تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی | نمایش Wikibase
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۱۳ اوت ۲۰۲۲ ‏۰۳:۳۰
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
د
ویرایش در Wikibase
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۱۲ اوت ۲۰۲۲

      ‏۲۱:۴۹  سلمان رشدی‏‏ ۱۰ تغییر تاریخچه +۱٬۰۴۳ [Bahrami‏ (۲×)؛ Bazeli‏ (۴×)؛ Abbasahmadi‏ (۴×)]
  جز   
‏۲۱:۴۹ (کنونی | قبلی) +۲۶۱ Bahrami بحث مشارکت‌ها (درج اتفاق 21 مرداد در شناسه)
  جز   
‏۲۰:۵۰ (کنونی | قبلی) +۱۰ Bazeli بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۲۰:۴۸ (کنونی | قبلی) +۱۲۲ Bazeli بحث مشارکت‌ها
      
‏۲۰:۴۸ (کنونی | قبلی) +۳۲۸ Abbasahmadi بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۲۰:۴۶ (کنونی | قبلی) +۲۴ Bazeli بحث مشارکت‌ها
      
‏۲۰:۴۴ (کنونی | قبلی) +۱۸ Abbasahmadi بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۲۰:۴۱ (کنونی | قبلی) +۴۸ Bahrami بحث مشارکت‌ها (سال تولد)
      
‏۲۰:۴۱ (کنونی | قبلی) +۲۷۱ Abbasahmadi بحث مشارکت‌ها
  جز   
‏۲۰:۳۷ (کنونی | قبلی) −۲۴۰ Bazeli بحث مشارکت‌ها
      
‏۲۰:۳۴ (کنونی | قبلی) +۲۰۱ Abbasahmadi بحث مشارکت‌ها (ترور)
  جز   ‏۲۰:۴۰  علویان (ابهام‌زدایی) تفاوتتاریخچه Kadeh بحث مشارکت‌ها
  جز   ‏۱۹:۳۳  واقعه عاشورا (از نگاه آمار)‏‏ ۱۴ تغییر تاریخچه −۵۴۳ [Mkhaghanif‏ (۱۴×)]
  جز   
‏۱۹:۳۳ (کنونی | قبلی) −۳۲۵ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏آمار شهدا)
  جز   
‏۱۹:۱۹ (کنونی | قبلی) +۲۹۷ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏منابع)
  جز   
‏۱۸:۵۵ (کنونی | قبلی) +۱۶۷ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏آمار لشکر عمر سعد)
  جز   
‏۱۸:۵۰ (کنونی | قبلی) +۱۶۸ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏منابع)
  جز   
‏۱۸:۳۴ (کنونی | قبلی) −۸۸۴ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (اصلاح ارقام)
  جز   
‏۱۶:۵۸ (کنونی | قبلی) −۲۴۷ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏زنان معترض)
  جز   
‏۱۶:۴۹ (کنونی | قبلی) Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏وداع های امام (ع))
  جز   
‏۱۶:۴۵ (کنونی | قبلی) +۱۰ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏رجز های امام و یاران)
  جز   
‏۱۶:۴۴ (کنونی | قبلی) +۲۳۱ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏منابع)
  جز   
‏۱۶:۳۵ (کنونی | قبلی) +۸۲ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏رجز های امام و یاران)
  جز   
‏۱۶:۰۹ (کنونی | قبلی) +۵۰ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏منابع)
  جز   
‏۱۶:۰۷ (کنونی | قبلی) +۱۹۵ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏منابع)
  جز   
‏۱۵:۵۴ (کنونی | قبلی) −۱۹۶ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏موالی شهید)
  جز   
‏۱۵:۴۴ (کنونی | قبلی) −۹۸ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏آمار کشته ها)
 نو    ‏۱۵:۵۱  موالی تفاوتتاریخچه +۴۰ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به ولاء عتق) برچسب: تغییر مسیر جدید
  جز   ‏۱۵:۴۸  بحث:واقعه عاشورا (از نگاه آمار) تفاوتتاریخچه +۵۲۹ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏کتاب شناسی)
  جز   ‏۱۵:۲۴  هفت آسمان تفاوتتاریخچه +۵۴۷ Mkhaghanif بحث مشارکت‌ها (←‏دیدگاه‌های مسلمانان)
  جز   ‏۱۵:۱۰  دعای سمات تفاوتتاریخچه +۱۳۵ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏سبب نامگذاری)
  جز   ‏۱۴:۵۷  زیارت آل‌یاسین‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۶۳۴ [Mahdi1382‏ (۵×)]
  جز   
‏۱۴:۵۷ (کنونی | قبلی) +۳۹۱ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏محتوای زیارت)
  جز   
‏۱۴:۵۰ (کنونی | قبلی) −۵۴ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏متن زیارت)
  جز   
‏۱۴:۴۳ (کنونی | قبلی) +۱۹۰ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏منابع)
  جز   
‏۱۴:۳۷ (کنونی | قبلی) +۱۰۴ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏سند زیارت)
  جز   
‏۱۴:۳۴ (کنونی | قبلی) Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏گزارش محمد بن عثمان عمری)
  جز   ‏۱۳:۵۷  زیارت وارث‏‏ ۳ تغییر تاریخچه −۹ [Mahdi1382‏ (۳×)]
  جز   
‏۱۳:۵۷ (کنونی | قبلی) −۲ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏متن زیارتنامه و روش خواندن آن)
  جز   
‏۱۳:۵۵ (کنونی | قبلی) −۵ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏متن زیارتنامه و روش خواندن آن)
  جز   
‏۱۳:۵۲ (کنونی | قبلی) −۲ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏متن زیارتنامه و روش خواندن آن)
      ‏۱۳:۵۰  حشد شعبی‏‏ ۹ تغییر تاریخچه −۱۸۵ [Abbasahmadi‏ (۹×)]
      
‏۱۳:۵۰ (کنونی | قبلی) Abbasahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏مواضع دیگران درباره حشد شعبی)
      
‏۱۳:۵۰ (کنونی | قبلی) −۴۵ Abbasahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏جایگاه)
      
‏۱۳:۴۹ (کنونی | قبلی) Abbasahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏ساختار)
      
‏۱۳:۴۸ (کنونی | قبلی) +۴۵۹ Abbasahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏ساختار)
      
‏۱۳:۴۶ (کنونی | قبلی) −۸۶۰ Abbasahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏کادر رهبری)
      
‏۱۳:۴۵ (کنونی | قبلی) +۲۹ Abbasahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏ساختار)
      
‏۱۳:۴۴ (کنونی | قبلی) −۱۹۶ Abbasahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏ساختار)
      
‏۱۳:۴۲ (کنونی | قبلی) ۰ Abbasahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏ساختار)
      
‏۱۳:۴۱ (کنونی | قبلی) +۴۱۶ Abbasahmadi بحث مشارکت‌ها (←‏ساختار)
      ‏۱۳:۳۰  کاربر:Pourghorbani/صفحه تمرین‏‏ ۳ تغییر تاریخچه +۹۹۴ [Pourghorbani‏ (۳×)]
      
‏۱۳:۳۰ (کنونی | قبلی) Pourghorbani بحث مشارکت‌ها (←‏فعالیت‌های سیاسی)
      
‏۱۳:۲۹ (کنونی | قبلی) +۳۶ Pourghorbani بحث مشارکت‌ها (←‏وفات)
      
‏۱۳:۲۹ (کنونی | قبلی) +۹۵۶ Pourghorbani بحث مشارکت‌ها (←‏فعالیت‌های سیاسی)
  جز   ‏۱۳:۲۲  قیام امام حسین(ع) تفاوتتاریخچه −۸ Mahdi1382 بحث مشارکت‌ها (←‏کتابشناسی)