ام بشیر دختر عقبه بن عمرو

مقاله قابل قبول
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
شناسه ناقص
نارسا
از ویکی شیعه
ام بشیر دختر عقبه بن عمرو
همسر امام حسن مجتبی(ع)
مشخصات فردی
نام کامل فاطمه دختر عقبه بن عمرو
لقب ام بشیر
خویشاوندان امام مجتبی(ع)(همسر) • زید بن حسن بن علی(فرزند)

اُم بَشیر همسر امام حسن مجتبی(ع) و مادر سه فرزند او و دختر عَقَبَة بن عَمرو، صحابی پیامبر اسلام بود.

زندگینامه

ام بشیر دختر عقبة بن عمرو بن ثعلبه از صحابه پیامبر(ص) و از انصار بود.[۱] نام وی فاطمه است.[۲]

وی قبل از امام حسن(ع)، همسر سعید بن زید بن عمر بن نفیل بود و پس از امام حسن(ع)، همسر عبدالرحمن بن عبدالله بن ابی ربیعه شد.[۳]

فرزندان

فرزندان ام بشیر از امام حسن مجتبی(ع) سه نفرند: زید و دو خواهرش ام الحسن و ام الحسین.[۴] ام الحسن همسر عبدالله بن زبیر شد.[۵] برخی از نویسندگان به جای ام الحسین از ام الخیر نام برده‌اند.[۶]

طبق نوشته ابونصر بخاری، زید، بزرگتر از حسن مثنی دیگر فرزند امام حسن(ع) بوده است.[۷]

ام بشیر از سه همسرش دارای فرزند بوده است.[۸] مزی به نقل از زبیر بن بکار، فرزندان ام بشیر از سعید را ام سعید و از عبدالرحمان، عمر نام برده است.[۹]

پانویس

 1. ابن عساكر، تاریخ مدینة دمشق، ج۱۹، ص۳۷۷.
 2. ابن عنبة، عمدة الطالب فی أنساب آل أبی طالب، ص۶۹.
 3. ابن حجر العسقلانی، فتح الباری، ج۷، ص۲۴۶؛ العینی، عمدة القاری، ج۱۷، ص۱۱۲.
 4. المفید، الارشاد، ج۲، ص۲۰.
 5. انساب الاشراف، ج۳، ص۷۳.
 6. ابن عساكر، تاریخ مدینة دمشق، ج۱۹، ص۳۷۷.
 7. أبی نصر البخاری، سر السلسلة العلویة، تحقیق: تقدیم وتعلیق: السید محمد صادق بحر العلوم، انتشارات شریف الرضی ۱۴۱۳ق/۱۳۷۱ش، ص۲۰-۲۱
 8. العینی، عمدة القاری، ج۱۷، بیروت:‌دار إحیاء التراث العربی، ص۱۱۲.
 9. المزی، تهذیب الکمال، ج۱۰، ص۵۲

منابع

 • المفید، الارشاد، تحقیق: مؤسسة آل البیت(ع) لتحقیق التراث، بیروت: دارالمفید للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۱۴ - ۱۹۹۳م (نسخه موجود در لوح فشرده مکتبة اهل البیت، نسخه دوم).
 • ابن حجر العسقلانی، شهاب الدین، فتح الباری، ج۷، بیروت:‌دار المعرفة للطباعة و النشر (نسخه موجود در لوح فشرده مکتبة اهل البیت، نسخه دوم).
 • ابن عنبة، أحمد بن علی الحسینی، عمدة الطالب فی أنساب آل أبی طالب، تحقیق: تصحیح: محمد حسن آل الطالقانی، النجف الأشرف: منشورات المطبعة الحیدریة، ۱۳۸۰-۱۹۶۱م (نسخه موجود در لوح فشرده مکتبة اهل البیت، نسخه دوم).
 • ابن عساكر، تاریخ مدینة دمشق، ج۱۹، تحقیق: علی شیری، بیروت:‌دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۱۵ (نسخه موجود در لوح فشرده مکتبة اهل البیت، نسخه دوم).
 • العینی، عمدة القاری، ج۱۷، بیروت:‌دار إحیاء التراث العربی (نسخه موجود در لوح فشرده مکتبة اهل البیت، نسخه دوم).
 • المزی، تهذیب الکمال، ج۱۰، تحقیق و ضبط و تعلیق: الدكتور بشار عواد معروف، بیروت: مؤسسة الرسالة، ۱۴۰۹-۱۹۸۹م (نسخه موجود در لوح فشرده مکتبة اهل البیت، نسخه دوم).