هانی بن هانی سبیعی

از ویکی شیعه
هانی بن هانی سَبیعی
مشخصات فردی
نام کاملهانی بن هانی
خویشاوندانیزید بن هانی سبیعی (برادر)
محل زندگیکوفه
فعالیت‌هارساندن نامه‌های کوفیان به امام حسین(ع)


هانی بن هانی سَبیعی از شیعیان کوفه که به‌همراه سعید بن عبدالله حنفی، سومین گروه نامه‌های کوفیان را به امام حسین(ع) در مکه رساند.

به گزارش کتاب تاریخی اَخبار الطِوال (نوشته ۲۲۷ق) هانی بن هانی سبیعی و سعید بن عبدالله خثعمی (حنفی)[یادداشت ۱] سومین گروه نامه‌رسان کوفیان برای حسین بن علی بودند.[۱] در تاریخ یعقوبی، اسم او هانی بن ابی‌هانی درج شده است.[۲] بنا به گزارشِ تاریخ طبری، برادر هانی، یزید بن هانی سبیعی از یاران امام علی(ع) در جنگ صفین بود و پس از خودداری خوارج از ادامه جنگ با معاویة بن ابی‌سفیان و فشار برای قطع نبرد، علی(ع) او را فرستاد تا به مالک اشتر بگوید جنگ را ادامه ندهد و بازگردد.[۳] سبیعی نام خاندانی از قبیله هَمْدان و مقیم کوفه بود.[۴]

پانویس

  1. دینوری، اخبار الطوال، ۱۳۷۳ش، ص۲۲۹.
  2. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ۱۳۷۹ق، ج۲، ص۲۴۱و۲۴۲.
  3. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۴۰۹ق، ج۴، س۳۵؛ دینوری، اخبارالطوال، ۱۳۷۳ش، ص۱۹۰.
  4. ابن‌ حزم، جمهرة انساب‌العرب، ۱۹۸۲م، ص۴۷۵.

یادداشت

  1. لقب سعید، حنفی بود که به‌خاطر اشتباه در نوشتن، به خثعمی تبدیل شد.

منابع