خدا

مقاله قابل قبول
رده ناقص
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
استناد ناقص
شناسه ارزیابی نشده
نارسا
عدم جامعیت
از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از خداوند)
اعتقادات شیعه
‌خداشناسی
توحیداثبات خداتوحید ذاتیتوحید صفاتیتوحید افعالیتوحید عبادیصفات ذات و صفات فعل
فروعتوسلشفاعتتبرکاستغاثه
عدل الهی
حُسن و قُبحبداءامر بین الامرین
نبوت
عصمت پیامبرانخاتمیتپیامبر اسلاممعجزهاصالت قرآن
امامت
باورهاعصمت امامانولایت تكوینیعلم غیبخلیفة‌اللهغیبتمهدویتانتظار فرجظهوررجعتامامت تنصیصی
امامانامام علیامام حسنامام حسینامام سجادامام باقرامام صادقامام کاظمامام رضاامام جوادامام هادیامام عسکریامام مهدی
معاد
برزخمعاد جسمانیحشرصراطتطایر کتبمیزان
مسائل برجسته
اهل‌بیتچهارده معصومکرامتتقیهمرجعیتولایت فقیهایمان مرتکب کبیره


خدا آفریدگار جهان و کامل‌ترین وجود، مفهوم محوری اغلب ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی است. مفاهیم و تعاریف گوناگونی از خدا در ادیان و مذاهب و ذهن اشخاص وجود دارد. میان اعتقاد به خدا و دینداری رابطه ناگزیری برقرار نیست و برخی مردم که به دین معتقد نیستند، به خدا باور دارند.

خدا در نظر شیعه، یگانه و سرمنشأ همه کمالات و علت هستی‌بخش همه موجودات است و ذاتی ازلی و ابدی دارد. هیچ موجودی شبیه او نیست. ذات او عین صفاتش است. واقعیتی بسیط و بی‌ماهیت است. نه در دنیا و نه در آخرت قابل دیده شدن نیست و دارای علم و قدرت مطلق است، در همه جا حضور و ارتباطی تام با مخلوقاتش دارد. وجود خدا و برخی صفاتش با حس و عقل و فطرت اثبات‌پذیر است؛ ولی کُنه ذات نامحدودش با حس و عقل محدود قابل ادراک نیست.

واژه‌شناسی

واژه «خدا» یا «خدای» از فارسی میانه xwaday به معنی «ارباب» و «پروردگار» و آن نیز برگرفته از واژه اوستایی xᵛaδāta-‏ به معنی «قائم به خود» یا «آفریدهٔ خود» است. [۱].

کلمه xwaday در فارسی میانه به معنای «مولی» در عربی است و بر پادشاهان و بزرگان اطلاق می‌شود، اما در فارسی دَری به «خدا(ی)» تبدیل شده و در ترجمه «الله» عربی به کار رفته است. [۲] گفته شده چون لفظ خدا مطلق باشد بر غیر ذات باری تعالی اطلاق نکنند، مگر در صورتی که به‌چیزی مضاف شود، چون : کدخدای و ده خدا. [۳]

در برخی فرهنگ‌های لغت، واژه خدا را مخفف «خودآ» دانسته‌اند. [۴] مُعین این وجه اشتقاق را عامیانه می‌خواند. [۵]

تاریخچه باور به خدا

خدا یکی از مهم‌ترین مفاهیم در ذهن بشر و تاریخ فلسفه و تأملات فلسفی بوده است و از آغاز پیدایش انسان و از آغاز پیدایش فلسفه و حتی فلاسفه پیش از سقراط تا به امروز، بحث درباره آن ادامه یافته و در این‌باره‌ گاه رویکردهای جدید مطرح شده است.

اعتقاد به خدا سنگ زیربنای آموزه‌های همه ادیان آسمانی است و در طول تاریخ این اعتقاد گاهی دستخوش تغییر شده که یا الهه‌های دیگری در کنار خدا فرض می‌شد (شرک) و یا در ویژگی‌های او تحریف صورت می‌گرفت مانند اینکه او را یک خدای انسان وار نشان می‌دادند.

در عرفان، به ویژه صورت‌هایی از عرفان که در دل ادیان ابراهیمی پرورده شده، خدا مفهومی است کاملا بنیادی و محوری و در واقع می‌توان گفت عرفان در این ادیان چیزی جز تلاش برای شناخت خدا و رسیدن به او نیست.

الهیات ادیان، به ویژه الهیات ادیان ابراهیمی، مُتَکفِّل پرداختن به بحث درباره خدا و صفات او و نسبت آدمیان با او بوده و برای این ادیان مباحث کلامی فراوانی پدید آورده است. مباحث کلامی امروزه هم به نحو جدّی دنبال می‌شود و این مباحث به پدید آمدن انواع الهیات جدید و مباحث تازه انجامیده است. همچنین تحلیل تجلیات درک حضور خدا در هنر و فرهنگ اقوام گوناگون، محل بحث های جالبی در زمینه تاریخ هنر و تحلیل هنر قدسی در میان اقوام مختلف بوده است. [۶]

خدا در اسلام

محور اصلی تمامی مفاهیم دین اسلام خداست. مسلمان کسی است که خدایی جز خدای یگانه را به رسمیت نشناسد (أشهدُ أن لا إلهَ إلّا اللّهُ) و حضرت محمد را فرستاده او بداند، در واقع رسالت پیامبر اسلام، دعوت به شناخت خدای یگانه است.[یادداشت ۱] در اسلام، باتوجه به زمینه ظهور این دین که فضایی چند خدایی و بُت پرستانه بوده، بیش از آنکه بر اثبات وجود خدا تأکید شود، بر برخی اوصاف او و بیش و پیش از همه بر یگانگی او تأکید شده است.

نام خاص خدا در قرآن، که بارها به آن اشاره شده، «اللّه» است . این واژه به مشهورترین واژه دلالت کننده بر خدا در زبان عربی تبدیل شده است چنانکه یهودیان و مسیحیان هم در ترجمه کتاب مقدس آن را به معنای خدا به کار می‌برند. همانگونه که در قرآن تصریح شده، خداوند نام های گوناگون و زیبا دارد.[۷]

بنابر باورهای اسلامی، اللّه، خدایی خاص اسلام نیست؛ بلکه همان خدای پیامبران پیشین بوده و خدای از آدم تا خاتم است.[۸]

مطابق قرآن[۹] خلقت آدم با شناخت خدای یگانه همراه بوده و شرک پس از توحید به وجود آمده و حاصل گمراهی بشر در طول تاریخ است.

نام‌های خدا در قرآن

در قرآن غیر از لفظ جلاله «اللّه» که بنا بر مشهور اسم خاص ذات متعالی خداست، ۱۴۳ [۱۰]اسم دیگر وارد شده که دارای معنای وصفی است و هر کدام به نوعی، از کمال خداوند حکایت می‌کند.

نام‌های صریح

اسامی ( نام‌ها و صفات) خدا که به صراحت در قرآن آمده به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

 • «اللّه»، «الاله»، «الاحد»، «الاوّل»، «الآخر»، «الاعلی»، «الاکرم»، «الاعلم»، «ارحم الراحمین»، «احکم الحاکمین»، «احسن الخالقین»، «اسرع الحاسبین»، «اهل التقوی»، «اهل المغفرة»، «الاقرب»، «الابقی».
 • «الباری»، «الباطن»، «البدیع»، «البَرّ»، «البصیر».
 • «التوّاب».
 • «الجبار» و «الجامع».
 • «الحکیم»، «الحلیم»، «الحی»، «الحقّ»، «الحمید»، «الحسیب»، «الحفیظ»، «الحفی».
 • «الخبیر»، «الخیر»، «الخالق»، «خلاّق»، «خیر الماکرین»، «خیرالرازقین»، «خیرالفاصلین»، «خیرالحاکمین»، «خیرالفاتحین»، «خیرالغافرین»، «خیرالوارثین»، «خیرالراحمین»، «خیرالناصرین»، «خیرالمنزلین».
 • «ذوالعرش»، «ذوالطَّول»، «ذوالانتقام»، «ذوالفَضْل العظیم»، «ذوالرحمة»، «ذوالقوَّة المتین»، «ذوالجلال و الاکرام»، «ذوالمَعارج».
 • «الرحمن»، «الرحیم»، «الرَّئوف»، «الرّب»، «ربّ العرش»، «رفیع الدَّرَجات»، «الرزّاق»، «الرقیب».
 • «السمیع»، «السلام»، «سریع الحساب» و «سریع العقاب».
 • «الشهید»، «الشاکر»، «الشکور»، «شدید العذاب»، «شدیدالعقاب» و «شدید المِحال».
 • «الصّمَد».
 • «الظاهر».
 • «العلیم»، «العزیز»، «العَفُوّ»، «العَلیّ»، «العظیم»، «عَلّام الغیوب» و «عالم الغیب و الشهادة».
 • «الغنی»، «الغفور»، «الغالب»، «غافر الذنب» و «الغفّار».
 • «فالق الاِصباح»، «فالق الحَبّ والنَّوی»، «الفاطِر» و «الفَتّاح».
 • «القوی»، «القدّوس»، «القیوم»، «القاهر»، «القهّار»، «القریب»، «القادر»، «القدیر»، «قابل التَّوب»، «قائم علی کل نفس بما کسبت» و «القائم».
 • «الکبیر»، «الکریم»، «الکافی».
 • «اللطیف».
 • «المَلِک»، «المُؤمِن»، «المُهَیمِن»، «المتکبّر»، «المُِصَوِّر»، «المجید»، «المجیب»، «المبین»، «المولی»، «المحیط»، «المُقیت»، «المُتَعال»، «المحیی»، «المتین»، «المقتدر»، «المُستعان»، «المُبدِئ»، «مالک المُلک» و «المُعید».
 • «النصیر» و «النور».
 • «الوَهّاب»، «الواحد»، «الولی»، «الوالی»، «الواسِع»، «الوکیل» و «الودود».
 • «الهادی».

افزون بر موارد پیش‌گفته، برخی آیات مانند آیات ۸ سوره طه، ۲۴ سوره حشر، ۱۸۰ سوره اعراف و ۱۱۰ سوره اسراء  به صورت کلی تصریح می‌کنند که خداوند دارای اسمای حُسناست(زیباترین ونیکوترین نا م ها): «ولِلّهِ الاَسماءُالحُسنی»

نامهای غیر صریح

«حافظ» و «وارث» در آیات ...وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾[حجر–٩] و ...نَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾[حجر–٢٣]

«فعّال ما یرید» (انجام دهنده هر جه بخواهد)در آیه إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾[هود–۱۰۷]

«کاتب» و «فاعل» در آیات وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٩٤﴾[انبیاء–۹۴] و إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾[انبیاء–۱۰۴]

«ممیت» (میراننده)در آیه وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ...﴿٨٠﴾[مؤمنون–۸۰]

«کاشف الضرّ»(بر طرف کننده سختی) و «شفیع» در آیات وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ...﴿١٧﴾[انعام–۱۷] و ...لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّـهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ...﴿٧٠﴾[انعام–۱۷]

«قائم به قسط» در آیه ... قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ...﴿١٨﴾[آل عمران–۱۸]

«منتقم» در آیه ... إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾[دخان–۱۶][۱۱]

حکم شرعی

هر کسی به خدا توهین کند کافر شناخته می‌شود و مهدورالدم است.[۱۲] احترام به اسماء الهی واجب است و مس نام‌های خداوند به هر زبانی که نوشته شده باشد بدون طهارت حرام است.[۱۳]

خدا در قرآن کریم

قرآن کریم درباره خدا فراوان سخن گفته و به موضوعات گوناگونی پرداخته است؛ مانند

 • داشتن اسما و صفات نیکو:«ولِله الاَسماءُ الحُسنی»[۱۴]
 • احدیت و بساطت: «قُل هُوَ الله اَحَد»[۱۵]
 • توحید در ذات و صفات و افعال: «اَلله لا اِلهَ اِلاّ هُو»[۱۶]، «... لا اِلهَ اِلاَّ الله...»[۱۷]، «فَلَم تَقتُلوهُم ولکنَّ الله قَتَلَهُم وما رَمَیتَ اِذ رَمَیتَ ولکنَّ الله رَمی»[۱۸]
 • صمدیت: «الله الصّمد»[۱۹]
 • نفی فرزند و پدر: «لَم یلِد و لَم یولَد»[۲۰]
 • بی‌همتایی: «ولَم یکن لَهُ کفُوًا اَحَد»[۲۱]
 • نداشتن مِثْل: «لَیسَ کمِثلِهِ شَیءٌ»[۲۲]
 • دیده نشدن با چشم ظاهری: «لا تُدرِکهُ الاَبصارُ...»[۲۳]
 • مغلوب خواب سبک و سنگین نشدن: «لاتَأخُذُهُ سِنَةٌ ولا نَومٌ»[۲۴]
 • جمع بین تشبیه و تنزیه: «لَیسَ کمِثلِهِ شَیءٌ وهُوَ السَّمیعُ البَصیر»[۲۵]
 • خالقیت و مُبدئیت: «اَلله خلِقُ کلِّ شَیء»[۲۶]، «اَلله یبدَؤُا الخَلقَ...» [۲۷]
 • مالکیت حقیقی: «ولِلهِ ما فِی‌السَّموتِ وما فِی الاَرضِ» [۲۸]
 • ربوبیت: «اِنَّ اللهَ رَبّی ورَبُّکم»[۲۹]
 • شدت نزدیک بودن به موجودات و همراهی قیومیه با آنها: «واعلَموا اَنَّ اللهَ یحولُ بَینَ المَرءِ وقَلبِهِ»[۳۰]
 • منشأ همه خیرات و خوبی‌ها بودن: «بِیدِک الخَیرُ»[۳۱]
 • غایت و منتها بودن: «... و اِلَی الله تُرجَعُ الاُمور»[۳۲]، «واَنَّ اِلی رَبِّک المُنتَهی»[۳۳]
 • فراگیری کرسی وی نسبت به آسمانها و زمین: «وسِعَ کرسِیهُ السَّمواتِ والاَرضَ»[۳۴]
 • داشتن مَثَل برتر: «وللهِ المَثَلُ الاَعلی»[۳۵]
 • برگزیدن رسولانی از میان مردم برای هدایت آنان: «اَللهُ یصطَفی مِنَ المَلئِکةِ رُسُلاً ومِنَ النّاسِ»[۳۶]
 • جعل امامت: «قالَ اِنّی جاعِلُک لِلنّاسِ اِماما»[۳۷]
 • وجوب پرستش و اختصاص آن به خداوند: «واعبُدوا اللهَ ولا تُشرِکوا بِهِ شیا...»[۳۸]، «اَلاّتَعبُدوا اِلاَّ الله...»[۳۹]
 • لزوم پروا کردن از وی: «فَلیتَّقوا الله...»[۴۰]

امکان و گستره معرفت به خدا

امکان و گستره معرفت به خدا، از مباحث مهم در فلسفه اسلامی است و دربردارنده دیدگاه‌های متنوعی است:[۴۱]

 • از دیدگاه فیلسوفان مشاء، معرفت حصولی به خدا، یعنی معرفت به خدا به‌واسطه تصورات ذهنی، ممکن و دست‌یافتنی است اما چون معرفت حضوری (معرفت بی‌واسطه) منحصر به معرفت موجود مجرد به خودش است، محال است ما به خداوند معرفت حضوری داشته باشیم.[۴۲]
 • صدرالمتالهین بر این باور است که حکیمان و عارفان اتفاق‌نظر دارند که معرفت حصولی به خدا محال است و تنها راه معرفت به خدا، معرفت حضوری و شهودی است.[۴۳] گروهی از طرفداران حکمت متعالیه نیز همین دیدگاه را برگزیده و استدلال‌هایی به سودش اقامه کرده‌اند.[۴۴]
 • برخی از محققان معاصر، با نقد دو دیدگاه سابق، هم از امکان معرفت حصولی به خدا دفاع می‌کنند، هم از امکان معرفت حضوری و شهودی به خدا. این گروه از محققان، معرفت ما به کُنه ذات و صفات خدا را محال می‌دانند اما از امکان معرفت اجمالی -حصولی یا حضوری- به خداوند دفاع می‌کنند.[۴۵]ملا صدرا هم‌چنان در تفسیر قرآنش تصریح دارد که هرکس در راه معرفت الهی سیر کند از لذات معنوی‌اش لذت می‌برد و لقاء الهی را دوست می‌دارد و درپی مشاهده ذات حق با بصیرت عقلی و خواهان مرگ است که از این رهگذر به کامل کردن بیشتر معرفت نائل گردد چرا که دریای معرفت الهی ساحل ندارد و هیچ کس هم نباید طمع به معرفت کُنه جلال و عظمت الهی و احاطه به آن داشته باشد. [۴۶][یادداشت ۲]

شیوه‌های مختلف خداشناسی

تأملات اندیشمندان مسلمان درباره خدا به سه دسته کلی تقسیم پذیر است: تأملات کلامی یا تأملات متکلمان، تأملات فلسفی یا تأملات فیلسوفان، و تأملات عرفانی یا تأملات اهل عرفان و صوفیان. البته مرزهای این تقسیم‌بندی‌ها قطعی و مطلق نیست و‌گاه به سختی می‌توان آنها را از هم تفکیک کرد، چنانکه مثلا تأملات بعضی معتزله و فیلسوفان مشایی یا اهل عرفان و فیلسوفان اشراقی ‌گاه سخت به هم نزدیک به نظر می‌رسند.[نیازمند منبع]

خدا در کلام

در نگاهی کلی می‌توان مباحث مطرح شده در کلام اسلامی درباره خدا را به این صورت دسته‌بندی کرد:

۱) بحث درباره وجود خدا و اثبات آن (براهین اثبات خدا)

۲) بحث درباره توحید خدا و اثبات آن و نفی شرک به طور عام و نفی ثنویت و تثلیث

۳) بحث درباره صفات خدا (اسما و صفات)[نیازمند منبع]

خدا در فلسفه

شاید رواج مباحث فلسفی درباره خدا در ادامه همین مباحث و تلاشی برای یافتن پاسخ‌های جدید بود. بحث درباره خدا مسلّماً سابقه‌ای بسیار کهن دارد و در فرهنگ های هند و ایران باستان می‌توان تأملاتی عمیق درباره خدا سراغ گرفت، اما بحث فلسفی در این باره، به معنای متعارف آن به یونان باستان باز می‌گردد. اوج این مباحث فلسفی اندیشه‌های افلاطون و ارسطو است. خدای فلسفی یونانیان به عالم بی‌اعتنا بود.

به موجب آثار فیلسوفان خدا امری می‌شود ورای عالم که منشأ فیض است و سرچشمه صدور دیگر موجودات از عقل اول به بعد. او صرفاً به صورت تنزیهی و به مثابه محرک نامتحرک، علت اولی و واجب الوجود و وجود مطلق و امری بدون ضد و نِدّ (=همانند) و مانند اینها وصف می‌شود. براساس همین نگرش است که فیلسوفان برای اثبات وجود خدا مثلا مفاهیم حدوث و قِدَم را کنار می‌گذارند و به وجوب و امکان رو می‌کنند و نهایتاً برهانی مانند برهان صدیقین پدید می‌آید.

خداوند در فلسفه اسلامی تعریف پذیر نیست چون به حد و رسم شناخته نمی‌شود و ماهیت ندارد یعنی خدا را نمی‌توان دید و نمی‌توان آن را وصف کرد .در دین اسلام خدا یگانه است و معبودی جز او وجود ندارد او مالک تمام آسمان‌ها و زمین است اوست که انسان را آفریده و به او عقل داده است و اوست آفرینندهٔ تمام هستی و خلق. او فرزندی ندارد و فرزند کسی نیست او بی‌نیاز است و جز او خدایی وجود ندارد.[۴۷]ملاصدرا در ذیل تفسیر آیت الکرسی با تقسیم بندی معرفت الهی به سه بخش ذات، صفات و افعال و تأکید بر اهمیت شناخت ذات الهی می‌نویسد: معرفت الهی درسه محور است معرفت ذات، معرفت صفات و معرفت افعال؛ و معرفت ذات خداوند مانند کبریت احمر( نایاب و سخت دست نایافتنی است) و بر اندکی از آن تنها بزرگان از پیامبران و اولیاء الهی که فرمانروایان و سلاطین آخرت هستند دست می‌یا‌بند آن هم پس از این که ذاتشان فانی شد و کوه هویت و وجوشان در هم فرو ریخت. [۴۸]

خدا در عرفان

خدا از منظر اهل عرفان به صورتی متفاوت از دیگران دیده می‌شود و حتی می‌توان گفت در تقابل با خدای فیلسوفان قرار می‌گیرد. این منظر از صدر اسلام محل توجه بوده و به مرور زمان تعابیر و تفاسیر پخته‌تر و زیباتری از آن عرضه شده است. در مباحث عرفانی اولا و بالذات مباحث عقلانی و استدلالی درباره خداوند محل توجه نبوده و در عوض بر رابطه دو سویه انسان و خدا تأکید شده است؛ رابطه‌ای که بیش از هر مفهوم دیگر مبتنی بر عشق است.

معرفت حقیقی خدا از نظر اهل عرفان معرفت نظری و استدلالی نیست بلکه معرفتی است که پیش شرط آن سلوک عملی است و غایت آن شهود و اشراق و کشف حجاب و رفع و طرد خود و هواهای نفسانی و فراتر رفتن از عقل جزئی و دست یافتن به اطوار ورای عقل و شناخت بی‌واسطه خدا و وصال او و نیست شدن در هستی اوست. [۴۹]

بر مبنای این نگرش هرچند همه آدمیان به نحوی خداپرستند و فطرتی آمیخته با عشق الهی دارند، باید این جنبه از وجود خود را احیا کنند و از شناخت سطحی از خدا (که منظور از شناخت سطحی در نظر اهل عرفان ممکن است شناخت کلامی و فلسفی نیز باشد) به مرتبه‌ای بالاتر برسند.

البته همین نگرش عرفانی ناگزیر‌گاه جنبه استدلالی هم گرفته، چنانکه مثلا از عشق و محبت حادث و قدیم بحث شده است یا از وحدت شهود و وحدت وجود. اوج چنین نگرشی در عرفان نظری ابن عربی است که در آن مباحث پیشین با بیان نوافلاطونی پیوند خورده و در آن نظریه صدور یا فیض مورد بحث قرار گرفته و از علم الهی و فرایند خلقت و مفاهیم اعیان ثابته و فیض اقدس و فیض مقدس و وحدت وجود سخن گفته شده است [۵۰].

خدا در یهودیت و مسیحیت

در عهد جدید مسیحیت ( اناجیل چهارگانه ) خدا را واحد ازلی و معبود لاشریک می‌یابید همان گونه که عیسی خدا را «خدای واحدِ حقیقی» خواند. [۵۱] ولی این آموزه توحید با اعتقاد به تثلیث مشرکانه که به خاطر استفاده غلط و مغالطه‌آمیز از برخی عبارات کتاب مقدس به وجود آمده ، در هم آمیخته و دچار یک تناقض و پارادوکس گردیده است. عباراتی همچون : «‌ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید ». [۵۲]

بر همین اساس مسیحیت کنونی در مورد خدا اعتقاد به توحید در ضمن اعتقاد به اقانیم ثلاثه ( پدر ، پسر ، روح القدس ) پیدا کرده که هم به لحاظ منطقی مساله‌ای غیر قابل پذیرش است و هم توحید الوهی را از بین می‌برد.

در مورد یهودیت نیز چنین مساله‌ای وجود دارد. در کتاب مقدس یهودیان در سِفر تورات در بخش‌هایی از آن صریحا اعتقاد به خدای واحد و ازلی و سرمدی را جزو اعتقادات اصلی یهودیت می‌شمارد :«‌ای اسرائیل بشنو: یهوِه خدای ما یهوِۀ واحد است.‌» [۵۳] ولی در همین تورات به گونه‌ای از صفات خدای متعال سخن می‌گوید که اعتقاد به توحید اولیه را از پایه فرو می‌ریزد. مانند داستانی که به حضرت یعقوب نسبت می‌دهند که بر اساس آن یعقوب با خدا کشتی گرفت. [۵۴]

«خدا» به زبان‌های مختلف

برای اشاره به خدا در زبان‌های مختلف از این کلمات استفاده می‌کنند:

فارسی عربی انگلیسی لاتین فرانسه عِبری مصر قدیم آلمانی یونانی سانسکریت سریانی اینکا کلدانی اسپانیایی روسی
خدا، ایزد الله God رئوس Dieu یَهُوِه آتون Gott Θεός دیوا ایلو یایا نابو Dios Бог

کتاب‌های خداشناسی

کتاب‌های مناسب نوجوانان

نام کتاب نویسنده انتشارات توضیحات
نوجوان و توحید مرتضی بذر افشان مرکز پژوهش‌های اسلامی دو بخش جهان‌بینی و شناخت (اصول عقاید، خداشناسی، اسما و صفات الهی) و خداشناسی و شناخت (توحید، توحید در ادیان و شرک)
خداشناسی قرآنی کودکان حیدری ابهری انتشارات جمال پاسخ به چهل پرسش کودکان و نوجوانان درباره خدا
-- -- -- --

کتاب‌های عمومی

نام کتاب نویسنده انتشارات توضیحات
عقاید استدلالی علی ربانی گلپایگانی نصایح بررسی استدلالی اصول دین
آموزش کلام اسلامی محمد سعیدی مهر نشر طه اثبات خدا و بررسی صفات او
اثبات وجود خدا گروهی از دانشمندان معاصر انتشارات علمی و فرهنگی
پیام قرآن جلد۲ آیت الله مکارم شیرازی دارالکتب الاسلامیه خداجویی و خداشناسی در قرآن
معارف قرآن ج۱ مصباح یزدی مؤسسه امام خمینی

کتاب‌های تخصصی

نام کتاب نویسنده انتشارات توضیحات
تبیین براهین اثبات خدا آیت الله جوادی آملی نشر اسراء تثبیت و تحکیم براهین عقلی و فلسفی اثبات وجود خدای متعال و رفع شبهاتی که در خصوص ادلّه وجود داشته و پاسخ به اشکالات و ایرادات فیلسوفان غربی به براهين عقلی مذکور مطرح شده و ثالث نقد وبررسی براهینی که دانشمندان غربی در جهت اثبات مبدأ اقامه کرده اند.
توحید در قرآن آیت الله جوادی آملی نشر اسراء مباحث کلی توحید، در سه بخش و چندین فصل مباحث: قرآن و راه های شناخت خدا (راه آفاقی، انفسی و سیر در حقیقت هستی)، مراتب توحید (توحید ذات، توحید اسما و صفات، توحید افعالی، توحید عملی و موحدان در قرآن)، نفی شرک (انواع شرک، گروه های مشرک، ریشه های شرک، پیامدهای شرک و برائت همگانی از شرک) و... را مورد مداقّه قرار می دهد.
--الله شناسی -سید محمدحسین حسینی تهرانی --علامه طباطبایی -- دوره ای سه جلدی در تفسیر آیه مباركه «اللَهُ نُورُ السَّمَـاواتِ وَ الاْرض. بر محوریت مباحث توحید ذاتی و اسمائی و افعالی ذات مقدّس حضرت حقّ و كیفیت پیدایش عالم آفرینش و ربط حادث به قدیم و نزول نور وجود در مظاهر امكان و حقیقت ولایت و ربط موجودات به ذات باری‌تعالَی و لقاء الله و وصول به ذات مقدّس او به فَناء و اندكاك هستی مجازی عاریه‌ای در وجود مطلق و هستی اصیل و حقیقی.
--خدا از دیدگاه قرآن - سید محمد حسینی بهشتی- - نشر بقعه- - پایان‌نامه دکتری آیت‌الله شهید سید محمد حسینی بهشتی است که طی آن از منظر آیات قرآن، صفات خداوند شرح و تبیین می‌شود -

سایت‌های مرتبط با خداشناسی

نام سایت توضیحات
-- --http://khodajo.ir/
-- --


پانویس

 1. پاول هرن، اساس اشتقاق فارسی، ۱۳۵۶ش، ج۱، ص۶۰۱.
 2. ابوالقاسمی، ریشه شناسی، ۱۳۷۴ش، ص۶۸؛ پاول هرن، اساس اشتقاق فارسی، ۱۳۵۶ش، ج۱، ص۶۰۱، ۶۰۳ـ۶۰۴.
 3. دهخدا،لغت نامه
 4. برهان، برهان قاطع، ۱۳۶۲ش، ذیل ماده «خدا».
 5. برهان، برهان قاطع، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۷۱۸.
 6. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به بورکهارت، هنر مقدس، ۱۳۶۹ش.
 7. سوره اعراف، آیه ۱۸۰؛ سوره اسراء، آیه ۱۱۰؛ سوره طه، آیه ۸؛ سوره حشر، آیه ۲۴.
 8. سوره بقره، آیه ۱۳۳؛ سوره آل عمران، آیه ۸۴؛ سوره نساء، آیه ۱۶۳.
 9. سوره اعراف، آیه ۱۷۲.
 10. سبحانی، مفاهیم القرآن، ۱۴۱۲ق، ج۶، ص۱۰۵.
 11. علامه طباطبائی، الرسائل التوحیدیه، ۱۴۱۹ق، ص۳۶-۳۷؛ مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۴، ص۱۸۶.
 12. علامه حلی، تحرير الأحكام الشرعية، مؤسسه آل البيت(ع)، ج۲، ص۲۳۶؛ علمه حلی، تذكرة الفقهاء، منشورات المكتبة المرتضوية، ج۱، ص۴۵۷.
 13. نجفی، جواهرالکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۳، ص۴۶؛ امام خمینی، توضيح المسائل، ۱۳۷۲ش، ص۴۲.
 14. سوره اعراف، آیه ۱۸۰.
 15. سوره اخلاص، آیه ۱.
 16. سوره آل‌عمران، آیه 2.
 17. سوره محمّد، آیه ۱۹
 18. سوره انفال، آیه ۱۷.
 19. سوره اخلاص، آیه ۲
 20. سوره اخلاص، آیه ۳
 21. سوره اخلاص، آیه ۴
 22. سوره شورا، آیه ۱۱
 23. سوره انعام، آیه ۱۰۳
 24. سوره بقره، آیه ۲۵۵
 25. سوره شوری، آیه ۱۱
 26. سوره زمر، آیه ۶۲
 27. سوره روم، آیه ۱۱
 28. سوره آل‌عمران، آیه ۱۰۹
 29. سوره آل‌عمران، آیه ۵۱.
 30. سوره انفال، آیه۲۴
 31. سوره آل‌عمران، آیه ۲۶
 32. سوره حدید، آیه ۵
 33. سوره نجم، آیه ۴۲
 34. سوره بقره، آیه ۲۵۵
 35. سوره نحل، آیه ۶۰
 36. سوره حجّ، آیه۷۵
 37. سوره بقره، آیه ۱۲۴
 38. سوره نساء، آیه ۳۶
 39. سوره هود، آیه ۲
 40. سوره نساء، آیه ۹
 41. نبویان، جستارهایی در فلسفه اسلامی، ۱۳۹۷ش، ج۳، ص۲۷۲.
 42. نبویان، جستارهایی در فلسفه اسلامی، ۱۳۹۷ش، ج۳، ص۲۷۲-۲۷۳.
 43. صدرالدین شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ۱۹۸۱م، ج۱، ص۱۱۳-۱۱۴.
 44. جوادی آملی، رحیق مختوم، ۱۳۸۶ش، ج۲، ص۱۸۲-۱۸۳ و ص۲۳۲؛ طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۳۷۱ش، ج۱، ص۳۴۰ و ج۶، ص۱۰۱-۱۰۲.
 45. نبویان، جستارهایی در فلسفه اسلامی، ۱۳۹۷ش، ج۳، ص۲۸۵.
 46. الملا صدرا، تفسیر القرآن الکریم، ۱۳۶۶ش، ج۷، ص ۳۹۹
 47. سوره توحید، آیه ۱-۵.
 48. الملاصدرا، تفسیر القرآن الکریم، ۱۳۶۶ش، ج۴، ص۱۳.
 49. برای نمونه رجوع کنید به عین القضاة، زبدة الحقایق، ۱۳۷۹ش، ص۲۹-۳۰.
 50. رجوع کنید به ابن عربی، ج۱، ص۴۸ـ۵۶
 51. کتاب مقدس، کتاب یوحنّا، باب ۱۷، آیه ۳.
 52. بخش پایانی انجیل متی
 53. تثنیه ، ۴:۶
 54. کتاب مقدس، سفر پیدایش، باب ۳۲، آیه ۲۴-۳۲

یادداشت

 1. «قولوا لااله الااللّه تفلحوا» مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۱۸، ص۲۰۲
 2. و كلّ من انتهى حاله إلى إدراك المعرفة الإلهيّة فلا بدّ أن يلتذّ بالمعرفة و يحبّ لقاء اللّه و مشاهدة ذاته بالبصيرة العقليّة، فيحبّ الموت و لا يكرهه البتّة، إلّا من حيث ينتظر زيادة استكمال فيها، لأنّ بحر المعرفة لا ساحل لها، و الإحاطة بكنه جلال اللّه و عظمته ممّا لا مطمع فيها.

منابع

 • قرآن کریم.
 • ‌ابوالقاسمی، محسن، ریشه شناسی (اتیمولوژی)، تهران، ققنوس، ۱۳۷۴ش.
 • امام خمینی، سید روح‌الله، توضيح المسائل، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲ش.
 • ‌برهان، محمدحسین بن خلف، برهان قاطع، تصحیح محمد معین، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۲ش.
 • ‌بورکهارت، تیتوس، هنر مقدس: اصول و روشها، ترجمه جلال ستاری، تهران، سروش، ۱۳۶۹ش.
 • ‌پاول هرن، اساس اشتقاق فارسی، [با توضیحات یوهان هاینریش هوبشمان]، ترجمه جلال خالقی مطلق، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۶ش.
 • جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختوم، قم، اسراء، ۱۳۸۶ش.
 • ‌سبحانی، جعفر، مفاهیم القرآن، قم، مؤسسة الامام الصادق، ۱۴۱۲ق.
 • صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۹۸۱م.
 • صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، تفسیر القرآن الکریم، قم، نشر بیدار، ۱۳۶۶ش.
 • ‌طباطبائی، سید محمد حسین، الرسائل التوحیدیه، بیروت، مؤسسة النعمان، ۱۴۱۹ق.
 • طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۱ش.
 • علامه حلی، حسن بن یوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، مشهد، مؤسسه آل البيت(ع)، بی‌تا.
 • علامه حلی، حسن بن یوسف، تذكرة الفقهاء، نجف، منشورات المكتبة المرتضوية، بی‌تا.
 • ‌عین القضاة، عبداللّه بن محمد، زبدةالحقایق، به تصحیح عفیف عُسیران، ترجمه فارسی مهدی تدین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۹ش.
 • ‌مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق.
 • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعة الاولی، بی‌تا.
 • نبویان، محمدمهدی، جستارهایی در فلسفه اسلامی، قم، انتشارات حکمت اسلامی، ۱۳۹۷ش.

پیوند به بیرون