ام بشیر دختر عقبه بن عمرو

مقاله قابل قبول
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
شناسه ناقص
نارسا
از ویکی شیعه
ام بشیر دختر عقبه بن عمرو
همسر امام حسن مجتبی(ع)
مشخصات فردی
نام کاملفاطمه دختر عقبه بن عمرو
لقبام بشیر
خویشاوندانامام مجتبی(ع)(همسر) • زید بن حسن بن علی(فرزند)


اُم‌بَشیر همسر امام حسن مجتبی(ع) که سه فرزند از او با نام‌های : زید، ام‌الحسن و ام‌الحسین داشته است. ام‌بشیر دختر صحابی پیامبر اکرم با نام عَقَبَة بن عَمرو بود.

زندگینامه

ام‌بشیر با نام فاطمه [۱] فرزند یکی از انصار و اصحاب پیامبر(ص) با نام عقبة بن عمرو بن ثعلبه بود.[۲]

وی قبل از امام حسن(ع)، همسر سعید بن زید بن عمر بن نفیل بود و پس از امام حسن(ع)، همسر عبدالرحمن بن عبدالله بن ابی‌ربیعه شد.[۳]

فرزندان

فرزندان ام‌بشیر از امام حسن مجتبی(ع) سه نفرند: زید و دو خواهرش ام‌الحسن و ام‌الحسین.[۴] ام‌الحسن که نام وی در برخی از منابع نفیسه ذکر شده است،[۵] همسر عبدالله بن زبیر شد.[۶] برخی از نویسندگان به جای ام‌الحسین از ام‌الخیر نام برده‌اند.[۷]

طبق نوشته ابونصر بخاری، زید، بزرگتر از حسن مثنی دیگر فرزند امام حسن(ع) بوده است.[۸]

ام‌بشیر از سه همسرش دارای فرزند بوده است.[۹] ابن سعد از تاریخ‌نگاران (درگذشت: ۲۳۰قمری)، أم‌زيد صغری، همسر مختار بن ابی‌عبید را فرزند أم‌بشير از سعید می‌داند.[۱۰] یوسف بن عبدالرحمن مزّی به نقل از زبیر بن بکار، فرزندان ام‌بشیر از سعید را ام‌سعید و از عبدالرحمان، عمر نام برده است.[۱۱]

پانویس

 1. ابن عنبة، عمدة الطالب فی أنساب آل أبی طالب، ۱۴۱۷ق، ص۶۵.
 2. ابن عساكر، تاریخ مدینة دمشق، ۱۴۱۵ق، ج۱۹، ص۳۷۷.
 3. ابن حجر العسقلانی، فتح الباری، ج۷، ص۳۱۹؛ بدرالدین عینی، عمدة القاری شرح صحيح البخاری، ج۱۷، ص۱۱۲.
 4. شیخ مفید، الارشاد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۰.
 5. زبير بن بكار، جمهرة نسب قريش و أخبارها، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۹۷.
 6. بلاذری، انساب الاشراف، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۷۳.
 7. ابن عساكر، تاریخ مدینة دمشق، ۱۴۱۵ق، ج۱۹، ص۳۷۷.
 8. بخاری، سر السلسلة العلویة، ۱۴۱۳ق، ص۲۰.
 9. بدرالدین عینی، عمدة القاری شرح صحيح البخاری، ج۱۷، ص۱۱۲.
 10. ابن سعد، الطبقات الکبری‏، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۹۲.
 11. مزّی، تهذیب الکمال، ۱۴۰۰ق، ج۱۰، ص۵۲.

منابع

 • ابن سعد کاتب واقدی، محمد بن سعد‏، الطبقات الکبری‏، تحقیق، محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
 • ابن عساكر، تاریخ مدینة دمشق، تحقیق: علی شیری، بیروت، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۱۵ق.
 • ابن عنبه حسنی، سید احمد بن علی، عمدة الطالب فی أنساب آل أبی طالب‏، قم، انتشارات انصاریان، ۱۴۱۷ق.
 • ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، محقق: محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت، دار المعرفة، ۱۳۷۹ق.
 • بخاری، سهل بن عبدالله، سر السلسلة العلویة، انتشارات شریف الرضی، ۱۴۱۳ق.
 • بدرالدین عینی، محمود بن أحمد، عمدة القاری شرح صحيح البخاری، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی‌جا، بی‌تا.
 • بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق: سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
 • زبير بن بكار، جمهرة نسب قريش و أخبارها، محقق: محمود محمدشاكر، ریاض، داراليمامة، چاپ دوم، ۱۴۱۹ق.
 • شیخ مفید، الارشاد، تحقیق: مؤسسة آل البیت(ع)، قم، كنگره شيخ مفيد، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
 • مزّی، يوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال، محقق: بشار عواد معروف، بیروت، مؤسسة الرسالة، ۱۴۰۰ق.