نماز عصر

مقاله قابل قبول
استناد ناقص
شناسه ارزیابی نشده
از ویکی شیعه


نماز عصر از نمازهای یومیه و چهار رکعتی است و می‌توان آن را با گذشت وقت مخصوص نماز ظهر پس از اذان ظهر تا غروب به‌جا آورد.

کیفیت نماز عصر

نماز عصر چهار رکعت است[۱] که در رکعت نخست پس از نیت[۲] و تکبیرة الاحرام[۳]، سوره حمد و یک سوره دیگر (که سجده‌دار نباشد) و معمولا سوره توحید،‌ خوانده می‌شود[۴]، یک رکوع[۵] و دو سجده[۶] نیز بجا آورده می‌شود و پس از آن برای رکعت دوم قیام[۷] می‌شود و با حمد و سوره و رکوع و سجود، ادامه می‌یابد.

سپس تشهد[۸]در حال نشسته، قرائت می‌گردد و در رکعت سوم و چهارم نیز، تسبیحات اربعه[۹] خوانده شده، یک رکوع و دو سجده بجا آورده می‌شود.

در پایان، تشهد قرائت و سلام داده می‌شود.[۱۰]

وقت نماز عصر

وقت بجای آوردن نماز عصر بعد از وقت مخصوص نماز ظهر شروع شده و تا مغرب ادامه دارد.[۱۱] این مدت تقسیم می‌شود به وقت مخصوص نماز عصر و وقت مشترک بین نماز ظهر و نماز عصر.

وقت مخصوص

«وقت مخصوص» نماز عصر نیز به‌اندازه یک نماز چهار رکعتی مانده به غروب است و در آن تنها نماز عصر را می‌توان خواند.[۱۲]

وقت مشترک

پس از اتمام وقت مخصوص نماز ظهر[یادداشت ۱]،‌ وقت مشترک میان نماز ظهر و عصر آغاز می‌گردد و فرد می‌تواند نماز عصر را در این زمان بخواند.[۱۳]

اهمیت نماز عصر

در قرآن کریم به برپا داشتن و مراقبت بر نمازهای یومیه، دستور داده شده، و نماز عصر نیز یکی از آن نمازها است: «حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتینَ»[۱۴]

نافله نماز عصر

نافله نماز عصر، هشت رکعت است که به صورت چهار نماز دو رکعتی خوانده می‌شود، و قبل از نماز عصر اقامه می‌شود. وقت اتیان آن پس از اذان ظهر است تا زمانی که طول سایه به چهار هفتم طول شاخص برسد.[۱۵]

برخی احکام نماز عصر

 • اگر کسی پیش از خواندن نماز ظهر، نماز عصر بخواند و در بین نماز، متوجه آن شود، باید نیت را به نماز ظهر، برگرداند.[۱۷]
 • اگر کسی سهواً (غیر عمد) نماز ظهر یا عصر را در وقت مخصوص دیگری بخواند، نمازش صحیح است.[۱۸]

پانویس

 1. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، بخش نمازهای یومیه
 2. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۹۴۳
 3. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۹۴۸
 4. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۹۷۸
 5. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۱۰۲۲
 6. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۱۰۴۵
 7. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۹۵۸
 8. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۱۱۰۰
 9. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، بخش ترجمه تسبیحات اربعه
 10. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۱۱۰۵
 11. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۷۳۱
 12. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۷۳۱
 13. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۷۳۱
 14. سوره بقره، آیه ۲۳۸
 15. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۷۶۹
 16. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۷۲۸
 17. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۷۳۲
 18. رساله توضیح المسائل، امام خمینی، مسئله ۷۳۱
 19. الطباطبائی الحکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۴۰۴ق، ج ۶ ص۲۰۲؛ امام خمینی، رساله توضیح المسائل، مسئله ۹۹۲
 20. امام خمینی، رساله توضیح المسائل، مسئله ۹۹۵

یادداشت

 1. از اول وقت نماز ظهر به‌اندازه خواندن یک نماز چهار رکعتی، «وقت مخصوص» نماز ظهر است و نمی‌توان در آن نماز دیگری خواند
 2. اگر کسی ندانسته یا از روی فراموشی، حمد و سوره نماز عصر را بلند (جهر) بخواند، اشکالی ندارد اما اگر عمدی باشد نمازش باطل است.[۲۰]

منابع

 • امام خمینی، رساله توضیح المسائل.
 • حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ق.