب را ندارد.[۳] از میان تقسیم‌بندی‌های مختلف قرآن (مانند تقسیم‌بندی آن به جُزْء و حِزب)، تقسیم‌بندی آن به آیه‌ها و سوره‌ها را تنها دسته‌بندی واقعی قرآن دانسته‌اند که منشأ قرآنی دارد.[۴]

سوره‌های کوچک و در مواردی برخی سوره‌های بلند قرآن (سوره انعام) به صورت یکجا بر پیامبر نازل شده است.[۵] برخی از سوره‌ها نیز به تدریج بر پیامبر نازل شد و ترتیب آیات آن، به دستور پیامبر سامان یافته است.[۶] گفته شده تقسیم‌بندی قرآن به سوره‌ها فوائدی را به همراه دارد که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: آسان کردن فراگیری و حفظ قرآن، ایجاد تنوع و نشاط برای قاری قرآن، کنار هم قرار دادن آیات متناسب و متمایز کردن سوره از سوره‌های دیگری که موضوع جداگانه‌ای دارد.[۷]

درباره چگونگی ارتباط آیات یک سوره با هم، دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است.[۸] مفسرانی چون سید محمدحسین طباطبایی، سید قُطب، محمد عِزّت دَرْوَزه، بر این باورند که هر یک از سوره‌ها نوعی یک‌پارچگی و وحدت دارند که با سوره‌های دیگر تفاوت دارد.[۹] به گفته طباطبایی مؤلف کتاب المیزان، سوره‌ها اهداف مختلفی دارند و هر سوره معنا و هدف خاصی را دنبال می‌کند که کل سوره، با تمام آیاتش بیان‌گر آن است.[۱۰] گفته شده در قرن بیستم میلادی این دیدگاه رواج یافته است.[۱۱] در مقابل برخی مفسران دیگر، همچون ناصر مکارم شیرازی مؤلف تفسیر نمونه یکپارچگی تمام آیات یک سوره را لازم نمی‌دانند و معتقدند یک سوره می‌تواند بیان‌گر موضوعات مختلفی باشد.[۱۲]

گفته شده در ابتدای بعثت پیامبر(ص)، اصطلاح سوره به فرازی از آیات قرآن گفته می‌شد که معنای منسجمی با هم داشته باشند؛ طبق این معنا، سوره بقره خود نزدیک به سی سوره دارد.[۱۳] اما در سال‌های پایانی عمر پیامبر، سوره در اصطلاح امروزین آن به کار رفت.[۱۴] مجید معارف پژوهش‌گر اسلامی، معتقد است همین امر موجب اختلاف‌نظر شیعه و سنی شده است؛ چرا که در فقه شیعه در نماز بعد از سوره حمد، باید یکی از سوره‌ها قرآن (به غیر از سوره‌های سجده‌دار) به صورت کامل خوانده شود، اما در فقه اهل‌سنت خواندن قطعه‌ای از قرآن کفایت می‌کند.[۱۵]

ردیف مصحف ترتیب الفبایی نام سوره شمار آیه‌ها ترتیب نزول[۱۶] مکی/مدنی
۱ ۶۳ فاتحه ۷ ۵ مکی
۲ ۱۶ بقره ۲۸۶ ۸۷ مدنی
۳ ۱ آل عمران ۲۰۰ ۸۹ مدنی
۴ ۱۰۴ نساء ۱۷۶ ۹۲ مدنی
۵ ۸۴ مائده ۱۲۰ ۱۱۳ مدنی
۶ ۱۲ انعام ۱۶۵ ۵۵ مکی
۷ ۷ اعراف ۲۰۶ ۳۹ مکی
۸ ۱۳ انفال ۷۵ ۸۸ مدنی
۹ ۲۳ توبه (برائت) ۱۲۹ ۱۱۴ مدنی
۱۰ ۱۱۴ یونس ۱۰۹ ۵۱ مکی
۱۱ ۱۱۰ هود ۱۲۳ ۵۲ مکی
۱۲ ۱۱۳ یوسف ۱۱۱ ۵۳ مکی
۱۳ ۳۷ رعد ۴۳ ۹۶ مدنی
۱۴ ۲ ابراهیم ۵۲ ۷۲ مکی
۱۵ ۳۰ حِجر ۹۹ ۵۴ مکی
۱۶ ۱۰۳ نحل ۱۲۸ ۷۰ مکی
۱۷ ۶ اسراء ۱۱۱ ۵۰ مکی
۱۸ ۸۰ کهف ۱۱۰ ۶۹ مکی
۱۹ ۹۰ مریم ۹۸ ۴۴ مکی
۲۰ ۵۴ طه ۱۳۵ ۴۵ مکی
۲۱ ۹ انبیاء ۱۱۲ ۷۳ مکی
۲۲ ۲۹ حج ۷۸ ۱۰۴ مدنی
۲۳ ۹۸ مؤمنون ۱۱۸ ۷۴ مکی
۲۴ ۱۰۸ نور ۶۴ ۱۰۳ مدنی
۲۵ ۶۷ فرقان ۷۷ ۴۲ مکی
۲۶ ۴۵ شعراء ۲۲۷ ۴۷ مکی
۲۷ ۱۰۶ نمل ۹۳ ۴۸ مکی
۲۸ ۷۵ قصص ۸۸ ۴۹ مکی
۲۹ ۶۰ عنکبوت ۶۹ ۸۵ مکی
۳۰ ۳۸ روم ۶۰ ۸۴ مکی
۳۱ ۸۲ لقمان ۳۴ ۵۷ مکی
۳۲ ۴۳ سجدة ۳۰ ۷۵ مکی
۳۳ ۳ احزاب ۷۳ ۹۰ مدنی
۳۴ ۴۲ سبأ ۵۴ ۵۸ مکی
۳۵ ۶۴ فاطر ۴۵ ۴۳ مکی
۳۶ ۱۱۲ یس ۸۳ ۴۱ مکی
۳۷ ۴۹ صافات ۱۸۲ ۵۶ مکی
۳۸ ۴۸ ص ۸۸ ۳۸ مکی
۳۹ ۴۱ زمر ۷۵ ۵۹ مکی
۴۰ ۶۲ غافر ۸۵ ۶۰ مکی
۴۱ ۶۸ فصّلت ۵۴ ۶۱ مکی
۴۲ ۴۷ شوری ۵۳ ۶۲ مکی
۴۳ ۳۹ زخرف ۸۹ ۶۳ مکی
۴۴ ۳۴ دخان ۵۹ ۶۴ مکی
۴۵ ۲۵ جاثیه ۳۷ ۶۵ مکی
۴۶ ۴ احقاف ۳۵ ۶۶ مکی
۴۷ ۸۷ محمد ۳۸ ۹۵ مدنی
۴۸ ۶۵ فتح ۲۹ ۱۱۲ مدنی
۴۹ ۳۱ حجرات ۱۸ ۱۰۷ مدنی
۵۰ ۷۱ ق ۴۵ ۳۴ مکی
۵۱ ۳۵ ذاریات ۶۰ ۶۷ مکی
۵۲ ۵۵ طور ۴۹ ۷۶ مکی
۵۳ ۱۰۲ نجم ۶۲ ۲۳ مکی
۵۴ ۷۷ قمر ۵۵ ۳۷ مکی
۵۵ ۳۶ الرحمن ۷۸ ۹۷ مدنی
۵۶ ۱۱۱ واقعه ۹۶ ۴۶ مکی
۵۷ ۳۲ حدید ۲۹ ۹۴ مدنی
۵۸ ۸۶ مجادله ۲۲ ۱۰۶ مدنی
۵۹ ۳۳ حشر ۲۴ ۱۰۱ مدنی
۶۰ ۹۶ ممتحنه ۱۳ ۹۱ مدنی
۶۱ ۵۰ صف ۱۴ ۱۱۱ مدنی
۶۲ ۲۶ جمعه ۱۱ ۱۰۹ مدنی
۶۳ ۹۷ منافقون ۱۱ ۱۰۵ مدنی
۶۴ ۲۰ تغابن ۱۸ ۱۱۰ مدنی
۶۵ ۵۳ طلاق ۱۲ ۹۹ مدنی
۶۶ ۱۹ تحریم ۱۲ ۱۰۸ مدنی
۶۷ ۹۵ مُلک ۳۰ ۷۷ مکی
۶۸ ۷۶ قلم ۵۲ ۲ مکی
۶۹ ۲۸ حاقه ۵۲ ۷۸ مکی
۷۰ ۹۴ معارج ۴۴ ۷۹ مکی
۷۱ ۱۰۷ نوح ۲۸ ۷۱ مکی
۷۲ ۲۷ جن ۲۸ ۴۰ مکی
۷۳ ۹۱ مزّمّل ۲۰ ۳ مکی
۷۴ ۸۸ مدثر ۵۶ ۴ مکی
۷۵ ۷۸ قیامه ۴۰ ۳۱ مکی
۷۶ ۱۰ انسان ۳۱ ۹۸ مدنی
۷۷ ۸۹ مرسلات ۵۰ ۳۳ مکی
۷۸ ۱۰۱ نبأ ۴۰ ۸۰ مکی
۷۹ ۹۹ نازعات ۴۶ ۸۱ مکی
۸۰ ۵۷ عبس ۴۲ ۲۴ مکی
۸۱ ۲۲ تکویر ۲۹ ۷ مکی
۸۲ ۱۴ انفطار ۱۹ ۸۲ مکی
۸۳ ۹۳ مطففین ۳۶ ۸۶ مکی
۸۴ ۱۱ انشقاق ۲۵ ۸۳ مکی
۸۵ ۱۵ بروج ۲۲ ۲۷ مکی
۸۶ ۵۲ طارق ۱۷ ۳۶ مکی
۸۷ ۸ اعلی ۱۹ ۸ مکی
۸۸ ۶۱ غاشیه ۲۶ ۶۸ مکی
۸۹ ۶۶ فجر ۳۰ ۱۰ مکی
۹۰ ۱۷ بلد ۲۰ ۳۵ مکی
۹۱ ۴۶ شمس ۱۵ ۲۶ مکی
۹۲ ۸۳ لیل ۲۱ ۹ مکی
۹۳ ۵۱ ضحی ۱۱ ۱۱ مکی
۹۴ ۴۴ شرح ۸ ۱۲ مکی
۹۵ ۲۴ تین ۸ ۲۸ مکی
۹۶ ۵۹ علق ۱۹ ۱ مکی
۹۷ ۷۳ قدر ۵ ۲۵ مکی
۹۸ ۱۸ بینه ۸ ۱۰۰ مدنی
۹۹ ۴۰ زلزله ۸ ۹۳ مدنی
۱۰۰ ۵۶ عادیات ۱۱ ۱۴ مکی
۱۰۱ ۷۲ قارعه ۱۱ ۳۰ مکی
۱۰۲ ۲۱ تکاثر ۸ ۱۶ مکی
۱۰۳ ۵۸ عصر ۳ ۱۳ مکی
۱۰۴ ۱۰۹ همزه ۹ ۳۲ مکی
۱۰۵ ۷۰ فیل ۵ ۱۹ مکی
۱۰۶ ۷۴ قریش ۴ ۲۹ مکی
۱۰۷ ۸۵ ماعون ۷ ۱۷ مکی
۱۰۸ ۸۱ کوثر ۳ ۱۵ مکی
۱۰۹ ۷۹ کافرون ۶ ۱۸ مکی
۱۱۰ ۱۰۵ نصر ۳ ۱۰۲ مدنی
۱۱۱ ۹۲ مسد ۵ ۶ مکی
۱۱۲ ۵ اخلاص ۴ ۲۲ مکی
۱۱۳ ۶۹ فلق ۵ ۲۰ مکی
۱۱۴ ۱۰۰ ناس ۶ ۲۱ مکی

تقسیم‌بندی سوره‌ها

برخی سوره‌های قرآن به خاطر مشابهتی که با هم دارند، به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی شده‌اند.[۱۷]

تقسیم بر اساس زمان نزول

مطابق دیدگاه مشهور قرآن‌پژوهان، سوره‌های قرآن با توجه به زمان نزول آنها، به دو دسته کلی؛ «مَکّی» و «مَدَنی» تقسیم می‌شوند.[۱۸] بر این اساس آنچه پیش از هجرت پیامبر به مدینه نازل شده «مَکّی» و آنچه پس از رسیدن پیامبر به مدینه نازل شده، «مَدَنی» است. از‌این‌رو اگر سوره‌ یا آیه‌ای بعد از هجرت نازل شده باشد، مدنی خواهد بود؛ حتی اگر در شهر مکه یا در سفری از سفرهای پیامبر(ص) نازل شده باشد؛ مانند آیاتی که در فتح مکه یا در حَجَّةُ الوِداع نازل شد.[۱۹]

برخی قرآن‌پژوهان، مکی و مدنی سوره‌ها را نه بر اساس زمان نزول، که بر اساس مکان یا مخاطب سوره‌ها تقسیم کرده‌اند. طبق معیار مکانی، آنچه در مکه و اطراف آن مانند مِنا، عَرَفات و حُدَیبیّه نازل شده مکی است، هرچند بعد از هجرت باشد و آنچه در مدینه و اطراف آن مانند بدر و اُحُد نازل شده مدنی است.[۲۰] اما طبق معیار بودن مخاطب سوره‌ها، هرچه خطاب به اهل مکه نازل شده مکی و هرچه خطاب به اهل مدینه نازل شده مدنی است.[۲۱] ملاک تشخیص مخاطب این است که آنچه با تعبیر «یا ایها الناس» (ای مردم) نازل شده، مکی و آنچه با تعبیر «یا ایها الذین آمنوا» (این کسانی که ایمان آورده‌اید) نازل شده، مدنی است.[۲۲]

تقسیم بر اساس کوتاهی یا بلندی

سوره‌های قرآن بر اساس کوتاهی، بلندی و تعداد آیات آن، به سوره‌های سبع طوال، مئون، مثانی و المفصل تقسیم شده‌اند.[۲۳]

تقسیم‌بندی‌های دیگر

عَزائِم، مُسَبِّحات، حَوامیم، مُمتَحِنات، حامدات، چهارقُل، طَواسین مُعَوَّذَتیْن و زَهراوان از دیگر تقسیم‌بندی‌هایی است که برای سوره‌های قرآن ذکر شده است.[۳۰]

 • حَوامیم؛ به سوره چهلم (سوره غافر) تا چهل‌ و ششم (سوره احقاف) قرآن گفته می‌شود که با حروف مقطّعه «حم» (حا میم) آغاز می‌شوند.[۳۲] در تمامی این سوره‌ها، بلافاصله پس از حروف مقطّعه، از قرآن و نزول آن سخن به میان آمده است.[۳۳]

تعداد سوره‌های قرآن

بیشتر محققان تعداد سوره‌های قرآن را ۱۱۴ سوره دانسته‌اند.[۳۵] با این حال برخی نویسندگان بی‌آنکه از آیات قرآن بکاهند، تعداد سوره‌های قرآن را ۱۱۲ سوره دانسته‌، این دیدگاه را به عنوان نظریه مشهور شیعه معرفی کرده‌اند.[۳۶] به نظر آنان سوره فیل و قریش و نیز سوره ضُحی و انشراح دو سوره مستقل نبوده، بلکه یک سوره هستند؛[۳۷] این نظریه در پی جمع، میان دو دسته از روایت‌های مختلف به وجود آمده است.[۳۸] مطابق تعدادی از روایت‌ها نمازگزار باید بعد از سوره حمد، تنها یک سوره از قرآن را بخواند[۳۹] و طبق دسته دیگری از احادیث هرگاه نمازگزار بعد از خواندن سوره حمد، سوره فیل بخواند، باید سوره قریش را نیز بخواند، و چنانچه سوره ضحی را تلاوت کند، باید سوره انشراح را نیز به آن ضمیمه کند.[۴۰] برخی محققان با رد این نظریه، وجه دیگری را برای جمع بین این دو دسته از روایت‌ها ارائه داده‌اند. به گفته آنها اگر چه در نماز باید بعد از فاتحة الکتاب تنها یک سوره خوانده شود، اما سوره‌های فیل و قریش و نیز سوره‌های ضحی و انشراح از این حکم استثنا شده‌اند.[۴۱] برخی مفسران شیعه و سنی نیز سوره‌های انفال و توبه را یک سوره می‌دانند و بی‌آنکه از آیات قرآن بکاهند، تعداد سوره‌های قرآن را ۱۱۳ سوره دانسته‌اند.[۴۲]

در برخی نقل‌های اهل‌سنت اختلاف شمارش سوره‌ها، به کاستن یا افزودن آیاتی به قرآن انجامیده است.[۴۳] مطابق نقل سیوطی مؤلف کتاب الاِتقان، مصحف عبدالله بن مسعود یکصد و دوازده سوره داشت؛ چرا که او مُعَوَّذَتَین را تعویذ می‌دانست و از قرآن به شمار نمی‌آورد.[۴۴] همچنین سیوطی، مصحف اُبَی بن کَعب را مشتمل بر یکصد و شانزده سوره دانسته است؛ چرا که اُبَی بن کَعْب دو سوره با نام‌های خَلْع و حَفْد به قرآن افزوده بود.[۴۵] برخی خاورشناسان نیز با دو پاره کردن سوره‌های عَلَق و مُدَّثِر، دو سوره به تعداد سوره‌های قرآن افزوده و تعداد سوره‌های قرآن را ۱۱۶ سوره دانسته‌اند.[۴۶]

نام‌گذاری سوره‌ها

هر یک از سوره‌های قرآن به اسم خاصی نام‌گذاری شده و غالبا از واژگان آغازین هر سوره و یا از محتوا و پیام‌های نهفته در آن‌ها گرفته شده است؛ چنانکه سوره بقره به مناسبت ذکر گاو بنی‌اسرائیل در این سوره و یا سوره نساء به مناسبت ذکر احکام مربوط به زنان، چنین نام‌گذاری شده‌اند.[۴۷] برخی از سوره‌های قرآن بیش از یک نام دارند، سیوطی ۲۵ نام برای سوره حمد ذکر کرده است.[۴۸]

در این که این نام‌گذاری‌ها توقیفی و از سوی پیامبر(ص) و به رهنمود وحی انجام شده است و یا اینکه توسط صحابه صورت گرفته، اختلاف‌نظر است.[۴۹] برخی قرآن‌پژوهان مانند زرکشی و سیوطی، بر این باورند که نام‌گذاری‌ سوره‌ها از سوی پیامبر (توقیفی) انجام شده است[۵۰] و نباید سوره‌ها را با نام دیگری خواند.[۵۱] با استناد به توقیفی بودن نام سوره‌ها، برخی نویسندگان نام‌گذاری سوره‌ها را بخشی از اِعجاز اَدَبی قرآن معرفی کرده‌، معتقدند غرض اصلی و عصاره سوره، از این نام‌ها فهمیده می‌شود.[۵۲]

در مقابل سید محمدحسین طباطبایی و عبدالله جوادی آملی، از مفسران شیعه در قرن چهاردهم، نام‌گذاری سوره‌ها را توقیفی و از جانب پیامبر ندانسته‌اند.[۵۳] به گفته آنها، در عصر پیامبر نام بسیاری از سوره‌ها، در اثر به کارگیری فراوان صحابه ایجاد شد.[۵۴] طبق نظر جوادی آملی، بعید است سوره‌ای که معارفی والا و حکمت‌های عمیق و احکام فراوان دارد به نام حیوانی نامیده شود و یا سوره انعام که مشتمل بر چهل احتجاج توحیدی است به نام چهارپایان و یا سوره نمل که معارف عمیق و داستان بسیاری از پیامبران(ع) را در بردارد، به نام مورچه نام‌گذاری شود.[۵۵]

ترتیب سوره‌ها

بیشتر محققان بر این باورند که ترتیب سوره‌های قرآن در مصحف، به دستور رسول خدا انجام نشده و صحابه آن را به این صورت تنظیم کرده‌اند.[۵۶] از ادله‌ای که در تأیید این دیدگاه بیان شده، اختلاف مصحف صحابه در ترتیب سوره‌ها است؛[۵۷] چنان‌که مُصْحف امام علی(ع) نیز نه بر اساس مصحف کنونی، که بر اساس ترتیب نزول سوره‌ها تنظیم شده بود.[۵۸] نسخه امروزی قرآن که در میان مسلمانان وجود دارد، نسخه‌ای است که به دستور عثمان بن عَفّان خلیفه سوم جمع‌آوری شد[۵۹] و مورد تأیید امام علی(ع) و سایر ائمه(ع) قرار گرفت.[۶۰]

با این حال برخی قرآن‌پژوهان معتقدند ترتیب کنونی سوره‌های قرآن به دستور رسول خدا(ص) سامان یافته است.[۶۱] برخی از این افراد معتقدند سوره‌ها در کنار یکدیگر تناسب و پیوندی را ایجاد کرده‌اند.[۶۲] گروهی دیگر نیز بر آنند که ترتیب سوره‌های قرآن، آمیزه‌ای از توقیف (دستور پیامبر) و اجتهاد است؛ بدین معنی که ترتیب بعضی از سوره‌ها به دستور رسول خدا(ص) و ترتیب برخی دیگر با اجتهاد و نظر صحابه‌ای که از سوی عثمان مسئولیت جمع‌آوری قرآن را بر عهده داشتند، انجام گرفته است.[۶۳]

نخستین و آخرین سوره نازل شده

درباره نخستین سوره نازل شده بر پیامبر سه نظریه وجود دارد؛ برخی آیات ابتدایی سوره عَلَق، برخی آیات ابتدایی سوره مُدَّثِر و برخی سوره فاتِحَةُ الکتاب را نخستین سوره نازل شده بر حضرت محمد(ص) دانسته‌اند.[۶۴] محمدهادی معرفت مؤلف کتاب التمهید معتقد است اگر چه آیات ابتدایی سوره علق نخستین آیات نازل شده بر پیامبر و آیات ابتدایی سوره مُدَّثِر نخستین آیاتی بود که بعد از دوره فَترَت بر پیامبر نازل شد، اما اولین سوره‌ای که به صورت کامل بر پیامبر(ص) نازل گردید، سوره حمد است.[۶۵]

درباره آخرین سوره نازل شده بر پیامبر نیز برخی سوره برائت، عده‌ای سوره نصر و گروهی سوره مائده را آخرین سوره می‌دانند.[۶۶] در روایتی که از امام صادق(ع) نقل شده، آخرین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شد، سوره نصر بود.[۶۷] از آنجا که سوره نصر قبل از فتح مکه و سوره توبه بعد از فتح مکه نازل شده، محمدهادی معرفت معتقد است، اگر چه آیات نخستین سوره برائت بعد از سوره نصر نازل شده، اما آخرین سوره‌ای که به صورت یکجا بر پیامبر نازل شد، سوره نصر بود.[۶۸]

فضائل سور

در نخستین منابع حدیثی شیعه احادیث پرشماری به درباره فَضائل سُوَر نقل شده و ابوابی با همین عنوان در کتاب‌هایی مانند کتاب الکافی[۶۹] و ثوابُ الاعمال[۷۰] به این موضوع اختصاص یافته است. در دوره‌های بعد نیز برخی عالمان در کتب خود به این روایات پرداخته‌اند.[۷۱] در منابع حدیثی اهل‌سنت نیز احادیث زیادی در باب فضایل برخی سور و آیات قرآن نقل شده است.[۷۲] با این حال این دسته از روایت‌ها با آسیب سندی و متنی مواجه‌اند و بسیاری از آنها جعلی خوانده شده‌اند.[۷۳]

پانویس

 1. معارف، مباحثی در تاریخ و علوم قرآنی، ۱۳۸۳ش، ص۵۲.
 2. رکنی، آشنایی با علوم قرآن، ۱۳۷۹ش، ص۱۰۴.
 3. معارف، مباحثی در تاریخ و علوم قرآنی، ۱۳۸۳ش، ص۵۲.
 4. طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۱۳، ص۲۳۰-۲۳۱.
 5. معارف، درآمدی بر تاریخ قرآن، ۱۳۸۳ش، ص۱۳۷.
 6. معارف، درآمدی بر تاریخ قرآن، ۱۳۸۳ش، ص۱۳۷.
 7. زرقانی، مناهل العرفان، دار احیاء التراث العربی، ج۱، ص۳۴۴.
 8. خامه‌گر، ساختار هندسی سوره‌های قرآن، ۱۳۸۶ش، ص۱۴-۱۹.
 9. میر، «پیوستگی سوره، تحولی در تفسیر قرآن در قرن بیستم»، ترجمه محمدحسن، محمدی مظفر، ص۴۴۳.
 10. طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۶.
 11. میر، «پیوستگی سوره، تحولی در تفسیر قرآن در قرن بیستم»، ترجمه محمدحسن، محمدی مظفر، ص۴۳۸.
 12. مکارم شیرازی، قرآن و آخرین پیامبر، ۱۳۸۵ش، ص۳۰۷.
 13. معارف، درآمدی بر تاریخ قرآن، ۱۳۸۳ش، ص۱۳۷.
 14. معارف، درآمدی بر تاریخ قرآن، ۱۳۸۳ش، ص۱۳۸.
 15. معارف، درآمدی بر تاریخ قرآن، ۱۳۸۳ش، ص۱۳۸.
 16. معرفت، التمهید، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۱۳۵-۱۳۸.
 17. رامیار، تاریخ قرآن، ۱۳۶۹ش، ص۵۹۶.
 18. معرفت، التمهید، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۱۳۱.
 19. معرفت، التمهید، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۱۳۰.
 20. سیوطی، الاتقان، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۵۵.
 21. سیوطی، الاتقان، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۵۶.
 22. سیوطی، الاتقان، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۸۱.
 23. احمدیان، قرآن شناسی، ۱۳۸۲ش، ص۵۶-۵۷.
 24. رادمنش، آشنایی با علوم قرآنی، ۱۳۷۴ش، ص۱۵۰.
 25. رادمنش، آشنایی با علوم قرآنی، ۱۳۷۴ش، ص۱۵۰.
 26. معرفت، التمهید، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۲۸۲.
 27. جوان آراسته، درسنامه علوم قرآنی، ۱۳۸۰ش، ص۱۹۲-۱۹۳.
 28. رامیار، تاریخ قرآن، ۱۳۶۹ش، ص۵۹۵.
 29. رامیار، تاریخ قرآن، ۱۳۶۹ش، ص۵۹۵.
 30. رامیار، تاریخ قرآن، ۱۳۶۹ش، ص۵۹۶-۵۹۷.
 31. بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۵۹۲-۵۹۳.
 32. رامیار، تاریخ قرآن، ۱۳۶۹ش، ص۵۹۶.
 33. سیوطی، تناسق الدرر فی تناسب السور، ۱۴۰۶ق، ص۱۱۵.
 34. طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۱۹، ص۱۴۴.
 35. محمدی، سروش آسمانی، ۱۳۸۱ش، ص۹۹.
 36. گروهی از مؤلفان، علوم القرآن عند المفسرین، ۱۳۷۵ش، ص۲۷۳.
 37. گروهی از مؤلفان، علوم القرآن عند المفسرین، ۱۳۷۵ش، ص۲۷۳.
 38. دشتی، «بررسی وحدت ضحی و انشراح، و فیل و قریش»، ص۷۷-۷۸.
 39. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۳۱۴.
 40. برای نمونه: شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۷۲؛ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۱۰، ص۸۲۷.
 41. طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۲۰، ص۳۶۵؛ دشتی، «بررسی وحدت ضحی و انشراح، و فیل و قریش»، ص۸۷.
 42. نگاه کنید به: طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۹، ص۱۴۶؛ سیوطی، الاتقان، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۲۸.
 43. سیوطی، الاتقان، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۲۹.
 44. سیوطی، الاتقان، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۲۹.
 45. سیوطی، الاتقان، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۲۹.
 46. بدوی، و سیدی، دفاع از قرآن در برابر آرای خاورشناسان، ۱۳۸۳ش، ص۱۷۵.
 47. سیوطی، الاتقان، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۰۳.
 48. سیوطی، الاتقان، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۹۳-۱۹۶.
 49. اَبو‌شَهْبه، المدخل لدراسة القرآن الکریم، ۱۴۲۳ق، ص۳۲۱.
 50. برای نمونه نگاه کنید به: زرکشی، البرهان، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۶۷؛ سیوطی، الاتقان، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۹۲.
 51. اَبو‌شَهْبه، المدخل لدراسة القرآن الکریم، ۱۴۲۳ق، ص۳۲۱.
 52. خامه‌گر، ساختار هندسی سوره‌های قرآن، ۱۳۸۶ش، ص۱۳۲.
 53. طباطبایی، قرآن در اسلام، ۱۳۵۳ش، ص۲۱۹؛ جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج ۲، ص۲۷.
 54. طباطبایی، قرآن در اسلام، ۱۳۵۳ش، ص۲۱۹؛ جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج ۲، ص۲۷.
 55. جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج ۲، ص۲۷.
 56. فقهی‌زاده، پژوهشی در نظم قرآن، ۱۳۷۴ش، ص۷۲.
 57. رامیار، تاریخ قرآن، ۱۳۶۹ش، ص۵۹۸.
 58. شیخ مفید، المسائل السَرَویّه، ۱۴۱۳ق، ص۷۹.
 59. فقهی‌زاده، پژوهشی در نظم قرآن، ۱۳۷۴ش، ص۷۳.
 60. معرفت، التمهید، ۱۳۸۶ش، ج ۱، ص۳۴۱-۳۴۲.
 61. سیوطی، الاتقان، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۲۳؛ صبحی صالح، مباحث فی علوم القرآن، ۱۳۷۲ش، ص۷۱.
 62. سیوطی، ترتیب سور القرآن، ۲۰۰۰م، ص۳۲.
 63. ابن‌عطیه، المحرر الوجیز، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۵۰.
 64. سیوطی، الاتقان، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۸؛ معرفت، التمهید، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۱۲۴-۱۲۶.
 65. معرفت، التمهید، ۱۳۸۶ش، ج ۱، ص۱۲۷.
 66. معرفت، التمهید، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۱۲۷.
 67. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، ۱۳۷۸ق، ج۲، ص۶.
 68. معرفت، التمهید، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۱۲۸.
 69. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۵۹۶.
 70. شیخ صدوق، ثواب الاعمال، ۱۴۰۶ق، ص۱۰۳.
 71. برای نمونه: حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۶، ص۳۷؛ مجلسی، بحار الأنوار، ۱۴۰۳ق، ج۸۹، ص۲۲۳، ج۱۱۰، ص۲۶۳؛ بروجردی، جامع أحادیث الشیعة، ۱۳۸۶ش، ج۲۳، ص۷۹۰.
 72. مالک بن انس، الموطا، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۲۰۲؛ بخاری، صحیح بخاری، ۱۴۲۲ق، ج۶، ص۱۸۷-۱۸۹؛ ترمذی، سنن الترمذی، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۲۳۱.
 73. نصیری، «چگونگی تعامل با روایات فضائل و خواص آیات و سور»، ص۶۷.

منابع

 • ابن‌عطیه، عبدالحق بن غالب، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۲ق.
 • احمدیان، عبدالله، قرآن‌شناسی، تهران، نشر احسان، ۱۳۸۲ش.
 • اَبو‌شَهْبه، محمد بن محمد، المدخل لدراسة القرآن الکریم، قاهره، مکتبة السنه، ۱۴۲۳ق.
 • بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، بیروت، دار طوق النجاه، ۱۴۲۲ق.
 • بدوی، عبدالرحمن؛ و سیدی، سید حسین، دفاع از قرآن در برابر آرای خاورشناسان، مشهد، به‌نشر، ۱۳۸۳ش.
 • بروجردی، حسین، جامع أحادیث الشیعة، تهران، فرهنگ سبز، ۱۳۸۶ش.
 • بنی‌هاشمی، محمدحسن، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۱ش.
 • ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، قاهره، دار الحدیث، ۱۴۱۹ق.
 • جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، قم، اسراء، ۱۳۸۹ش.
 • جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، قم، نشر اسراء، چاپ ششم، ۱۳۸۹ش.
 • جوان آراسته، حسین، درسنامه علوم قرآنی، قم، بوستان، ۱۳۸۰ش.
 • حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
 • خامه‌گر، محمد، ساختار هندسی سوره‌های قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۶ش.
 • دشتی، سید محمود، «بررسی وحدت ضحی و انشراح، و فیل و قریش»، در مجله پژوهش‌نامه قرآن و حدیث، شماره ۲، ۱۳۸۲ش.
 • رادمنش، سید محمد، آشنایی با علوم قرآنی، تهران، جامی، ۱۳۷۴ش.
 • رامیار، محمود، تاریخ قرآن، تهران، امیر کبیر، چاپ سوم، ۱۳۶۹ش.
 • رامیار، محمود، تاریخ قرآن، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۹ش.
 • رکنی، محمدمهدی، آشنایی با علوم قرآن، تهران، سمت، ۱۳۷۹ش.
 • زرقانی، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
 • زرکشی، محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، بیروت، دار المعرفه، ۱۴۱۰ق.
 • سیوطی، عبدالرحمن، الاِتقان فی علوم القرآن، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۲۱ق.
 • سیوطی، عبدالرحمن، ترتیب سور القرآن، بیروت، مکتبة الهلال، ۲۰۰۰م.
 • سیوطی، عبدالرحمن، تناسق الدرر فی تناسب السور، تحقیق عبدالقادر احمد عطا، بیروت،‌ دار الکتب العلمیه، ۱۴۰۶ق.
 • شیخ صدوق، محمد بن علی، ثواب الأعمال و عِقاب الأعمال، قم، دار شریف رضی، ۱۴۰۶ق.
 • شیخ صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا(ع)، تهران، نشر جهان، ۱۳۷۸ق.
 • شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
 • شیخ مفید، محمد بن محمد، المسائل السَرَویّه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
 • صبحی صالح، مباحث فی علوم القرآن، قم، منشورات رضی، ۱۳۷۲ش.
 • طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت (لبنان)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
 • طباطبایی، سید محمدحسین، قرآن در اسلام، تهران، دار الکتب الإسلامیه، ۱۳۵۳ش.
 • طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو، ۱۳۷۲ش.
 • فقهی‌زاده، عبدالهادی، پژوهشی در نظم قرآن، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۴ش.
 • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
 • گروهی از مؤلفان، علوم القرآن عند المفسرین، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۳۷۵ش.
 • مالک بن انس، المُوَطَّأ، ابوظبی، مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان، ۱۴۲۵ق.
 • مجلسی، محمدباقر، بِحارُ الاَنوار الجامعةُ لِدُرَرِ اَخْبارِ الاَئمةِ الأطهار، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
 • محمدی، کاظم، سروش آسمانی سیری در مفاهیم قرآنی، تهران، وزارت ارشاد، ۱۳۸۱ش.
 • معارف، مجید، درآمدی بر تاریخ قرآن، تهران، نبأ، ۱۳۸۳ش.
 • معارف، مجید، مباحثی در تاریخ و علوم قرآنی، تهران، نبأ، ۱۳۸۳ش.
 • معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، قم، موسسه انتشارات اسلامی، ۱۳۸۶ش.
 • مکارم شیرازی، ناصر، قرآن و آخرین پیامبر، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۸۵ش.
 • میر، مستنصر، «پیوستگی سوره، تحولی در تفسیر قرآن در قرن بیستم»، ترجمه محمدحسن، محمدی مظفر، در مجله آیینه پژوهش، شماره ۱۰۷ و ۱۰۸، آذر و اسفند ۱۳۸۶ش.
 • نصیری، «چگونگی تعامل با روایات فضائل و خواص آیات و سور»، در مجله علوم حدیث، شماره ۷۹، بهار ۱۳۹۵ش.

پیوند به بیرون

 • سوره، پرتال جامع علوم و معارف قرآن.