فهرست اصحاب امام سجاد(ع)

از ویکی شیعه

اصحاب امام سجاد، به کسانی اشاره دارد که در منابع شیعه از آنها به عنوان راوی، شاگرد و صحابی امام سجاد(ع) یاد شده است.

تعداد اصحاب

آمار دقیقی از تعداد یاران و شاگردان امام سجاد(ع) در دست نیست. شیخ مفید در کتاب الاختصاص فقط نام پنج نفر را جزو شاگردان و اصحاب خاص امام سجاد ذکر کرده است.[۱] بر پایه روایتی که علامه مجلسی در بحار الانوار ذکر کرده، جبیر بن مطعم، یحیی بن ام طویل، ابوخالد کابلی و سعید بن مسیب از حواریون امام سجاد بوده‌اند.[۲]

شیخ طوسی در کتاب رجال در ذیل عنوان اصحاب ابی‌محمد علی بن الحسین(ع) و من روی عنه، اسامی بیش از ۱۷۰ نفر را آورده است.[۳]

نام اصحاب امام سجاد در رجال طوسی

بر طبق نقل شیخ طوسی فهرست اسامی اصحاب و راویان از امام سجاد به شرح ذیل است:

 1. ابراهیم بن عبدالله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم.
 2. ابراهیم بن محمد بن علی بن ابی طالب(ع)، فرزند محمد بن حنفیه.
 3. ابراهیم بن بشیر انصاری مدنی.
 4. ابراهیم بن ابی حفصه.
 5. اسماعیل بن عبدالرحمان بن ابی کریمة.
 6. اسماعیل بن امیه.
 7. اسحاق بن عبدالله بن حرث بن نوفل بن حرث بن عبدالمطلب.
 8. اسحاق بن یسار مدنی مولی قیس بن مخرمه.
 9. ابان بن تغلب (۱۴۱ق).
 10. ابان بن ابی‌عیاش فیروز (۱۳۸ق).
 11. ایوب بن عایذ طائی بختری کوفی.
 12. اسحق بن عبدالله بن ابی طلحة مدنی.
 13. افلح بن حمید رواسی کلابی کوفی.
 14. اسماعیل بن رافع مدنی.
 15. ایوب بن حسن بن علی بن ابی رافع.
 16. ابراهیم بن یزید نخعی کوفی (۹۶ق).
 17. اسماعیل بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب.
 18. اسماعیل بن عبدالخالق.
 19. احمدبن حمویه.
 20. بشربن غالب اسدی کوفی.
 21. بکر بن اوس ابو‌منهال طائی بصری.
 22. بکیر بن عبدالله بن الاشج (۱۲۷ق).
 23. برد اسکاف.
 24. ثابت بن عبدالله بن زبیر بن عوام.
 25. ثابت بن هرمز فارسی، ابوالمقدام عجلی حداد.
 26. ابوحمزه ثمالی (درگذشت ۱۵۰ق).
 27. ثابت بن اسلم بنانی (۱۲۷ق).
 28. ثویر بن ابی فاخته.
 29. ثویر بن یزید شامی.
 30. جابر بن عبدالله انصاری (۷۹ق)
 31. امام صادق علیه‌السلام (۱۴۸ق)
 32. جعفر بن ابراهیم جعفری هاشمی مدنی.
 33. جعفر بن ایاس ابوبشر نصری.
 34. جعید همدانی کوفی.
 35. جهم هلالی کوفی.
 36. جابر بن محمد بن ابی بکر.
 37. حسن بن علی بن ابی رافع واسم ابی رافع اسلم.
 38. حسن بن رواح بصری.
 39. حسن بن محمد بن حنفیة بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام.
 40. حسین بن عبدالله بن ضمرة سلمی.
 41. حسین بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب(ع).
 42. حکم بن عتیبه ابومحمد کندی کوفی.
 43. حبیب بن ابی ثابت.
 44. حمید بن مسلم الکوفی، احتمالا وی حمید بن مسلم ازدی است.
 45. حر بن کعب ازدی کوفی.
 46. حطان بن خفاف ابوجویریة جرمی.
 47. حصین بن عمرو همدانی کوفی مشعاری.
 48. حکیم بن جبیر بن مطعم بن عدی بن عبد مناف قرشی المدنی.
 49. حفص بن عمر انصاری کوفی.
 50. حبیب بن حسان بن ابی اشرس اسدی مولاهم روی عنه وعن ابی جعفر وابی عبدالله علیه‌السلام.
 51. حمید بن نافع همدانی.
 52. حارث بن فضیل مدنی.
 53. حکیم بن حکیم بن عباد بن حنیف انصاری.
 54. حذیم بن سفیان اسدی کوفی.
 55. حسن بن عماره کوفی.
 56. حکیم بن صهیب صیرفی کوفی ابوسدیر.
 57. حارث بن جارود تیمی.
 58. حسان عامری.
 59. حذیم بن شریک اسدی.
 60. حبیب سجستانی.
 61. خشرم بن یسار مدنی.
 62. داود صرمی.
 63. رزین.
 64. ربیعه استاد ابو حنیفه بن عثمان.
 65. رزین بن عبید سلولی کوفی.
 66. رشید هجری.
 67. ربیعة بن ابی عبدالرحمان.
 68. رباح بن عبیدة همدانی.
 69. ربیعة بن عثمان تیمی قرشی مدنی.
 70. زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام.
 71. زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام ابوالحسن هاشمی.
 72. زیاد بن سوقة جریری.
 73. زید العمی البصری.
 74. زید بن اسلم العدوی.
 75. سعید بن مسیب بن حزن ابومحمد.
 76. سعید بن جبیر.
 77. سعید بن عثمان.
 78. سدیر بن حکیم بن صهیب.
 79. سری بن عبدالله بن حارث بن عباس بن عبدالمطلب.
 80. سلیم بن قیس هلالی.
 81. سالم بن ابی جعد اشجعی.
 82. سالم مولی عمرو بن عبدالله.
 83. سلمة بن کهیل ابویحیی حضرمی کوفی.
 84. سعد بن سعید بن قیس بن عمرو بن سهل انصاری.
 85. سلمة بن دینار.
 86. سلمة بن ثبیط بن شریط بن انس ابوفراس اشجعی.
 87. سماک بن حرب ذهلی ابو مغیرة.
 88. سلیمان بن ابی مغیرة عبسی.
 89. سالم بن ابی‌حفصة.
 90. سعید بن مرزبان ابوسعید کوفی.
 91. سعد بن طریف حنظلی اسکاف، وی از اصبغ بن نباته هم روایت کرده و صحیح الحدیث است.
 92. سعد بن ابی سعید مقبری.
 93. سعید بن حرث مدنی.
 94. سعید بن مرجانة مدنی.
 95. سلیمان ابوعبدالله بن سلیمان عبسی کوفی.
 96. سلام بن مستنیر جعفی کوفی.
 97. سعید ابوخالد صیقل.
 98. سعد بن حکیم.
 99. شیبة بن نعمامة ضبی بصری.
 100. شرحبیل بن سعد.
 101. صالح بن کیسان المدنی.
 102. صالح بن ابی حسان المدنی.
 103. صالح بن خوات بن جبیر الانصاری المدنی.
 104. صالح بن صالح بن خوات بن جبیر الانصاری.
 105. صفوان بن سلیم الزهری المدنی.
 106. صهیب ابوحکیم الصیرفی الکوفی تابعی.
 107. ضحاک بن مزاحم خراسانی.
 108. ضحاک بن عبدالله مشرقی.
 109. طلحة بن نضر مدنی.
 110. طارق بن عبدالرحمان احمسی بجلی کوفی.
 111. طاووس بن کیسان ابوعبدالرحمان یمانی (طاووس یمانی).
 112. طلحة بن عمرو مدنی.
 113. ابوالاسود دوئلی.
 114. عبدالله بن علی بن حسین.
 115. عبدالله بن عقیل بن ابی طالب هاشمی مدنی.
 116. عبدالله بن سلیمان عبسی کوفی.
 117. عبدالله بن دینار.
 118. عبدالله مستورد مدنی هاشمی.
 119. عبدالله بن ابی ملیکة مخزومی مکی.
 120. عبدالله بن عطا هاشمی.
 121. عبدالله بن هرمز مکی.
 122. عبدالله بن ابی بکر بن عمرو بن حزم انصاری.
 123. عبدالله بن عبیدة زهری.
 124. عبدالله بن ذکوان ابو زناد.
 125. عبدالله بن زبید هاشمی.
 126. عبدالله بن عبدالرحمان مدنی.
 127. عبدالله بن جعفر مدنی.
 128. عبدالله بن سعید بن ابی هند مدنی.
 129. عبدالله بن شبرمة ضبی کوفی.
 130. عبدالله بن محمد بن عمرو بن علی بن ابی طالب هاشمی مدنی.
 131. عبید‌الله بن علی بن ابی رافع اسلم.
 132. عبید‌الله بن مغیرة عبسی کوفی.
 133. عبید‌الله بن ابی وشیم کوفی.
 134. عبید‌الله بن مسلم عمری کوفی.
 135. عبید‌الله بن عبدالرحمان بن موهب مدنی.
 136. عبدالله بن ابی جعد.
 137. عامر بن واثلة کنانی،ابو طفیل از اصحاب امیرالمؤمنین علیه‌السلام.
 138. عامر بن سمط.
 139. علی بن ثابت.
 140. عیسی بن علی.
 141. عایذ احمسی.
 142. عمران بن میثم تمار.
 143. عبدالله بن محمد جعفی.
 144. عبدالملک بن عطاء بن ابی ریاح.
 145. عبدالله بن عطاء بن ابی ریاح.
 146. عقبة بن بشیر.
 147. عبدالرحمان قصیر.
 148. عبدالمؤمن.
 149. عمارة انصاری.
 150. عبدالله برقی.
 151. عبدالغفار بن قاسم.
 152. فرات بن احنف عبدی.
 153. فلیح بن بکیر شیبانی.
 154. فرزدق.
 155. قاسم بن عوف شیبانی.
 156. قاسم بن محمد بن ابی‌بکر.
 157. قاسم بن عبدالرحمان.
 158. ابو صادق کیسان بن کلیب.
 159. کَنکَر ابوخالد کابلی.
 160. محمد بن جبیر بن مطعم.
 161. محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب(ع).
 162. منهال بن عمرو اسدی.
 163. مسلم بن علی بطین.
 164. محمد بن شهاب زهری.
 165. محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب.
 166. مالک بن عطیة.
 167. محمد بن قیس انصاری.
 168. منذر ثوری.
 169. میمون قداح.
 170. میمون البان.
 171. معروف بن خربوذ
 172. یحیی‌بن ام‌طویل مطعمی.
 173. ابومریم.
 174. ام‌البرا، گفته‌شده وی همان حبابه والبیه است.[۴]

پانویس

 1. مفید، الاختصاص، ۱۴۱۴ق، ص۸
 2. مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج ۴۶، ص۱۴۴
 3. طوسی، رجال، ۱۴۱۵ق، ص۱۰۹
 4. طوسی، رجال الطوسی، ۱۴۱۵ق، ص۱۰۹-۱۲۰.

منابع

 • طوسی، محمد بن حسن، رجال طوسی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
 • مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، موسسه الوفا، ۱۴۰۳ق.
 • مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۴ق.