طواسین

مقاله نامزد خوبیدگی
از ویکی شیعه

طَواسین نامی است برای سوره‌های شعراء و قصص که با «طسم» و سوره نمل که با «طس» شروع می‌شوند.[۱] درباره فضیلت تلاوت سوره‌های طواسین، از امام صادق(ع) نقل شده است هر کس طواسین را در شب جمعه بخواند، از اولیاءالله خواهد بود و در جوار او و سایه لطف و حمایتش قرار می‌گیرد. در دنیا هرگز به او سختی نمی‌رسد و در آخرت از بهشت به او داده می‌شود تا راضی شود، بلکه از رضایتش فراتر داده می‌شود و خداوند صد حور العین به ازدواج او درمی‌آورد.[۲] همچنین علامه حلی می‌نویسد تلاوت طواسین، به‌ویژه در شب جمعه مستحب است.[۳]

پانویس

  1. رامیار، تاریخ قرآن، ۱۳۸۷ش، ص۵۹۷.
  2. عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۴۱۱، ح۹۷۲۲، حویزی، نور الثقلین، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۷۴.
  3. علامه حلی، تذکرةالفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۱۱۷.

منابع

  • حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعة، قم، موسسة آل‌البیت، ۱۴۱۴ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، موسسة آل‌البیت، ۱۴۱۴ق.
  • حویزی، عبدعلی بن جمعه، نورالثقلین، تصحیح هاشم رسولی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
  • رامیار، محمود، تاریخ قرآن، تهران، انتشارات امیر کبیر،۱۳۸۷ش.