تورک

مقاله قابل قبول
شناسه ناقص
نارسا
عدم جامعیت
از ویکی شیعه
حالت تورک در نماز

تَوَرُّک در نماز قرار دادنِ پای چپ زیر ساق پای راست و نشستن بر ران چپ است. این نوع نشستن در هنگام تشهد نماز، مستحب است.[۱]

پانویس

  1. خویی، شرح عروة الوثقی، ۱۴۱۸ق، ص ۱۷۷ و ۳۴۳.

منابع

  • خویی،‌‌ ابوالقاسم، شرح عروة الوثقی، تحقیق محمدرضا موسوی خلخالی،‌ قم،‌ نشر توحید، ۱۴۱۸ق/۱۹۹۸م.