کاربر:S.J.Mosavi

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

بسم الله الرحمن الرحیم

شعر امروز:

افسوس بر آن ديده که روي تو نديدست يا ديده و بعد از تو به رويي نگريدست
گر مدعيان نقش ببينند پري را دانند که ديوانه چرا جامه دريدست
آن کيست که پيرامن خورشيد جمالش از مشک سيه دايره نيمه کشيدست
اي عاقل اگر پاي به سنگيت برآيد فرهاد بداني که چرا سنگ بريدست
رحمت نکند بر دل بيچاره فرهاد آن کس که سخن گفتن شيرين نشنيدست
در وهم نيايد که چه مطبوع درختي دل نيست که در بر چو کبوتر نطپيدست
سر قلم قدرت بي چون الهي در روي تو چون روي در آيينه پديدست
ما از تو به غير از تو نداريم تمنا حلوا به کسي ده که محبت نچشيدست
با اين همه باران بلا بر سر سعدي نشگفت اگرش خانه چشم آب چکيدست

اهم کارها

  • زبانها
  • الگو سوره ها
  • الگو کشورهای شیعه نشین
  • برچسب منابع و پانویس ها (الگو کتاب‌شناسی ناقص)
  • مقاله هفته
  • دسته بندی الگوهای ویکی شیعه
  • صفحه‌های ادعیه و جدا کردن متن آنها از مقاله ( برای اتصال به زبان‌های دیگر )
  • نگاره روز صفحه اصلی از بخش تصاویر جدید.
  • تصحیح مداخل سالها ( پاورقی و منابع )

صفحه تمرین

اینجاست!

نگارخانه

کاربر:S.j.mousavi/sandbox2

مقالات صفحه اول

رده مقالات رسا مقاله‌های نامزد خوبیدگی

مقاله پیشنهادی هفته