شهربانو

مقاله قابل قبول
رده ناقص
بدون جعبه اطلاعات
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
شناسه ارزیابی نشده
نارسا
نیازمند خلاصه‌سازی
از ویکی شیعه

شهربانو یا شاه زنان طبق برخی روایات، همسر امام حسین(ع) و ایرانی بوده است. به اعتقاد برخی از تاریخ نگاران و محدثان، شهربانو پس از ورود اسلام به ایران به همسری امام حسین(ع) درآمد و ثمره این ازدواج امام سجاد(ع) بود. بنابر بعضی از نقل‌ها مادر امام سجاد(ع) در هنگام تولد امام (ع)، رحلت کرده است.

شهربانو را دختر یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی دانسته‌اند. برخی صرفا به ایرانی بودن وی اشاره کرده‌ و عده‌ای نیز در ازدواج چنین شخصی با امام حسین(ع) اظهار تردید کرده‌اند. بقعه بی‌بی شهربانو در شمال شرقی شهر ری، منسوب به شهربانو است.

نسب

در اینکه نام پدر شهربانو چه کسی است، بین مورخان اختلاف وجود دارد،[۱] بیشتر گزارش‌ها وی را دختر یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی می‌دانند، در قرن سوم یعقوبی[۲]، نوبختی، اشعری قمی، حسن بن محمد قمی،[۳]ابن ابی ثلج بغدادی،[۴]ابن حیون[۵]و خلیفه ابن خیاط[۶] به این امر اذعان کرده‌اند، در قرن چهارم نیز کلینی[۷] و شیخ صدوق[۸] اشاره به این موضوع نموده‌اند. شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه[۹] و شیخ طوسی در التهذیب[۱۰]در گزارش‌هایی مادر امام چهارم را دختر یزدگرد معرفی نموده‌اند. اما بعضی از مورخان و محدثان با آنکه مادر امام را بانویی ایرانی دانسته اند، برای این بانو پدری غیر از یزدگرد نام برده‌اند.

در کتاب مجمل التواریخ والقصص ضمن گزارش‌های مختلف، در گزارشی پدر شهربانو سنجان ملک فارس ذکر شده است.[۱۱]

ابن شهر آشوب در مناقب پس از بیان نظرات مختلف نسبت به مادر امام سجاد، در گزارشی وی را فرزند نوشجان می‌داند.[۱۲] اربلی نیز به نقل از ابن خشاب پدر وی را نوشجان ذکر کرده است.[۱۳]

ازدواج با امام حسین(ع)

اخباری که ازدواج امام حسین(ع) با زنی به نام بی‌بی شهربانو را ذکر کرده‌اند، در تاریخ این واقعه اتفاق نظر ندارند. آنها زمان این واقعه را هنگامی می‌دانند که بی‌بی شهربانو به مدینه آمده ولی به درستی معلوم نیست که ورود به مدینه مربوط به چه زمان بوده و چند نظر در این باره مطرح است:

مادر امام سجاد

بسیاری از منابع متقدم مادر امام سجاد(ع) را دختر یزدگرد ساسانی دانسته، برخی نیز این سخن امام سجاد (ع) را که گفته (انا ابن الخیرتین) دلیلی بر این دانسته اند که مادرش از شاهزادگان ایرانی بوده است.[نیازمند منبع]اما در اسم وی اختلاف کرده‌اند، نام‌هایی که بیان شده عبارتند از:

بعضی از گزارش‌ها مادر ایشان را کنیز می‌دانند.

نقدها

اگر چه بسیاری از مورخین شهربانو را مادر امام سجاد(ع) و دختر یزدگرد دانسته‌اند، اما محققان معاصر نسبت به این مسئله تردید نموده‌اند. شهید مطهری،[۴۴] شریعتی،[۴۵] دهخدا،[۴۶] شهیدی،[۴۷] تقی زاده،سعید نفیسی و کریستین سن از جمله کسانی هستند که نسبت به این جریان نظر متفاوت دارند.یوسفی غروی، هرچند در گذشته در این مسئله تردید داشت اما سپس با مشهور مورخین هم نظر شد و شهربانو را مادر امام سجاد(ع) دانست.[۴۸]

سید جعفر شهیدی در کتاب زندگانی علی بن الحسین، به صورت کامل این قضیه را مورد بحث قرار داده و رد کرده است.[۴۹]

دلایل تردید

نظرات منتقدین

سید جعفر شهیدی در این باره می‌نویسد:

منصور دوانیقی ، واژه «ام ولد» را برای تحقیر محمد بن عبدالله (ملقب به نفس زکیه) به کار برده است. این نامه نیم قرن پس از شهادت امام سجاد(ع) نوشته شده است که در آن زمان، بسیاری از هاشمیان زنده بوده‌اند. اگر داستان شهربانو واقعیت داشت منصور چنان تعبیری به کار نمی‌برد و اگر دروغ نوشته بود محمد با قاطعیت جواب می‌داد که مادر امام سجاد(ع) شاهزاده بوده است نه کنیز.[۵۴]

به نوشته دهخدا، پژوهش‌ها نشان داده است که این داستان واقعی نیست و یزدگرد را دختری به نام شهربانو نبوده است. داستان شهربانو در واقع از ربیع الابرار زمخشری و قابوس نامه اخذ شده است.[۵۵]

یوسفی غروی گفتۀ یعقوبی را بدلیل بی‌سند بودن نمی‌پذیرد، از طرفی نام حرار که یعقوبی ذکر کرده با اسامی ایران باستان همخوانی ندارد، وی روایت کافی را نیز رد می‌کند زیرا در سند روایت شخصی به نام عمرو بن شمر است که نجاشی وی را تضعیف کرده است، گزارش شیخ صدوق نیز از طریق شخصی به نام سهل بن قاسم نوشجانی روایت شده که وی مجهول است؛ لذا این گزارش نیز از نظر غروی قابل قبول نبود؛ اما وی با تجدید نظر و تحقیقی دوباره در این موضوع بر آن شد که شهربانو، دختر یزدگرد، مادر امام سجاد بوده است.[۵۶]

وفات

به گفته بسیاری از مورخان، مادر امام سجاد(ع) هنگام تولد امام از دنیا رفته‌است.[۵۷] [یادداشت ۱]

در برخی مطالب، به عنوان یک قول بسیار ضعیف نقل می‌کنند شهربانو پس از واقعه عاشورا از کربلا بلافاصله به سمت ایران تاخت و در نزدیکی ری در دل کوه ناپدید گشت.[۵۸] امروزه مقبره‌ای در نزدیکی ری به نام بی بی شهربانو به شهربانو منسوب است.

جستارهای وابسته

پانویس

 1. یوسفی غروی، «حول السیدة شهربانو»، ص۱۵.
 2. یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، دار صادر، ج۲، ص۲۴۷.
 3. قمی، تاریخ قم، ۱۳۶۱ش، ص۱۹۶.
 4. بغدادی، تاریخ أهل البیت، ۱۴۱۰ق، ص۱۲۱.
 5. ابن حیون، شرح الأخبار، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۲۶۶.
 6. تاریخ خلیفة،ص:۲۴۰
 7. الکافی (ط - الإسلامیة)، ج۱، ص ۴۶۶؛
 8. صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۱، ص ۳۰۷؛ صدوق، عیون أخبار الرضا، ۱۳۷۷ق، ج۱، ص۴۱.
 9. شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۴۷۲.
 10. تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج۶، ص: ۷۷
 11. مجمل التواریخ والقصص، تهران، ص۴۵۶.
 12. مناقب آل أبی طالب علیهم السلام (لابن شهرآشوب)، ج۴، ص: ۱۷۶
 13. اربلی، کشف الغمة، ۱۳۸۱ق، ج۲، ص۱۰۵.
 14. کافی، ج۱، ص۴۶۷
 15. یعقوبی، تاریخ الیعقوبی،‌ دار صادر، ج۲، ص۳۰۳.
 16. مسعودی، إثبات الوصیة، ص۱۷۰.
 17. ثقفی، الغارات (ط - الحدیثة)، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۸۲۵.
 18. صدوق، عیون أخبار الرضا، ۱۳۷۷ق، ج۲، ص۱۲۸، حدیث ۶.
 19. شیخ مفید، الإرشاد، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۳۷.
 20. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ۱۳۷۵ش، ص۳۳۲.
 21. طبرسی، تاج الموالید، ۱۴۲۲ق، ص۸۹؛ طبرسی، اعلام الوری، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۴۸۰.
 22. اربلی، کشف الغمة، ۱۳۸۱ق، ج۲، ص۸۳.
 23. صدوق، عیون أخبار الرضا، ۱۳۷۷ق، ج۱، ص۴۱؛صدوق، کمال الدین، ۱۳۹۵ق، ج۱، ص۳۰۷.
 24. طبرسی، تاج الموالید، ۱۴۲۲ق، ص۸۸.
 25. شیخ مفید، الإرشاد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۳۷.
 26. صفار، بصائر الدرجات، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۳۳۵.
 27. طبری، دلایل الامامه، ص۱۹۵.
 28. التشریف بالمنن، فی التعریف بالفتن، ص۳۷۳
 29. تاریخ ائمه نقلا علی الائمه...، ۳۲۵
 30. الرجال (لابن داود)، ص: ۳۷۲
 31. قمی، تاریخ قم، ۱۳۶۱ش، ص۱۹۷.
 32. الکافی (ط - دارالحدیث)، ج۲، ص: ۵۱۲
 33. البدایه والنهایه، ج۹ص۱۰۴
 34. قمی، تاریخ قم، ۱۳۶۱ش، ص۱۹۷.
 35. انساب الاشراف، ج۳ص ۱۰۲
 36. مسعودی، اثبات الوصیة، ص۱۷۰.
 37. شیخ مفید، الإرشاد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۳۷.
 38. شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۴۷۲.
 39. طبرسی إعلام الوری بأعلام الهدی (ط - القدیمة)، النص، ص: ۲۵۶
 40. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ۱۳۷۵ش، ج۱، ص۲۰۱.
 41. ثقفی، الغارات (ط - الحدیثة)، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۸۲۵.
 42. مجمل التواریخ والقصص، تهران، ص۴۵۶.
 43. یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، دار صادر، ج ۲ ص۲۴۶.
 44. مطهری خدمات متقابل اسلام و ایران، صص۱۳۱ -۱۳۳
 45. شریعتی، تشیع علوی و تشیع صفوی، ص۹۱
 46. لغت نامه دهخدا
 47. زندگانی علی ابن الحسین(ع)، ص۱۲
 48. حول سیده شهربانو، ص۲۰ و نیز موسوعة التاریخ الاسلامی، ج۴، ص۳۵۷ و ۶۵۲
 49. شهیدی، زندگی حسین بن علی، ص۱۲- ۲۷
 50. مجلسی، بحارالانوار، ج۴۶، ص۹
 51. زندگانی علی ابن الحسین(ع)، ص۱۲
 52. مروجالذهب،ج۱،ص:۳۱۴
 53. طبری، تاریخ طبری، ج۶، ص۱۹۸.
 54. شهیدی، زندگانی علی بن الحسین، تهران، دفتر نشر فرهنگ، ۱۳۶۵، ص۲۴
 55. قابوس نامه باب ۲۷ ص۱۴۴
 56. حول السیده شهربانو،ص۲۸ و نیز موسوعة التاریخ الاسلامی، ج۴، ص۳۵۷ و ۶۵۲
 57. مسعودی، اثبات الوصیه، ص۱۴۵؛ الرجال (لابن داود)، ص: ۳۷۲
 58. شهیدی، زندگی علی بن حسین، ص ۲۷
 1. ابن سعد قائل است وی پس از امام حسین(ع) زنده بوده و با زُیَید (مصغّر زید) یکی از غلامان امام، ازدواج کرده و فرزندی به نام عبدالله از آنها متولد شد. بدین سبب عبدالله برادر مادری امام سجاد(ع) است. (طبقات کبری، ج۵، ص۱۶۳) این مطلب از آنجا ناشی شده که پس از وفات شهربانو، کنیزی به نام وشیکه، دایه امام سجاد(ع) می‌شود و امام وی را مادر خطاب می‌کند.(الرجال (لابن داود)، ص ۳۷۲) مسعودی نیز پس از بیان این مطلب، می‌گوید: وقتی امام بزرگ شد این دایه را به ازدواج غلام خود در آورد، برهمین اساس بنی امیه امام را مسخره کرده و می‌گفتند: علی بن الحسین مادر خود به ازدواج غلامش در آورده است.(اثبات الوصیة، ص: ۱۷۰)

منابع

 • ابن حیون، نعمان بن محمد، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار علیهم السلام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
 • ابن داود، الرجال(لابن داود)، محقق / مصحح: بحرالعلوم، محمدصادق، دانشگاه تهران، تهران،۱۳۴۲ ش،چاپ اول.
 • ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع الهاشمی البصری (م ۲۳۰)،الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبد القادر عطا، بیروت،‌ دار الکتب العلمیة، ط الأولی، ۱۴۱۰ق.
 • ابن طاووس، علی بن موسی(۶۶۴ ق)،التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن معروف به ملاحم و فتن،مؤسسة صاحب الأمر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)،قم، ۱۴۱۶ ق،چاپ اول.
 • ابن کثیر، أبو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی (م ۷۷۴)البدایة و النهایة،، بیروت،‌دار الفکر، ۱۴۰۷/ ۱۹۸۶.
 • اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الأئمة(ط- القدیمة)، تبریز، بنی هاشمی، چاپ اول، ۱۳۸۱ق.
 • بغدادی، محمد بن احمد، تاریخ أهل البیت نقلا عن الأئمة علیهم السلام، قم، آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
 • بلاذری، أحمد بن یحیی بن جابر(م ۲۷۹)، جمل من انساب الأشراف، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت،‌دار الفکر، ط الأولی، ۱۴۱۷/.
 • ثقفی، ابراهیم بن محمد، الغارات(ط- الحدیثة)، تهران، انجمن آثار ملی، چاپ اول، ۱۳۹۵ق.
 • شهیدی، سید جعفر، زندگانی علی بن الحسین، تهران، دفتر نشر فرهنگ، ۱۳۶۵
 • شریعتی علی، تشیع علوی و تشیع صفوی، تهران: چاپخش، ۱۳۷۷
 • صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا، تصحیح و تعلیق سید مهدی حسینی لاجوردی، ناشر میرزا محمد رضا مهتدی، ۱۳۷۷ق.
 • صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمة، تهران، اسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۹۵ق.
 • صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّی الله علیهم، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
 • طبرسی، فضل بن حسن، إعلام الوری بأعلام الهدی(ط- القدیمة)، تهران، اسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۹۰ق.
 • طبرسی، فضل بن حسن، تاج الموالید،‌ بیروت، دار القاری، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
 • طبری آملی، محمد بن جریر بن رستم، دلائل الإمامة(ط- الحدیثة) تاریخ وفات مؤلف: قرن ۵، بعثت،ایران؛ قم، ۱۴۱۳ ق،چاپ اول.
 • طبری، محمد بن جریر. تاریخ طبری (تاریخ الرسل و الملوک). ترجمهٔ ابوالقاسم پاینده. انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۲، چاپ دوم انتشارات اساطیر، ۱۳۶۵
 • عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر وشمگیر، قابوس نامه، به کوشش غلامحسین یوسفی، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۸.
 • فتال نیشابوری، محمد بن احمد، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین(ط- القدیمة)، قم، انتشارات رضی، چاپ اول، ۱۳۷۵ش.
 • قمی، شیخ عباس، منتهی الآمال، چاپ هجرت.
 • قمی، حسن بن محمد بن حسن، تاریخ قم، ترجمه حسن بن علی بن حسن عبد الملک قمی، تحقیق سید جلال الدین تهرانی، تهران، انتشارات توس، ۱۳۶۱ش.
 • کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق(۳۲۹ ق)،کافی(ط- دارالحدیث)،دار الحدیث، قم، ۱۴۲۹ق، چاپ اول.
 • مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، طبع تهران، ۱۳۰۱.
 • مؤلف مجهول (نوشته در ۵۲۰)، مجمل التواریخ و القصص، تحقیق ملک الشعراء بهار، تهران، کلاله خاور، بی‌تا.
 • مسعودی، اثبات الوصیه، منشورات الرضی، قم.
 • مسعودی، علی بن حسین بن علی، مروج الذهب و معادن الجوهر(م۳۴۶)، تحقیق اسعد داغر، قم،‌دار الهجرة، چ دوم، ۱۴۰۹.
 • مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، مرتضی مطهری، تهران: نشر صدرا، ۱۳۸۰
 • شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید- رحمة الله علیه، قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
 • شیخ مفید، محمد بن محمد، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
 • یعقوبی،احمد بن أبی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، بیروت،‌دار صادر، بی‌تا.
 • یوسفی، محمدهادی، موسوعة التاريخ الإسلامی، مجمع اندیشه اسلامی، ، قم، 1417ق، چاپ اول.
 • یوسفی غروی، محمد هادی، «حول السیدة شهربانو»، نشریه رسالة الحسین(ع)، سال اوّل، شماره دوّم، ربیع الاول ۱۴۱۲.

پیوند به بیرون