عبدالله بن کامل شاکری (۲۰-۶۷ق.) از فرماندهان سپاه مختار ثقفی، از شرکت‌کنندگان در قیام توابین و قاتل برخی از سپاهیان عمر بن سعد.

ابن کامل در عین الورده در سپاه توابین بود. سپس به قیام مختار پیوست و از فرماندهان سپاه وی شد. او از جانب مختار ثقفی برخی از سپاه عمر بن سعد که در واقعه کربلا اقدامی انجام داده بودند، را کشت. خولی بن یزید اصبحی[۱] و زید بن رقاد جنبی[۲] از جمله این افراد بودند.

ابن کامل در جنگی که بین مختار و مصعب بن زبیر در گرفت، کشته شد.[۳]

پانویس

  1. ابن کثیر، البدایة والنهایة، ج۸، ص۲۷۲.
  2. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۲۴۳.
  3. ابن کثیر، البدایة والنهایة، ج۸، ص۲۸۷-۲۸۸.

منابع

  • ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت،‌ دار صادر، ۱۳۸۵ق.
  • ابن کثیر، البدایة و النهایة، بیروت، دارالفکر، ۱۳۹۸ق.