ممتحنات

مقاله قابل قبول
بدون جعبه اطلاعات
استناد ناقص
شناسه ناقص
نارسا
عدم جامعیت
از ویکی شیعه

مُمْتَحِنات عنوان ۱۶ سوره از قرآن که با سوره ممتحنه تناسب محتوایی دارند.

برخی از قرآن‌پژوهان سوره‌های فتح، حشر، سجده، طلاق، قلم، حجرات، تبارک، تغابن، منافقون، جمعه، صف، جن، نوح، مجادله، ممتحنه و تحریم را ممتحنات ذکر کرده‌اند.[۱] محمود رامیار نامگذاری این سوره‌ها را به ممتحنات، به سیوطی در الاتقان نسبت داده است.[۲] گفته شده چون اين سوره‌ها با هم تناسبت محتوايى دارند و یکی از آنها ممتحنه نام دارد، ممتحنات نامیده می‌شوند.[۳] در نامگذاری سوره ممتحنه گفته‌اند، از آنجا که در آیه دهم آن، به پیامبر(ص) دستور داده شده که زن‌های مهاجر را امتحان کند تا انگیزه ترک شوهرانشان و مهاجرتشان از مکه به مدینه معلوم شود و بر اساس آن درباره آنان تصمیم بگیرد، سوره مذکور به ممتحنه نامگذاری شده است.[۴]

پانویس

  1. رامیار، تاریخ قرآن، ۱۳۶۲ش، ص۳۶۰.
  2. رامیار، تاریخ قرآن، ۱۳۶۲ش، ص۵۹۶.
  3. فرهنگ‌نامه علوم قرآن، ج۱، ص۲۶۱۲.
  4. خرمشاهی، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، ۱۳۷۷ش، ج۲، ص۱۲۵۵.

منابع

  • رامیار، محمود، تاریخ قرآن، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۲ش.
  • دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، به کوشش بهاءالدین خرمشاهی، تهران، دوستان-ناهید، ۱۳۷۷ش.
  • فرهنگ‌نامه علوم قرآن، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.