توحید عبادی

مقاله ضعیف
رده ناقص
کپی‌کاری از منابع خوب
بدون استناد
شناسه ارزیابی نشده
نارسا
عدم جامعیت
از ویکی شیعه
اعتقادات شیعه
‌خداشناسی
توحیداثبات خداتوحید ذاتیتوحید صفاتیتوحید افعالیتوحید عبادیصفات ذات و صفات فعل
فروعتوسلشفاعتتبرکاستغاثه
عدل الهی
حُسن و قُبحبداءامر بین الامرین
نبوت
عصمت پیامبرانخاتمیتپیامبر اسلاممعجزهاصالت قرآن
امامت
باورهاعصمت امامانولایت تكوینیعلم غیبخلیفة‌اللهغیبتمهدویتانتظار فرجظهوررجعتامامت تنصیصی
امامانامام علیامام حسنامام حسینامام سجادامام باقرامام صادقامام کاظمامام رضاامام جوادامام هادیامام عسکریامام مهدی
معاد
برزخمعاد جسمانیحشرصراطتطایر کتبمیزان
مسائل برجسته
اهل‌بیتچهارده معصومکرامتتقیهمرجعیتولایت فقیهایمان مرتکب کبیره


توحید عبادی یا توحید در عبادت به معنای اینکه غیر از خدا معبودی نیست و فقط او، سزاوار پرستش است. توحید عبادی را از آموزه‌های اساسی مکاتب الهی و مورد اتفاق همه مسلمانان و مکاتب الهی دانسته‌اند. گفته شده تمام اختلافات مسلمانان به توحید عبادی بازمی‌گردد.

آیات متعددی بر توحید عبادی دلالت دارند؛ در برخی از این آیات هدف از ارسال پیامبران و انزال کتب آسمانی، دعوت به توحید عبادی ذکر شده است.

دلائل گوناگونی برای اثبات توحید عبادی ارائه شده است که در برخی از آنها از تلازم خالقیت و عبودیت، ربوبیت و عبودیت و مالکیت مرگ و حیات و عبودیت به اثبات توحید عبادی پرداخته‌اند.

عبادت غیر خدا، خروج از اسلام و شرک است. وهابیون اعمالی همچون توسل،‌ تبرک، زیارت قبور، درخواست شفاعت و یاری از غیر خدا را عبادت و شرک شمرده‌اند؛‌ اما به باور مسلمانان این گونه اعمال اگر همراه با اعتقاد به الوهیت، ربوبیت غیرخدا یا تفویض افعال خدایی به غیرخدا باشد، شرک است و در غیر این صورت شرک نیست و با توحید در عبادت منافات ندارد.

مفهوم‌شناسی

توحید عبادی، به این معناست که غیر از خدا معبودی نیست و فقط خدا شایسته عبادت است.[۱] محمدتقی مصباح یزدی این تعریف را برای توحید در الوهیت و معبودیت آورده و توحید در عبادت را به این معنا دانسته که انسان در عمل جز خدا را پرستش نکند. تفاوت آن دو در این است که اولی مربوط به اعتقاد و دومی مربوط به مقام عمل است.[۲]

عده‌ای اِله و اُلوهیت را به معنای پرستیدنی و شایسته عبادت معنا کرده‌اند؛[۳] اما از دیدگاه بعضی معنای حقیقی اله، معبود نیست؛ بلکه معبود بودن از لوازم معنای الوهیت است.[۴] عبدالله جوادی آملی، الوهیت را موجودی که در کار خود به صورت مطلق، مستقل باشد، معنا کرده[۵] و جعفر سبحانی نیز آن را هم معنا با الله و به معنای خدا‌‌‌ بودن دانسته است.[۶]

معنای عبادت

عبادت را به معنای تسلیم بودن، ابراز خشوع و تَذَلُّل دانسته‌اند.[۷] معادل فارسی واژه عبادت را پرستش می‌دانند.[۸]

آیت الله جعفر سبحانی سه تعریف برای واژه عبادت ارائه کرده است:

 1. عبادت، خضوع عملی یا لفظی و زبانی است که از اعتقاد به الوهیت سرچشمه می‌گیرد. آیاتی مانند آیه ۵۹، ۶۹، ۷۳ و ۸۵ سوره اعراف و آیه ۵، ۶۱ و ۸۴ سوره هود اشاره به این تعریف دارند.
 2. عبادت، خضوع عملی یا قولی است که از اعتقاد به ربوبیت سرچشمه می‌گیرد. براساس این تعریف، عبادت از شئون ربوبیت است. آیه ۵۱ سوره آل عمران، آیه ۷۲ سوره مائده، آیه ۹۲ سوره انبیاء و ... بر این تعریف دلالت دارند.
 3. عبادت،‌ خضوع در برابر کسی است که او را خدا یا مبدأ کارهای خدایی می‌دانیم.[۹]

از نگاه وی هر نوع فروتنی و خضوع و اطاعتی، عبادت نیست و اگر برخی از اطاعت‌ها و خضوع‌ها و علاقه‌های افراطی مانند هواپرستی، نژادپرستی و مقام پرستی، عبادت نامیده می‌شوند، مجاز و تشبیه است [۱۰]

اهمیت و جایگاه

توحید عبادی و یکتاپرستی را از اساسی‌ترین آموزه‌های آسمانی همه پیامبران(ع) و از اهداف اصلی آنان شمرده‌اند‌؛‌ چنانچه در آیه ۳۶ سوره نحل و آیه ۲۵ سوره انبیاء بدان اشاره شده است.[۱۱] گفته شده همه مسلمانان و موحدان بر اختصاص عبادت به خداوند اتفاق نظر دارند؛[۱۲] ولی برخی از فرقه‌ها همچون وهابیت در تفسیر عبادت اختلاف نظر دارند.[۱۳]

به نظر علامه مجلسی مشرکین قریش به توحید در خالقیت و ربوبیت اقرار داشتند و اختلاف اساسی آنها در توحید عبادی بود.[۱۴]

به عقیده آیت الله سبحانی آیات متعددی بر توحید عبادی دلالت دارند؛ از جمله: آیه ۵۱ و ۶۴ سوره آل عمران، آیه ۱۰۲ سوره انعام، آیه ۳۶ سوره نحل، آیه ۲۵ سوره انبیاء، آیه ۶۱ سوره یس.[۱۵]

دلایل توحید عبادی

دلایلی برای توحید عبادی ارائه شده است[۱۶] که برخی از آنها از این قرار است:‌

 1. تلازم خالقیت و عبودیت: معبود کسی است که آفریننده باشد. هیچ آفریننده‌ای جز خداوند نیست. پس کسی جز او معبود نیست. مقدمه دوم همان توحید در خالقیت است.[۱۷]‌ گفته شده آیاتی همچون آیه ۶۱ سوره هود، آیه ۱ و ۱۰۲ سوره انعام بر تلازم خالقیت و عبودیت دلالت دارند.[۱۸]
 2. تلازم ربوبیت و عبودیت: معبود کسی است که ربّ باشد. غیر از خدا کسی ربّ نیست. بنابراین غیر از خدا کسی معبود نیست.[۱۹]آیه ۲۱ سوره بقره، آیات ۷۶ تا ۷۹ سوره انعام از جمله آیاتی هستند که دلالت بر این وابستگی ربوبیت و عبودیت و این برهان دارند.[۲۰]
 3. تلازم مالکیت مرگ و حیات و عبودیت: معبود کسی است که حیات و مرگِ مخلوقات در دست اوست. جز خدا کسی مالک مرگ و حیات نیست. پس غیر از خدا کسی معبود نیست.[۲۱]‌ آیاتی مانند آیه ۱۰۴ سوره یونس، آیه ۱۲۳ سوره هود و آیه ۸۸ سوره قصص را دالِّ بر این برهان دانسته‌اند.[۲۲]

شرک در عبادت

براساس توحید عبادی، عبادتِ غیر خدا جایز نیست و موجب خروج از اسلام می‌شود.[۲۳] ابهام در تعریف معنای عبادت باعث شده است تا وهابیان تصور کنند هر نوع خضوع و خشوعی نسبت به دیگران عبادت است؛[۲۴] ازاین‌رو به عقیده ابن‌تیمیه هر گونه توسل، تبرک، زیارت قبور، طلب شفاعت، به معنای عبادت اشخاص بوده و شرک است.[۲۵]

در پاسخ گفته شده اعمالی همچون توسل به اولیاء الله، درخواست یاری و شفاعت از آنها،‌ تبرک به آثار آنان و شفا خواستن از آنان، اگر همراه با اعتقاد به الوهیت، ربوبیت آنها یا تفویض (به معنای واگذاری امور به پیامبر و امامان) باشد، عبادت و شرک در عبادت محسوب می‌شود؛ حتی بوسیدن ضریح یا قبر با این اعتقاد عبادت و شرک عبادی محسوب می‌شود. اما اگر این گونه اعمال با این اعتقاد باشد که اولیاء‌الله بندگان خالص خدا هستند که تمام زندگیشان را وقف در کسب رضایت خدا کردند، چنین اعمالی عبادت شمرده نمی‌شود حتی اگر همراه با سجده و خضوع باشد مثل سجده ملائکه بر آدم(ع) یا یعقوب(ع) و پسرانش برای یوسف(ع).[یادداشت ۱] هیچ‌یک از اینها شرک در عبادت نبوده و منافاتی با توحید عبادی ندارند.[۲۶] البته سجده در اسلام برای غیرخدا و بدون اذن خدا حرام است؛ ولی بدون اعتقاد به الوهیت و ربوبیت عبادت محسوب نمی‌شود.[۲۷]

تک نگاری

 • «توحید عبادی از دیدگاه شیعه و وهابیت» اثر مهدی نکویی سامانی. این اثر با توجه به اهمیت توحید عبادی و تفسیر ناروای وهابیت از آن، این موضوع را از دیدگاه شیعه و وهابیت در دو بخش و یک خاتمه تحلیل و بررسی کرده است. در بخش اول به تبیین مفاهیم توحید و شرک و معیارهای ایمان و اسلام پرداخته شده و در بخش دوم دیدگاه شیعه و وهابیت در توحید و شرک عبادی مطرح و دیدگاه وهابیت نقد شده است.[۲۸]

پانویس

 1. جوادی آملی، توحید در قرآن، ۱۳۹۵ش، ص۵۱۶؛ سبحانی، الالهیات، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۸۵.
 2. مصباح یزدی، خداشناسی، ۱۳۹۳ش، ص۵۹.
 3. مصباح یزدی، آموزش عقاید، ۱۳۸۴ش، ص۸۵؛ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۱، ص۴۴۶.
 4. سبحانی،‌ منشور جاوید، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۴۳۶.
 5. جوادی آملی، توحید در قرآن، ۱۳۹۵ش، ص۵۲۴.
 6. سبحانی،‌ منشور جاوید، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۴۳۶.
 7. ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۰۸ ق، ج۹، ص۱۰.
 8. دهخدا، لغتنامه، ذیل واژه عبادت؛ سبحانی،‌ منشور جاوید، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۴۳۳.
 9. سبحانی،‌ منشور جاوید، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۴۳۶-۴۴۳.
 10. سبحانی،‌ منشور جاوید، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۴۳۳.
 11. سبحانی،‌ منشور جاوید، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۴۲۸.
 12. سبحانی،‌ منشور جاوید، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۴۲۹؛ سبحانی، الاهیات، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۸۵.
 13. ربانی گلپایگانی، عقاید استدلالی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۹۳.
 14. مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۳، ۲۰۹.
 15. سبحانی،‌ منشور جاوید، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۴۲۵-۴۲۶.
 16. جوادی آملی، توحید در قرآن، ۱۳۹۵ش، ص۵۱۹-۵۲۷.
 17. جوادی آملی، توحید در قرآن، ۱۳۹۵ش، ص۵۱۹.
 18. جوادی آملی، توحید در قرآن، ۱۳۹۵ش، ص۵۱۹-۵۲۰.
 19. جوادی آملی، توحید در قرآن، ۱۳۹۵ش، ص۵۲۱-۵۲۲.
 20. جوادی آملی، توحید در قرآن، ۱۳۹۵ش، ص۵۲۲-۵۲۴.
 21. جوادی آملی، توحید در قرآن، ۱۳۹۵ش، ص۵۲۵.
 22. جوادی آملی، توحید در قرآن، ۱۳۹۵ش، ص۵۲۶.
 23. مصباح یزدی، به سوی تو، ۱۳۸۳ش، ص۶۳.
 24. سبحانی،‌ آیین وهابیت، ۱۳۷۵ش، ص۲۰۷-۲۰۸.
 25. ابن تیمیه،‌ زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور،‌ نشر دار طیبه، ص۵۴.
 26. سبحانی، الاهیات، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۱۰۱ و ۱۰۲.
 27. سبحانی، منشور جاوید، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۴۴۷.
 28. نکویی سامانی، توحید عبادی از دیدگاه شیعه و وهابیت، ۱۳۹۵ش، ص۵-۱۴.

یادداشت

 1. آیه ۱۰۰ سوره یوسف وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً «و پدر و مادر را بر تخت بنشاند و آنها همگی پیش او (به شکرانه دیدار او، خدا را) سجده کردند.»

منابع

 • ابن تیمیه،‌ الحرانی، زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور،‌ ریاض، نشر دار طیبه، بی‌تا.
 • ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۸ق.
 • جوادی آملی، عبدالله،‌ توحید در قرآن، قم، نشر اسراء، ۱۳۹۵ش.
 • ربانی گلپایگانی، علی، عقاید استدلالی، قم، نشرهاجر، ۱۳۸۸ش.
 • سبحانی، جعفر، الاهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، چاپ سوم، قم، المرکز العالمی للدراسات الإسلامیة، ۱۴۱۲ق.
 • سبحانی،‌ جعفر، آیین وهابیت، تهران، نشر مشعر، ۱۳۷۵ش.
 • طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو، ۱۳۷۲ش.
 • سبحانی،‌ جعفر، منشور جاوید،‌ چاپ اول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۳۸۳ش.
 • ‌مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ دوم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
 • مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش عقاید، تهران، نشر سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۴ش.
 • مصباح یزدی، محمدتقی، به سوی تو، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۳ش.
 • مصباح یزدی، محمدتقی، خداشناسی، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۹۳ش.
 • نکویی سامانی، مهدی، توحید عبادی از دیدگاه شیعه و وهابیت، تهران، نشر مشعر، ۱۳۹۵ش.