قادسیه

از ویکی شیعه
قادسیه
اطلاعات جغرافیایی
مسیرمکه به کوفه
موقعیتعراق
پس ازعذیب هجانات
وقایع تاریخی
واقعه کربلادستگیری میثم تمار و قیس بن مسهر صیداوی
سایرجنگ قادسیه در زمان عمر بن خطاب در سال ۱۴ قمری.


قادسیه، از منزلگاه‌های نزدیک کوفه. در این منزلگاه، قیس بن مسهر صیداوی به دست حصین بن نمیر دستگیر شد. قیس، فرستاده امام حسین(ع) به سوی اهالی کوفه بود. امام حسین(ع) پس از عذیب هجانات، مسیر را به سمت قصر بنی مقاتل تغییر داد و به قادسیه نرفت.

موقعیت و وقایع

قادسیه محلی در ۱۵ میلی کوفه و ۴ میلی عذیب هجانات قرار دارد و در طول تاریخ وقایع مختلفی در آن واقع شد:

 • در این منزل‌گاه حصین بن نمیر، قیس بن مسهر صیداوی، فرستاده امام حسین(ع) به سوی مردم کوفه را دستگیر کرد، و نزد ابن زیاد فرستاد.[۳] قیس حامل نامه‌ای از امام به سوی مردم کوفه بود ولی پیش از آنکه دستگیر شود در همین مکان آن را پاره کرد تا به دست نیروهای ابن زیاد نیفتد.[۴]
 • مسیر کوفه پس از عذیب به قادسیه می‌رسید، اما امام حسین(ع) به خاطر آن که به کوفه نرود، مسیر را به سمت قصر بنی مقاتل تغییر داد. و به قادسیه نرفت.[۵]

پانویس

 1. حموی، معجم‌البلدان، ج۴، ص۲۹۱.
 2. کشی، رجال، ص۸۲.
 3. ابن کثیر، البدایه و النهایه، ج۸، ص۱۶۸؛ بلاذری، انساب‌الاشراف، ج۳، ص۱۶۷.
 4. ابن اعثم کوفی، الفتوح، ج۵، ص۸۲.
 5. جعفریان، اطلس شیعه، ص۶۶، نقشه شماره۳۵.

منابع

 • بلاذری، اجمد بن یحیی، جمل من انساب الأشراف، تحقیق: سهیل زکار و ریاض زرکلی، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۷ق/۱۹۹۶م.
 • ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة،‌ دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۷ق/۱۹۸۶م.
 • ابن اعثم کوفی، احمد بن اعثم، الفتوح، تحقیق: علی شیری، دارالأضواء، بیروت، ۱۴۱۱ق/۱۹۹۱م.
 • حموی بغدادی، یاقوت، معجم البلدان، دارصادر، بیروت، ۱۹۹۵م.
 • جعفریان، رسول، اطلس شیعه، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران، ۱۳۸۷ش.
 • کشی، محمد بن عمر، رجال الکشی، انتشارات دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸ش.