تورک

مقاله قابل قبول
شناسه ناقص
نارسا
عدم جامعیت
از ویکی شیعه
حالت تورک در نماز

تَوَرُّک در نماز قرار دادنِ پای چپ زیر ساق پای راست و نشستن بر ران چپ است. این نوع نشستن در هنگام تشهد نماز، مستحب است.[۱]صاحب عروه تورک را نشستن بر ران چپ و نهادن پشت پای راست بر کف پای چپ دانسته است.[۲]

پانویس

  1. خویی، شرح عروة الوثقی، ۱۴۱۸ق، ص ۱۷۷ و ۳۴۳.
  2. طباطبائی یزدی، العروة الوثقى، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۷۴.

منابع

  • خویی،‌‌ ابوالقاسم، شرح عروة الوثقی، تحقیق محمدرضا موسوی خلخالی،‌ قم،‌ نشر توحید، ۱۴۱۸ق/۱۹۹۸م.
  • طباطبائی يزدی، سيد محمدكاظم، العروة الوثقى، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة: الأولى، سنة الطبع: ١٤١٩ جماعة المدرسین.
{

{نمازها}}