عبدالله بن مسمع همدانی

مقاله نامزد خوبیدگی
از ویکی شیعه
عبدالله بن مسمع همدانی
مشخصات فردی
نام کامل عبدالله بن مسمع همدانی
محل زندگی کوفه
فعالیت‌ها رساندن نخستین نامه شیعیان کوفه به امام حسین(ع)

عبدالله بن مِسْمَع هَمْدانی (زنده در ۶۰ق) از شیعیان کوفه بود که به همراه عبدالله بن وال تیمی، اولین نامه شیعیان کوفه را به امام حسین(ع) در مکه رساند. به گزارش محمد بن جریر طبری (درگذشت ۳۱۰ق) تاریخ‌نگار مشهور، در تاریخ الامم والملوک به‌نقل از ابومِخنَف تاریخ‌نگار شیعه (درگذشت ۱۵۷ق)، شیعیان کوفه پس از شنیدن خبر مرگ معاویة بن ابی‌سفیان (۱۵ رجب ۶۰ق)، در خانه سلیمان بن صُرَد خُزاعی از بزرگان شیعه، جمع شدند و او به آنان گفت که حسین از بیعت با یزید سرباز زده، شما شیعه حسین و پدرش هستید، اگر او را یاری می‌کنید، به او خبر دهید.[۱]

سپس این گروه به حسین بن علی(ع) نامه نوشتند و او را به کوفه دعوت کردند و به‌گفته محمد بن جریر طبری، نامه مذکور را عبدالله بن مسمع هَمْدانی و عبدالله بن وال در ۱۰ رمضان ۶۰ق در مکه به امام حسین(ع) رساندند.[۲]شیخ مفید تاریخ‌نگار شیعه (درگذشت ۴۱۳ق) نیز این گزارش را در کتاب الارشاد نقل کرده و اسم پیک را عبدالله بن مِسْمَع همدانی نوشته است.[۳] در اخبار الطوال، اثر ابن‌قُتَیبه دینوری (درگذشت ۲۸۳ق)، اسم او عبیدالله بن سبیع همدانی آمده است.[۴]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۲۶۱و۲۶۲.
  2. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۲۶۱و۲۶۲.
  3. مفید، الارشاد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۳۶و۳۷.
  4. دینوری، اخبار الطوال، ۱۳۷۳ش، ص۲۲۹.

منابع