تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش Wikibase
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲ ‏۰۸:۱۵
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
د
ویرایش Wikibase
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است.

‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۲

  جز   ‏۰۸:۰۷  ویکی شیعه:مقاله‌های با درجه اهمیت ج‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۱٬۷۱۵ [Fallah‏ (۲×)]
  جز   
‏۰۸:۰۷ (فعلی | قبلی) −۱٬۶۲۶ Fallah بحث مشارکت‌ها (←‏سال‌های قرن ۱۴ شمسی)
  جز   
‏۰۸:۰۴ (فعلی | قبلی) −۸۹ Fallah بحث مشارکت‌ها (←‏فقهی و اخلاقی)
  جز   ‏۰۸:۰۵  حیدرقلی سردار کابلی‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۷۱۰ [Mahdi1382‏ (۲×)]
  جز   
‏۰۸:۰۵ (فعلی | قبلی) Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏توصیف‌ها از سردار کابلی)
  جز   
‏۰۸:۰۴ (فعلی | قبلی) +۷۰۴ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏توصیف‌ها از سردار کابلی)
  جز   ‏۰۸:۰۴  ام‌البنین تفاوتتاریخچه −۶ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها
 نو    ‏۰۸:۰۳  اعتراضهای ابوذر به عثمان تفاوتتاریخچه +۱۰۵ Jokar بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به پرسش:دلیل اعتراض‌های ابوذر به عثمان چه بود؟) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۰۳  اختلاف‌ های ابوذر و عثمان تفاوتتاریخچه +۱۰۵ Jokar بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به پرسش:دلیل اعتراض‌های ابوذر به عثمان چه بود؟) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۰۳  اختلاف‌های ابوذر و عثمان تفاوتتاریخچه +۱۰۵ Jokar بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به پرسش:دلیل اعتراض‌های ابوذر به عثمان چه بود؟) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۰۳  اختلافهای ابوذر و عثمان تفاوتتاریخچه +۱۰۵ Jokar بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به پرسش:دلیل اعتراض‌های ابوذر به عثمان چه بود؟) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۰۳  اختلافات ابوذر و عثمان تفاوتتاریخچه +۱۰۵ Jokar بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به پرسش:دلیل اعتراض‌های ابوذر به عثمان چه بود؟) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۰۲  اعتراضات ابوذر به عثمان تفاوتتاریخچه +۱۰۵ Jokar بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به پرسش:دلیل اعتراض‌های ابوذر به عثمان چه بود؟) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۰۲  اعتراض‌ های ابوذر به عثمان تفاوتتاریخچه +۱۰۵ Jokar بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به پرسش:دلیل اعتراض‌های ابوذر به عثمان چه بود؟) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۰۲  اعتراض‌های ابوذر به عثمان تفاوتتاریخچه +۱۰۵ Jokar بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به پرسش:دلیل اعتراض‌های ابوذر به عثمان چه بود؟) برچسب: تغییر مسیر جدید
 نو    ‏۰۸:۰۲  اعتراض ابوذر به عثمان تفاوتتاریخچه +۱۰۵ Jokar بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به پرسش:دلیل اعتراض‌های ابوذر به عثمان چه بود؟) برچسب: تغییر مسیر جدید
      ‏۰۷:۵۹  جاهلیت تفاوتتاریخچه Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏دیدگاه محمد قطب)
      ‏۰۷:۵۸  مرتضی مطهری تفاوتتاریخچه Rezapour بحث مشارکت‌ها (لینک)
 نو    ‏۰۷:۵۸  اسلام و غم و اندوه تفاوتتاریخچه +۱۰۰ Jokar بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به پرسش:آیا اسلام، دین گریه و غم و اندوه است؟) برچسب: تغییر مسیر جدید
      ‏۰۷:۵۶  دارالتبلیغ اسلامی تفاوتتاریخچه +۱۲ Rezapour بحث مشارکت‌ها (لینک)
      ‏۰۷:۵۶  پرسش:دلیل اعتراض‌های ابوذر به عثمان چه بود؟‏‏ ۶ تغییر تاریخچه +۹۱۴ [Jokar‏ (۶×)]
      
‏۰۷:۵۶ (فعلی | قبلی) −۱ Jokar بحث مشارکت‌ها (←‏منابع)
      
‏۰۷:۵۴ (فعلی | قبلی) +۵۴۹ Jokar بحث مشارکت‌ها
      
‏۰۷:۴۵ (فعلی | قبلی) +۱۰۴ Jokar بحث مشارکت‌ها
      
‏۰۶:۴۳ (فعلی | قبلی) −۱۲۱ Jokar بحث مشارکت‌ها
      
‏۰۶:۳۵ (فعلی | قبلی) +۳۴ Jokar بحث مشارکت‌ها
      
‏۰۶:۱۳ (فعلی | قبلی) +۳۴۹ Jokar بحث مشارکت‌ها
      ‏۰۷:۵۵  حوزه علمیه قم در دوره معاصر تفاوتتاریخچه Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏دارالتبلیغ)
      ‏۰۷:۵۵  کاربر:Rezapour/صفحه تمرین۳‏‏ ۳ تغییر تاریخچه −۵٬۹۵۰ [Rezapour‏ (۳×)]
      
‏۰۷:۵۵ (فعلی | قبلی) +۱۶۳ Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏رویدادها)
      
‏۰۶:۱۵ (فعلی | قبلی) +۸۶۰ Rezapour بحث مشارکت‌ها
      
‏۰۶:۱۳ (فعلی | قبلی) −۶٬۹۷۳ Rezapour بحث مشارکت‌ها
      ‏۰۷:۵۳  محمدتقی مصباح یزدی تفاوتتاریخچه +۱۸ Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏فعالیت‌های اجتماعی-سیاسی: لینک)
      ‏۰۷:۵۰  حوزه علمیه تهران تفاوتتاریخچه +۱۴ Rezapour بحث مشارکت‌ها (لینک)
  جز   ‏۰۷:۵۰  الگو:خانه/روزشمار تفاوتتاریخچه −۳ Shamsoddin بحث مشارکت‌ها
      ‏۰۷:۴۲  مرجع تقلید تفاوتتاریخچه Rezapour بحث مشارکت‌ها (لینک)
      ‏۰۷:۴۲  پرسش:ابزار شادی دینی چیست؟ تفاوتتاریخچه Bahadori بحث مشارکت‌ها
      ‏۰۷:۴۱  سید مصطفی خمینی تفاوتتاریخچه Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏حضور در عراق)
      ‏۰۷:۴۰  فهرست مدفونان در حرم امام علی(ع) تفاوتتاریخچه +۳۰ Rezapour بحث مشارکت‌ها (لینک)
      ‏۰۷:۳۱  محمود رامیار تفاوتتاریخچه Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏فرصت مطالعاتی: لینک)
      ‏۰۷:۳۰  کاربر:Bahadori/صفحه تمرین تفاوتتاریخچه +۹۹۶ Bahadori بحث مشارکت‌ها (←‏جایگاه و اهمیت)
      ‏۰۷:۳۰  امام موسی صدر تفاوتتاریخچه Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏همسر و فرزندان)
      ‏۰۷:۱۵  کاربر:Salar/صفحه تمرین تفاوتتاریخچه +۲۴ Salar بحث مشارکت‌ها (←‏جستارهای وابسته)
      ‏۰۶:۵۹  مرتضی حائری یزدی تفاوتتاریخچه +۱۵ Rezapour بحث مشارکت‌ها (لینک)
      ‏۰۶:۵۸  باقر شریف قرشی تفاوتتاریخچه +۲۳ Rezapour بحث مشارکت‌ها
      ‏۰۶:۵۷  حسین حلی تفاوتتاریخچه Rezapour بحث مشارکت‌ها (لینک)
  جز   ‏۰۶:۵۲  کاربر:Fayaz تفاوتتاریخچه +۲۹۵ Fayaz بحث مشارکت‌ها (←‏مداخل پیشنهادی)
  جز   ‏۰۶:۴۸  کاربر:E.ahmadi/صفحه تمرین تفاوتتاریخچه −۵۲ E.ahmadi بحث مشارکت‌ها
      ‏۰۶:۱۹  پرسش:اختلافات شیعه و اهل سنت در اذان چیست؟ تفاوتتاریخچه −۱۲ Khaled بحث مشارکت‌ها
      ‏۰۶:۱۶  کاربر:Rezapour/صفحه تمرین تفاوتتاریخچه −۹۲۲ Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏۱۳۴۴ش (۱۳۸۴- ۱۳۸۵ق) (۱۹۶۵-۱۹۶۶))
      ‏۰۶:۰۳  کاربر:Khaled/صفحه تمرین‏‏ ۴ تغییر تاریخچه [Rezapour‏ (۴×)]
      
‏۰۶:۰۳ (فعلی | قبلی) −۳ Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏جدول)
      
‏۰۶:۰۲ (فعلی | قبلی) −۹ Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏جدول)
      
‏۰۶:۰۱ (فعلی | قبلی) +۱۲ Rezapour بحث مشارکت‌ها
      
‏۰۶:۰۰ (فعلی | قبلی) Rezapour بحث مشارکت‌ها