عمره تمتع

مقاله نامزد خوبیدگی
از ویکی شیعه

عمره تَمَتُّع، از اقسام عمره است که همراه با حج تمتع انجام می‌شود. عمره تمتع در مقابل عمره مفرده قرار دارد که جدا از حج تمتع انجام می‌شود. عمره تمتع از پنج عمل تشکیل می‌شود که به‌ترتیب عبارت‌اند از: احرام، طواف، نماز طواف، سعی و تقصیر.

عمره

نوشتار اصلی: عمره

عُمره مجموعه‌ای از اعمال شرعی همچون اِحرام و طواف و سعی بین صفا و مروه[۱] است که در زیارت خانه خدا انجام می‌شود.[۲] عمره به قسمِ عمره تَمَتُّع و عمره مُفرَده تقسیم می‌شود.[۳] عمره تمتع بخشی از حج تمتع است و با آن انجام می‌شود.[۴] عمره مفرده عملی مستقل از حج تمتع است.[۵]

به‌فتوای فقیهان، انجام‌دادن عمره مانند حج، درصورت وجود شرایط آن، یک بار در طول عمر، واجب[۶] و بیش از یک بار مستحب است.[۷]

اعمال عمره تمتع

عمره تمتع از پنج عمل تشکیل شده است که به‌ترتیب این‌گونه‌اند:

 1. احرام
 2. طواف
 3. نماز طواف
 4. سعی صفا و مروه
 5. تقصیر (چیدن مقداری از مو یا ناخن).[۸]

تفاوت با عمره مفرده

مناسک عمره تَمَتُّع با عمره مفرده تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت‌ها عبارت‌است از:

جستارهای وابسته

پانویس

 1. محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۷۵.
 2. شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۹۶؛‌ نجفی، جواهرالکلام، بیروت، ج۲۰، ص۴۴۱.
 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲، ج۵، ص۴۷۹.
 4. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲، ج۵، ص۴۸۱.
 5. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲، ج۵، ص۴۸۵.
 6. برای نمونه نگاه کنید به محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۷۴؛ نجفی، جواهرالکلام، بیروت، ج۲۰، ص۴۴۱.
 7. شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۹۷؛ گروه پژوهش بعثه مقام معظم رهبری، منتخب مناسک حج، ۱۴۲۶ق، ص۵۹.
 8. محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۷۵.
 9. محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲۷۵و۲۷۶.
 10. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲، ج۵، ص۴۸۸.

منابع

 • شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، تحقیق و تصحیح سیدمحمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
 • گروه پژوهش بعثه مقام معظم رهبری، منتخب مناسک حج، تهران، نشر مشعر، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
 • محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
 • مؤسسه دایرة‌المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السّلام، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
 • نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.