زهراوان

مقاله قابل قبول
رده ناقص
بدون جعبه اطلاعات
استناد ناقص
شناسه ناقص
نارسا
عدم جامعیت
از ویکی شیعه

زَهراوان یا زهراوین (به معنای دو سوره درخشان[۱]) نام دو سوره بقره و آل عمران است.[۲]

علت نام‌گذاری آن است که این دو سوره مشتمل بر احکام و اسماء الهی درخشان است.[۳]

پانویس

  1. قرائتی، تفسیر نور، ۱۳۸۸ش، ص۴۴
  2. خرمشاهی، دانشنامه قرآن، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۱۲۳۶.
  3. حریری، فرهنگ اصطلاحات قرآنی، ۱۳۸۴ش، ص۱۸۴

منابع

  • حریری، محمدیوسف، فرهنگ اصطلاحات قرآنی، قم، مؤسسه انتشارات هجرت، ۱۳۸۴ش.
  • خرمشاهی، بهاءالدین، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، تهران، دوستان-ناهید، ۱۳۷۷ش.
  • قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ۱۳۸۸ش.