تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی | نمایش Wikibase
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ ‏۲۳:۰۰
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
د
ویرایش در Wikibase
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۲

      ‏۲۲:۵۴  کاربر:H.ahmadi/صفحه تمرین‏‏ ۱۷ تغییر تاریخچه +۲٬۵۹۲ [H.ahmadi‏ (۱۷×)]
      
‏۲۲:۵۴ (کنونی | قبلی) +۲۴ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏خداوند شارع حقیقی)
      
‏۲۲:۵۱ (کنونی | قبلی) +۳۴۴ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏خداوند شارع حقیقی: اصلاح نشانی وب)
      
‏۲۲:۴۳ (کنونی | قبلی) H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏خداوند شارع حقیقی)
      
‏۲۲:۴۲ (کنونی | قبلی) +۲۲۱ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏خداوند شارع حقیقی)
      
‏۲۲:۳۷ (کنونی | قبلی) +۳۹ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏خداوند شارع حقیقی)
      
‏۲۲:۳۲ (کنونی | قبلی) +۳۲۵ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏خداوند شارع حقیقی)
      
‏۲۲:۲۲ (کنونی | قبلی) H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏خداوند شارع حقیقی)
      
‏۲۲:۲۱ (کنونی | قبلی) +۹۱ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏خداوند شارع حقیقی)
      
‏۲۲:۱۸ (کنونی | قبلی) H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏خداوند شارع حقیقی)
      
‏۲۲:۱۷ (کنونی | قبلی) +۱۶۹ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏خداوند شارع حقیقی)
      
‏۲۲:۱۱ (کنونی | قبلی) H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏خداوند شارع حقیقی)
      
‏۲۲:۱۰ (کنونی | قبلی) +۱۲۶ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏خداوند شارع حقیقی)
      
‏۲۱:۳۱ (کنونی | قبلی) +۲۶ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏خداوند شارع حقیقی)
      
‏۲۱:۳۰ (کنونی | قبلی) +۵۳۱ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏خداوند شارع حقیقی)
      
‏۲۰:۴۵ (کنونی | قبلی) +۱۸۵ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏مفهوم‌شناسی و جایگاه)
      
‏۲۰:۳۳ (کنونی | قبلی) +۱۳۴ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏مفهوم‌شناسی و جایگاه)
      
‏۲۰:۳۰ (کنونی | قبلی) +۳۶۲ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏مفهوم‌شناسی و جایگاه)
 نو    ‏۲۲:۳۵  صاحب هدایة المسترشدین تفاوتتاریخچه +۶۳ H.ahmadi بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به محمدتقی رازی اصفهانی) برچسب: تغییر مسیر جدید
  جز   ‏۲۰:۵۳  افتخار حسین انصاری تفاوتتاریخچه −۱۲۵ Fallah بحث مشارکت‌ها (←‏فعالیت‌های مذهبی و سیاسی)
  جز   ‏۱۸:۳۴  بحث:مرگ‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۸۲۸ [Rezai.mosavi‏ (۲×)]
  جز   
‏۱۸:۳۴ (کنونی | قبلی) +۵۴۸ Rezai.mosavi بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۱۷:۵۰ (کنونی | قبلی) +۲۸۰ Rezai.mosavi بحث مشارکت‌ها
  جز   ‏۱۸:۱۷  مرگ‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۷۴۹ [Rezai.mosavi‏ (۳×)]
  جز   
‏۱۸:۱۷ (کنونی | قبلی) +۷۷۷ Rezai.mosavi بحث مشارکت‌ها (اصلاح نویسه‌های عربی)
  جز   
‏۱۷:۲۷ (کنونی | قبلی) −۱۹ Rezai.mosavi بحث مشارکت‌ها (←‏احکام فقهی وابسته به مرگ) برچسب: ویرایشگر دیداری
  جز   
‏۱۷:۰۷ (کنونی | قبلی) −۹ Rezai.mosavi بحث مشارکت‌ها
      ‏۱۷:۵۹  بحث کاربر:Pakzad/صفحه تمرین‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۳۶۳ [Pakzad‏ (۲×)]
      
‏۱۷:۵۹ (کنونی | قبلی) Pakzad بحث مشارکت‌ها
      
‏۱۷:۵۷ (کنونی | قبلی) +۳۶۰ Pakzad بحث مشارکت‌ها
  جز   ‏۱۶:۵۹  تفسیر فرات کوفی (کتاب)‏‏ ۱۱ تغییر تاریخچه +۳٬۴۶۴ [Mahdi1382‏ (۱۱×)]
  جز   
‏۱۶:۵۹ (کنونی | قبلی) +۴۰۴ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏محتوا: افزایش/تکمیل)
  جز   
‏۱۶:۵۵ (کنونی | قبلی) −۵۸۳ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏محتوا: افزایش/تکمیل) برچسب: واگردانی دستی
  جز   
‏۱۶:۵۴ (کنونی | قبلی) +۵۸۳ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏محتوا: افزایش/تکمیل)
  جز   
‏۱۶:۴۸ (کنونی | قبلی) −۳ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏منابع)
  جز   
‏۱۶:۴۵ (کنونی | قبلی) +۱۲ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏محتوا)
  جز   
‏۱۶:۴۳ (کنونی | قبلی) +۷۶۷ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏محتوا: افزایش)
  جز   
‏۱۶:۲۵ (کنونی | قبلی) +۲۵۶ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏محتوا: افزایش)
  جز   
‏۱۶:۲۱ (کنونی | قبلی) Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏محتوا)
  جز   
‏۱۶:۱۹ (کنونی | قبلی) +۷۳۹ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏محتوا: افزایش/ یادداشت)
  جز   
‏۱۶:۱۲ (کنونی | قبلی) +۱۹۰ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏محتوا)
  جز   
‏۱۶:۰۸ (کنونی | قبلی) +۱٬۰۹۱ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏محتوا: افزایش/ یادداشت)
  جز   ‏۱۵:۵۰  مروج الذهب و معادن الجوهر (کتاب)‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۲٬۳۸۲ [Mahdi1382‏ (۵×)]
  جز   
‏۱۵:۵۰ (کنونی | قبلی) +۱٬۴۰۸ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏محتوای اثر: افزایش)
  جز   
‏۱۵:۲۶ (کنونی | قبلی) −۱۵ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏محتوای اثر)
  جز   
‏۱۵:۲۶ (کنونی | قبلی) +۱۴ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏محتوای اثر)
  جز   
‏۱۵:۲۳ (کنونی | قبلی) +۱۹ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏محتوای اثر)
  جز   
‏۱۵:۲۰ (کنونی | قبلی) +۹۵۶ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏محتوای اثر: افزایش)
      ‏۱۵:۴۲  داغستان تفاوتتاریخچه +۲۵۶ Salar بحث مشارکت‌ها (←‏تاریخ سیاسی) برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
      ‏۱۵:۴۰  کاربر:Gholampour/صفحه تمرین تفاوتتاریخچه −۳٬۱۲۱ Gholampour بحث مشارکت‌ها
  جز   ‏۱۵:۲۵  دعای مشلول تفاوتتاریخچه Roohish بحث مشارکت‌ها
  جز   ‏۱۵:۲۴  الحیاة السیاسیة للامام الرضا (کتاب) تفاوتتاریخچه ۰ Roohish بحث مشارکت‌ها
  جز   ‏۱۵:۲۰  شهید اول‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۹۷ [Roohish‏ (۲×)]
  جز   
‏۱۵:۲۰ (کنونی | قبلی) −۱۳ Roohish بحث مشارکت‌ها (←‏تدریس و تربیت شاگرد)
  جز   
‏۱۵:۲۰ (کنونی | قبلی) −۸۴ Roohish بحث مشارکت‌ها (←‏اساتید و مشایخ)
  جز   ‏۱۵:۱۶  کاربر:Bazeli/صفحه تمرین۱‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۹۵۰ [Bazeli‏ (۲×)]
  جز   
‏۱۵:۱۶ (کنونی | قبلی) −۲ Bazeli بحث مشارکت‌ها (←‏روح و نفس)
  جز   
‏۱۵:۱۶ (کنونی | قبلی) −۹۴۸ Bazeli بحث مشارکت‌ها (←‏روح و نفس)