حدث اصغر

مقاله نامزد خوبیدگی
از ویکی شیعه

حَدَثِ اَصغر، به چیزی گفته می‌شود که وضو را باطل می‌کند و یا حالتی که بر اثر باطل شدن وضو در انسان پدید می‌آید و مانع از انجام اعمالی می‌شود که شرط انجام آنها، وضو است.[۱]

فقیهان حدث را به حدث اکبر و حدث اصغر تقسیم می‌کنند. حدث اصغر، به معنای حدث کوچک‌تر، چیزی است که وضو را باطل می‌کند. این موارد عبارتند از: خروج ادرار، مدفوع، باد معده و روده از بدن، خوابی که به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود، چیزهایی که عقل را از بین می‌برد (مانند دیوانگی، مستی و بیهوشی) و استحاضه قلیله.[۲]

حدث چیزی است که سبب از بین رفتن طهارت می‌شود.[۳] علاوه بر این، حدث در کلام فقها، به حالتی گفته شده که بر اساس اسبابی چون خارج شدن ادرار، منی، حیض از بدن و همچنین مس میت در انسان پدید می‌آید و مانع از انجام اعمالی می‌شود که شرط انجام آنها، طهارت، از جمله وضو و غسل است.[۴] احکام حدث در باب طهارتِ رساله‌های عملیه و دیگر کتاب‌های فقهی سخن گفته‌اند.[۵] به کسی که از او حدث صادر شود، مُحْدِثْ می‌گویند.[۶]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۲۴۶-۲۴۸.
  2. فیض کاشانی، رسائل، ۱۴۲۹ق، ج۲، رساله۴، ص۲۲.
  3. مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۲۴۶.
  4. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۶۳؛ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۲۴۶.
  5. برای نمونه ببینید: شیخ انصاری، کتاب الطهاره، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۴۳.
  6. مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۲۴۶.

منابع

  • شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الطهاره، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، ۱۴۱۵ق.
  • فیض کاشانی، محمدمحسن، رسائل فیض کاشانی، تحقیق بهزاد جعفری، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۴۲۹ق.
  • مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه: مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسة دایرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، ۱۴۲۶ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.