تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
د
ویرایش Wikidata
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی | نمایش Wikidata
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲ مارس ۲۰۲۱ ‏۱۴:۰۹
   

‏۲ مارس ۲۰۲۱

نو     ‏۱۴:۰۶  66ق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Kheradmand (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد تغییرمسیر برای سال ۶۶ هجری قمری (ابزار تغییرمسیرساز)) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو     ‏۱۴:۰۶  سال66قمری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Kheradmand (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد تغییرمسیر برای سال ۶۶ هجری قمری (ابزار تغییرمسیرساز)) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو     ‏۱۴:۰۶  سال66هجری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Kheradmand (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد تغییرمسیر برای سال ۶۶ هجری قمری (ابزار تغییرمسیرساز)) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو     ‏۱۴:۰۶  سال66 هجری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Kheradmand (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد تغییرمسیر برای سال ۶۶ هجری قمری (ابزار تغییرمسیرساز)) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو     ‏۱۴:۰۶  سال66ق‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Kheradmand (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد تغییرمسیر برای سال ۶۶ هجری قمری (ابزار تغییرمسیرساز)) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو     ‏۱۴:۰۶  سال 66قمری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Kheradmand (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد تغییرمسیر برای سال ۶۶ هجری قمری (ابزار تغییرمسیرساز)) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو     ‏۱۴:۰۶  سال 66هجري قمري‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Kheradmand (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد تغییرمسیر برای سال ۶۶ هجری قمری (ابزار تغییرمسیرساز)) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو     ‏۱۴:۰۶  سال66هجری قمری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Kheradmand (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد تغییرمسیر برای سال ۶۶ هجری قمری (ابزار تغییرمسیرساز)) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو     ‏۱۴:۰۶  سال66 هجري قمري‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Kheradmand (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد تغییرمسیر برای سال ۶۶ هجری قمری (ابزار تغییرمسیرساز)) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو     ‏۱۴:۰۶  سال66هجري قمري‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Kheradmand (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد تغییرمسیر برای سال ۶۶ هجری قمری (ابزار تغییرمسیرساز)) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو     ‏۱۴:۰۶  سال 66هجری قمری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Kheradmand (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد تغییرمسیر برای سال ۶۶ هجری قمری (ابزار تغییرمسیرساز)) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو     ‏۱۴:۰۶  سال66 هجری قمری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۳). . Kheradmand (بحث | مشارکت‌ها) (ایجاد تغییرمسیر برای سال ۶۶ هجری قمری (ابزار تغییرمسیرساز)) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
 جز    ‏۱۳:۴۳  الحسین و بطلة کربلاء (کتاب)‏‏ (۴ تغییر | تاریخچه) . . (+۴۹۵). . [Roohish‏ (۴×)]
 جز     ‏۱۳:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۳:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۳:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (-۳۹). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا)
 جز     ‏۱۳:۴۲ (فعلی | قبلی) . . (+۳۷۶). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (محتوا)
 جز    ‏۱۳:۴۱  تسمیة من قتل مع الحسین (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶۱). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۳:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۳:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (چاپ و ترجمه)
 جز    ‏۱۳:۳۹  تسلیة المجالس و زینة المجالس (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۵۰). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۳:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۳:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع کتاب)
 جز    ‏۱۳:۲۴  حیات القلوب (کتاب)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۹). . [Roohish‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۳:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس)
 جز     ‏۱۳:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۳:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (انگیزه تألیف)
      ‏۱۳:۲۳  (سیاههٔ فعالیت بازخورد مقاله). . [31.14.87.27‏؛ Fallah‏ (۲×)]
       ‏۱۳:۲۳ . . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) به عنوان غیر عملی برچسب زد بازخورد ارسالی #05dfcc3... در خواجه نصیرالدین طوسی
       ‏۱۳:۲۳ . . Fallah (بحث | مشارکت‌ها) به عنوان غیر عملی برچسب زد بازخورد ارسالی #05dfcb7... در ائمه بقیع
       ‏۱۳:۰۷ . . 31.14.87.27 (بحث) ارسال‌شده ارسال بازخورد#05dfcc3... در خواجه نصیرالدین طوسی
 جز    ‏۱۳:۲۲  الشجرة المبارکة فی انساب الطالبیة (کتاب)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۷۸۵). . [Roohish‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۳:۲۲ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۲:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵۷). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز     ‏۱۲:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۳:۲۱  الجوهرة فی نسب الامام علی و آله (کتاب)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۱). . [Roohish‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۳:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۲:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (-۲۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۲:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (روش تألیف و محتوا)
 جز    ‏۱۳:۲۱  الفخری فی انساب الطالبیین (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۱۵۷). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۳:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۲:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (-۲۱۱). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۳:۲۱  نزهة الکرام و بستان العوام (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۸). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۳:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۲:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۳:۱۹  جنة العاصمة (کتاب)‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱). . [Roohish‏ (۳×)]
 جز     ‏۱۳:۱۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۲:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۵۵). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۲:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (پانویس)
 جز    ‏۱۳:۱۷  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۱۳:۱۷  کشف الغمة فی معرفة الائمة (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۱۳:۱۷  حلیة الابرار فی احوال محمد و آله الاطهار (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۱۳:۱۶  الفصول المهمة فی معرفة الائمة (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۰). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۱۳:۱۴  کامل بهائی (کتاب)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز    ‏۱۳:۱۳  مقاتل الطالبیین (کتاب)‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۲۱). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۳:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۶۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (منابع)
 جز     ‏۱۳:۱۲ (فعلی | قبلی) . . (+۷۵۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۲:۴۰  سید محمدحسن میرجهانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۲). . [Roohish‏ (۲×)]
 جز     ‏۱۲:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (ویژگی‌ها)
 جز     ‏۱۲:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۸). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (ویژگی‌ها)
نو     ‏۱۲:۳۶  محمد حسن میر جهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سید محمدحسن میرجهانی) (برچسب: تغییر مسیر جدید)
نو     ‏۱۲:۳۶  محمدحسن میر جهانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۶۳). . Roohish (بحث | مشارکت‌ها) (تغییرمسیر به سید محمدحسن میرجهانی) (برچسب: تغییر مسیر جدید)