دعای وداع با ماه رمضان (امام صادق)

مقاله قابل قبول
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
استناد ناقص
عدم جامعیت
از ویکی شیعه
دعای وداع با ماه رمضان
اطلاعات دعا و زیارت
موضوعخداحافظی با ماه رمضان
مأثور/غیرمأثورمأثور
صادره ازامام صادق‌(ع)
راویابوبصیر
منابع شیعیمن لایحضره الفقیهالکافی
دعاها و زیارات مشهور
دعای توسلدعای کمیلدعای ندبهدعای سماتدعای فرجدعای ابوحمزه ثمالیزیارت عاشورازیارت جامعه کبیرهزیارت وارثزیارت امین‌اللهزیارت اربعین


دعای وداع با رمضان دعایی است که ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل می‌کند و موضوع آن خداحافظی با ماه رمضان است. امام از خدا می‌خواهد وداع با این ماه را آخرین وداع قرار ندهد. شیخ صدوق این دعا را در کتاب من لایحضره الفقیه[۱] و شیخ کلینی در کافی[۲] آورده است.

آموزه‌های دعا

 • ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است.
 • درخواست برای آمرزش گناهان پیش از پایان یافتن ماه رمضان.
 • خداوند خود، ما را در نماز و روزه این ماه یاری رسانده است.
 • از خدا بخواهیم ماه رمضان را از جهت برکت در نگهداری دینمان و رهایی جسم و جانمان و رواشدن حاجتمان و پذیرفته‌شدن شفاعت در خواهش‌هایمان و کامل‌شدن نعمت‌ها، و برگرداندن بدی‌ها عظیم‌ترین رمضان قرار دهد.
 • شب قدر از هزار ماه برتر است.
 • درخواست ذخیره شدن ثواب شب قدر
 • از خدا بخواهیم وداع ما با ماه رمضان را آخرین وداع قرار ندهد.
 • ثنای خداوند از حد توصیف بالاتر است.
نیایش


متن و ترجمه دعای وداع امام صادق(ع)

جستارهای وابسته

دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه

پانویس

 1. صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۶۴.
 2. کلینی، الکافی،۱۴۰۷ق، ج۴، ص۱۶۵.

منابع

 • صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، محقق علی‌اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳ق.
 • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق على‌اكبر غفارى و محمد آخوندى، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷ق.