نماز طواف

مقاله قابل قبول
استناد ناقص
شناسه ارزیابی نشده
از ویکی شیعه

نماز طَواف یکی از واجبات حج و عمره است. این نماز دو رکعت مانند نماز صبح است که پس از طواف، پشت مقام ابراهیم خوانده می‌شود. نماز طواف نساء تنها در نیت با این نماز تفاوت دارد.

تاریخچه

قبله قرار دادن مقام، از زمان ابراهیم و اسماعیل تا زمان پیامبر(ص) سابقه تاریخی دارد[۱] و قرآن نیز مسلمانان را دعوت به نماز در این جایگاه می‌کند.[۲]

کیفیت نماز

پس از هر طواف واجب باید دو رکعت نماز طواف مانند نماز صبح خوانده شود و لازم نیست مردان حمد و سوره را بلند بخوانند.

نیت این نماز به طواف مربوط است: پس از طواف زیارت، به نیت نماز طواف زیارت و پس از طواف نساء، به نیت نماز طواف نساء. بین طواف و نماز آن نباید تأخیر انداخت.[۳]

مکان نماز

نماز طواف واجب را باید پشت مقام ابراهیم و در نزدیکی آن خواند، بدون اینکه برای طواف دیگران مزاحمت ایجاد شود.[۴]

در مورد کسانی که به دلیل عذری در طبقه دوم طواف می‌کنند ولی می‌توانند نماز را در صحن مسجدالحرام و پشت مقام ابراهیم بخوانند اختلاف فتوا وجود دارد.[۵]

نماز طواف مستحبی را هرکجای مسجدالحرام می‌توان به جای آورد.[۶]

پانویس

  1. طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۰۳.
  2. سوره بقره، آیه ۱۲۵
  3. مناسک حج، مساله ۷۹۰.
  4. مناسک حج، مساله ۷۹۶.
  5. مناسک حج، مساله ۲/۸۰۰
  6. الواضح في شرح العروة الوثقى، جواهری، ج ۴، ص ۲۸۶.

منابع

  • قرآن کریم.
  • محمودی، محمدرضا، مناسک حج مطابق فتاوای امام خمینی و مراجع معظم تقلید، تهران، مرکز تحقیقات حج بعثه مقام معظم رهبری نشر مشعر، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ش.
  • طبرسی‌، الفضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۹ق.
  • جواهری، محمد، الواضح في شرح العروة الوثقى، قم، العارف للمطبوعات، ۱۴۳۶ق.