حدث اکبر

مقاله نامزد خوبیدگی
از ویکی شیعه

حَدَثِ اَکبر، چیزی است که موجب غُسل می‌شود؛ مانند جنابت، حیض و مس میت.[۱] همچنین به حالتی گفته می‌شود که از این اسباب در انسان پدید می‌آید و مانع از انجام اعمالی می‌شود که طهارت (وضو، غسل و تیمم) شرط انجام آنهاست.[۲]

فقیهان، حدث را به حدث اکبر و حدث اصغر تقسیم می‌کنند.[۳] منظور آنان از حدث اکبر (حدث بزرگتر)، چیزی است که موجب غسل می‌شود.[۴] فقهای شیعه جنابت، آمیزش، حیض، نفاس، استحاضه متوسطه و کثیره، و نیز تماس با میت را از مصادیق حدث اکبر دانسته‌اند.[۵]

حدث چیزی است که سبب از بین رفتن طهارت می‌گردد.[۶] علاوه بر این، به حالتی نیز گفته شده که بر اساس اسبابی چون ادرار، جنابت، حیض و مس میت در انسان پدید می‌آید و مانع از انجام اعمالی می‌گردد که طهارت شرط انجام آنهاست.[۷] فقها در باب طهارتِ رساله‌های عملیه و دیگر کتاب‌های فقهی، درباره حدث سخن گفته‌اند.[۸] به کسی که از او حدثی صادر شود، مُحْدِثْ گفته می‌شود.[۹]

جستارهای وابسته

پانویس

 1. مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۲۴۶-۲۴۸.
 2. مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۲۴۶-۲۴۸.
 3. مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۲۴۶-۲۴۸.
 4. مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۲۴۶-۲۴۸.
 5. فیض کاشانی، رسائل، ۱۴۲۹ق، ص۲۲.
 6. مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۲۴۶-۲۴۸.
 7. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۶۳.
 8. شیخ انصاری، کتاب الطهاره، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۴۳.
 9. مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۲۴۶.

منابع

 • شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الطهاره، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، ۱۴۱۵ق.
 • فیض کاشانی، محمدمحسن، رسائل فیض کاشانی، تحقیق: بهزاد جعفری، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۴۲۹ق.
 • مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه: مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، قم، مؤسسة دایرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، ۱۴۲۶ق.
 • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح: عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.