جده (ابهام‌زدایی)

از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از جده)

جده، ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: