آب قلیل

مقاله قابل قبول
استناد ناقص
از ویکی شیعه

آب قلیل، به آبی گفته می‌شود که مقدار آن از آب کرّ کمتر باشد، و همچنین جاری و از چاه نباشد. بنابر احکام فقهی، با آب قلیل می‌توان وضو گرفت و غسل کرد، ولی پاک کردن اشیاء نجس با آن شرایط خاصی دارد. به گفته بسیاری از فقیهان شیعه، برخورد نجاست با آب قلیل، آن را نجس می‌کند.

احکام

آب قلیل در فقه اسلامی و شیعی، احکامی دارد؛ از جمله اینکه آب قلیل می‌تواند پاک‌کننده باشد. این احکام عبارتند از اینکه:

 • آب قلیل از اقسام آب مطلق و پاک کننده است.
 • آب قلیل اگر با نجاست یا جسم نجس برخورد کند، بنابر قول مشهور نجس می‌شود[۱] و اگر به آب کرّ، جاری یا باران متصل و آمیخته شود، پاک می‌شود.[۲]
 • اگر آب قلیل از بالا به پایین جریان داشته باشد و پایین آن با نجاست تماس پیدا کند، باعث نجاست بخش دیگر نمی‌شود.[۳]
 • بنابر نظر مشهور فقیهان شیعه، لباس و بدنی که با ادرار نجس شده، به چند شرط با آب قلیل پاک می‌شود:
 1. دو بار شستن
 2. فشردن لباس، فرش و مانند آن برای خروج غساله
 3. ریختن آب بر نجس، نه شستن چیز نجس در آب
 • قول معروف فقهای معاصر این است که برای طهارت ظرف نجس شده باید آن را سه بار با آب قلیل شست.[۴] ظرفی را که سگ از آن خورده یا آن را لیسیده است، پیش از شستن باید خاک‌مالی کرد.[نیازمند منبع]

پانویس

 1. طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۶-۲۷و۳۶.
 2. طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳.
 3. طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۶.
 4. طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۰۷-۱۱۰.

منابع

 • طباطبائی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعة المدرسین، ۱۴۱۷-۱۴۲۰ق.