منار الهدی (کتاب)

مقاله قابل قبول
شناسه ارزیابی نشده
عدم جامعیت
از ویکی شیعه
منار الهدی
کتاب منار الهدی.jpg
اطلاعات کتاب
نویسنده علی بن عبدالله بحرانی
موضوع کلام
زبان عربی
مجموعه یک جلد
اطلاعات نشر
ناشر دار المنتظر

مَنارُ الهُدیٰ فی النَّص عَلی امامَة ِالْائمّة الْاثْنی عَشَر کتابی کلامی به زبان عربی نوشته علی بن عبدالله بحرانی (متوفای ۱۳۱۹ق) عالم شیعه در قرن چهاردهم. وی به امامت از دیدگاه شیعه اثنی عشریه پرداخته و در نقد آرای معتزله و اشاعره، دیدگاه‌های ابن ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغه و فاضل قوشچی در الجدید فی شرح التجرید را رد می‌کند.

نویسنده

علی بن عبدالله بن علی بحرانی ستری، از علمای بحرین، پس از رسیدن به درجه اجتهاد، مرجع تقلید و رئیس شیعیان بحرین شد. آثار فقهی و کلامی متعددی برای وی ذکر کرده‌اند.[۱]

تألیف و انتشار

شیخ علی بحرانی در سال ۱۲۹۵ق کتاب «منار الهدی فی اثبات امامة الائمه الهدی من کتب العامة» را تألیف کرد و در سال ۱۲۹۶ق آن را پاک‌نویس و بر یک مقدمه و دو فصل مشتمل ساخت. این کتاب در سال ۱۳۲۰ق در بمبئی به چاپ رسید.[۲]

محتوا و ساختار

نویسنده در این اثر به امامت از دیدگاه شیعه اثنی عشری پرداخته و در نقد آرای معتزله و اشاعره، دیدگاه‌های ابن ابی الحدید در شرح نهج‌البلاغه و فاضل قوشچی، از بزرگان اشاعره، در «الجدید فی شرح التجرید» را رد می‌کند.[۳] منار الهدی شامل یک دیباچه و دو فصل است و مقدمه نیز مشتمل بر دو مبحث، گردآوری شده است.[۴]

 1. بررسی معنای امامت از دیدگاه شیعه
 2. بررسی وجوب نصب امام از دیدگاه اشاعره، معتزله و امامیه.[۵]

فصول

نسخ و چاپ

از نسخ خطی کتاب، اطلاعی نیست. منار الهدی با تحقیق عبدالزهراء الحسینی الخطیب توسط انتشارات‌ دار المنتظر در بیروت به چاپ رسید.[۷]

پانویس

 1. بحرانی، منار الهدی، ۱۴۰۵ق، ص۱۰و۱۱؛ بلادی، انوار البدرین، ۱۹۹۱م، ص۱۰۱.
 2. تهرانی، الذریعه، ج۲۲، ص۲۴۴.
 3. بحرانی، منار الهدی، ۱۴۰۵ق، ص۹.
 4. بحرانی، منار الهدی، ۱۴۰۵ق، ص۱۷.
 5. بحرانی، منار الهدی، ۱۴۰۵ق، فهرست کتاب.
 6. بحرانی، منار الهدی، ۱۴۰۵ق، فهرست کتاب.
 7. منار الهدی فی النص علی امامة الائمه الاثنی عشر، سایت بنیاد محقق طباطبایی.

منابع

 • بحرانی، علی بن عبدالله، منار الهدی فی النص علی امامة الائمة الاثنی عشر، بیروت، دارالمنتظر، ۱۴۰۵ق.
 • تهرانی، آقابزرگ، الذریعه، بیروت، دارالاضواء.
 • بلادی بحرانی، علی بن حسن، انوار البدرین فی تراجم علماء القطیف و الاحساء و البحرین، بیروت، دار المرتضی، ۱۹۹۱م.
 • منار الهدی فی النص علی امامة الائمه الاثنی عشر، سایت بنیاد محقق طباطبایی، تاریخ بازدید: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ش.