اجتهاد

مقاله قابل قبول
پیوند کم
رده ناقص
کپی‌کاری از منابع خوب
شناسه ارزیابی نشده
نارسا
عدم جامعیت
نیازمند خلاصه‌سازی
از ویکی شیعه

اجتهاد بالاترین درجه علمی در دانش فقه اسلامی و به معنای توانایی استنباط احکام شرعی از منابع دینی است. کسی را که به رتبه اجتهاد رسیده مُجتَهِد یا فقیه می‌خوانند. اجتهاد نیازمند آموختن شاخه‌های مختلفی از علوم دینی و ادبی مثل ادبیات عرب، اصول فقه، منطق، آیات الاحکام، رجال و درایه، نظریه‌های فقهای متقدم و تفسیر قرآن است. بنابر فقه شیعه، اجتهاد واجب تخییری است؛ بدین معنا که هر مکلفی مخیر است یا اجتهاد کند یا به واسطه تقلید از مجتهد و یا با احتیاط، احکام شرعی خود را به دست آورد. از سویی دیگر، اجتهاد برای حفظ احکام شرعی از فراموشی و برای پاسخگویی به مسائل فقهی مسلمانان، واجب کفایی است.
کلمه اجتهاد و مجتهد در قرآن به کار نرفته ولی برخی پژوهشگران شیعه معتقدند واژه قرآنی «تَفَقُّه»، به لحاظ معنایی، به اجتهاد نزدیک است.

مفهوم‌شناسی

اجتهاد کلمه‌ای عربی از ماده «ج ه د» و باب افتعال به معنای به کار بستن تمام تلاش برای انجام دادن کاری است.[۱]

در اصطلاح فقهی، تعریف‌های متعددی برای آن ذکر کرده‌اند، از جمله:

 • تلاش علمی و روشمند جهت استنباط و استخراج حجت بر وظایف شرعی مربوط به موضوعات و پدیده‌های فرعی، از اصول و قواعد و منابع شرعی و عقلی.[۲]
 • تلاش برای یافتن دلیل و حجّت بر احکام شرعی.[۳]
 • ملکه‌ای(توانایی علمیِ اکتسابی )که در پرتو آن، بر استنباط حکم شرعی توانایی پیدا می‌شود یا کوشش برای به دست آوردن ظن(گمان)بر حکم شرعی، در صورتی که نتوان به آن یقین یافت.[۴]
 • استنباط احکام و وظایف شرعی عملی از ادله و اصول.[۵]

کاربرد واژه «ملکه» [م َ ل َ / ل ِ ک َ] برای توانایی اجتهاد بسیار رواج دارد.بر این اساس ملکه اجتهاد به این معنا است که شخص مجتهد اگرچه به صورت بالفعل به استنباط نپردازد، توانایی بالقوه آن را داشته باشد به گونه‌ای که هر گاه لازم گردد، با مراجعه به منابع، بتواند به حکم شرعی دست‌کم به صورت ظنّی برسد.[۶] [نیازمند منبع]

پیشینه و تاریخچه

تاریخ اجتهاداز جنبه‌های گوناگون قابل بررسی است. در یک بررسی، سه دوره برای آن برشمرده‌اند:[۷]

دورۀ تشریع

این دوره، همزمان با حیات پیغمبر(ص) و نزول وحی است. در این عصر، احکام الهی از گذر قرآن و سنّت بیان می‌شد. آیه ‌۱۲۲ سوره توبه «لِیتفقَّهوا فِی الدّینِ و لِینذِروا قَومَهُم» بر جواز و وجود اجتهاد در این عصر دلالت دارد[۸] هرچند برخی، با استدلال به امکان تحصیل یقین به احکام از طریق وحی، وجود جواز اجتهاد در این عصر را نفی کرده‌اند.[۹]

دورۀ امامان معصوم

این دوره از رحلت پیامبر(ص) تا عصر غیبت کبری را شامل می‌شود. بنابر آموزه‌های شیعه، امامان(ع) از گناه، خطا و اشتباه معصوم‌اند و بدین رو تبعیت از سنت آنان واجب است. بر اساس این اعتقاد، فقه شیعه پویا و غنی است. با این حال، در این دوره، چنان‌که در برخی از روایات نیز آمده، شیعیان با تشویق امامان(ع)، به اجتهاد صحیح روی آوردند[۱۰] و امامان(ع) برای حفظ میراث فقهی و کلامی، ضمن تأکید بر اجتهاد، پیروان خود را از خلط آرای شخصی با احادیث، باز‌داشتند و به حفظ، کتابت و نقل صحیح آن سفارش کرده،[۱۱] همزمان، اجتهادات مبتنی بر قیاس و استحسان و اجتهاد به رأی را مردود دانستند.[۱۲]

دورۀ غیبت

شیعیان پس از غیبت امام دوازدهم(ع) در حوادثی که برای‌شان پیش می‌آمد و نیازمند حکم شرعی آن بودند، با خلأ روبرو شدند؛ اما بنابر روایاتی که از امامان معصوم(ع) بر جای مانده بود، مأمور شدند به فقیهان شیعه رجوع کنند. امام زمان(ع) در حدیثی، مرجع دستیابی اهل دین به احکام در عصر غیبت را فقیهان می‌داند.[۱۳]. با توجّه به این بیان، رهبری فکری و مرجعیت دینی در عصر غیبت از امامان معصوم(ع) به فقیهان جامع شرایط سپرده شد.
اجتهاد در عصر غیبت مراحلی را پشت سر گذاشت:

مقدمات اجتهاد

مراد از اجتهاد در دوره تشریع (عصر حیات پیامبر اکرم و امامان)، استفاده حکم شرعی از کلام پیامبر(ص)و امامان شیعه بود؛ از همین روی به فراگیری برخی شاخه‌های علمی و ادبی نیازمند نبود؛ ولی در دوره غیبت، رسیدن به توانایی اجتهاد، به تبحر در برخی علوم مانند صَرف، نحو، لغت، منطق، رجال، اصول فقه و آشنایی با قرآن و سنّت و محاورات عرفی و‌... نیازمند است. در اینکه چه مقدار باید در این علوم تبحر داشت اختلاف است[۱۵]ولی در حقیقتِ اجتهاد که در اصطلاح فقهی، «ردِّ فرع به اصل» است، تفاوتی میان عصر حضور پیامبر(ص)و امامان، و عصر غیبت نیست.[۱۶]

شیوه استنباط احکام شرعی
درجه اطمینان
فقیه
پس از مراجعه
به منابع فقهی
علم← عمل به علم
ظن معتبر*← عمل به ظن
شک یا ظن غیر معتبر**اصول عملیه علم به اصل تکلیف ندارد← برائت
علم به اصل تکلیف دارد ← یقین سابق بر شک دارد← استصحاب
یقین سابق بر شک ندارد← احتیاط امکان دارد← احتیاط
احتیاط امکان ندارد← تخییر
* ظن معتبر مانند اماره شرعی در موضوعات و حدیث صحیح. ** ظن غیر معتبر مانند حدیث مرسل

اقسام

برای اجتهاد به دلایل متعددی تقسیم‌بندی‌ها و انواعی برشمرده‌اند؛ از جمله:

 • اجتهاد عام و خاص: اجتهاد به‌ معنای خاص، تنها در میان فقیهان اهل‌سنت مطرح است. این اصطلاح مرادف با رأی و عبارت از نوعی تشریع و جعل قانون از سوی فقیه در موارد فقدان نص و مصداق روشن آن قیاس است[۱۷]بلکه شافعی آن را مرادف قیاس می‌داند.[۱۸] در این گونه از اجتهاد، وقتی در کتاب و سنت، برای استنباط شرعی، نص وجود ندارد، مجتهد به اجتهاد و برداشت شخصی و ذهنی خویش رجوع می‌کند. در واقع این نوع اجتهاد نوعی عملیات فکری و ذهنی است که در آن رأی و نظرِ شخصی مجتهد مبدّل به یکی از منابع فقه می‌گردد.
شیعه به سبب برخورداری از روایات امامان معصوم(ع) که ابواب گوناگون فقه را پوشش داده است، خود را از اجتهاد به‌معنای خاص، بی‌نیاز می‌داند. اجتهاد به‌معنای عام که در عصر معصومان نیز میان اصحاب ایشان رواج داشته، همان اجتهاد مورد قبول شیعه است. در این نوع از اجتهاد، فقیه حکم شرعی را تنها از میان روایات و آیات و قرائن مختلف، به مدد تعقل و اصول و روشهای اصول فقه بیرون می‌کشد و در صدور فتوا، تنها بر عقل و برداشت شخصی خود تکیه نمی‌کند.[۱۹]
تعقل و تدبر در اینجا تنها برای فهم ادله‌ای که شرع اسلام به عنوان منبع استنباط احکام معرفی کرده به کار می‌رود. به گفته آیت الله مرتضی مطهری، اجتهادِ جائز در نظر شیعه یعنی «به کار بردن تدبّر و تعقّل در فهم ادله شرعیه.»[۲۰]
 • اجتهاد بالفعل و بالقوه: اجتهاد بالقوّه آن است که مجتهد، ملکه و توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، اما در عمل، استنباط نکرده و یا موارد استنباط او اندک است. اجتهاد بالفعل آن است که مجتهد علاوه بر قدرت بر استنباط، در عمل نیز احکام بسیاری را استنباط کرده است.
 • اجتهاد مطلق و تجزّی در اجتهاد: اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همۀ ابواب فقهی، ولی اجتهاد به نحو تجزّی عبارت است از توانایی بر استنباط در بعضی ابواب فقهی، مانند نماز.[۲۱]
 • اجتهاد تحلیلی و سیستمی: در اجتهاد تحلیلی، احکام شرعی بدون توجه به ارتباط آنها با یکدیگر و ابتناء بر مبانی فلسفی و سازگاری‌شان در جهت اهداف‌ و مقاصد شریعت، استنباط می‌شود. در اجتهاد سیستمی، هدفِ غایی، کشف احکام، روابط میان آنها و چگونگی کارکردشان در جهت هدف‌های نظام احکام افعال مکلفان است. در روش دوم، منابع اجتهاد همان منابع چهارگانه اجتهاد مصطلح (تحلیلی) است و نیز اغلب قواعد اصول فقه نیز معتبر و قابل‌استفاده است.[۲۲]

مطهری مجتهد و پژوهشگر:
مرحوم آقای حجت یک وقت حرف خیلی خوبی در باب اجتهاد زد، گفت: «اجتهاد واقعی این است که وقتی یک مسئله‌ جدید که انسان هیچ سابقه ذهنی ندارد و در هیچ کتابی طرح نشده به او عرضه شد، فوراً بتواند اصول را به طور صحیح تطبیق کند و استنتاج نماید».

 • اجتهاد، ابتکار است و اینکه انسان خودش رد فرع بر اصل بکند. همیشه مجتهدها عده‌ای از مقلّدها هستند، مقلّدهایی در سطح بالاتر... در هر چند قرن یک نفر پیدا می‌شود که اصولی را تغییر می‌دهد، اصول دیگری بجای آن می‌آورد و قواعد تازه‌ای [ابداع می‌کند]، بعد همه مجتهدها از او پیروی می‌کنند. مجتهد اصلی همان یکی است، بقیه مقلّدهایی به صورت مجتهد هستند که از این مقلّدهای معمولی کمی بالاترند.

* منبع: تعلیم و تربیت در اسلام

حکم اجتهاد

اجتهاد از دو جهت تکلیفی و وضعی دارای احکامی است.

حکم تکلیفی

اجتهاد از دو جهت، دارای حکمی تکلیفی است:
۱. وجوب تخییری: بر هر مکلّفی واجب است که برای عمل به تکالیف شرعی خویش، به احکام شرعی آگاهی بیابد و اجتهاد کند و یا به یکی از دو روش دیگر عمل کند: تقلید از مجتهد ؛ احتیاط.
۲. وجوب کفایی: از آنجا که حفظ احکام شرعی از فراموشی و تحریف و نیز پاسخ گویی به نیازهای جامعۀ اسلامی واجب است، دست یابی به اجتهاد، واجب کفایی است. بدین معنا که بر همگان لازم است به تحصیل اجتهاد بپردازند مگر آن که گروهی به تحصیل آن برخیزند که در این صورت وجوب از عهده دیگران ساقط می‌شود.

حکم وضعی

 • حجیت فتوا: فتوای مجتهد حجت است و تبعیت از احکامی که استنباط کرده است، واجب است. مباحث بسیاری ذیل این مبحث می‌گنجد؛ از جمله:
  • حجیت فتوای مجتهد برای خود او: فتوای مجتهد چه مجتهد مطلق و متجزّی بر خود او حجّت است و تقلید از دیگران برای او جایز نیست.[۲۳]
  • ججیت فتوای مجتهد برای دیگران: فتوای مجتهد مطلق بر دیگران حجّت است و مردم می‌توانند از او تقلید کنند؛ ولی در جواز تقلید از مجتهد متجزّی، میان فقیهان اختلاف است.[۲۴]
 • جواز قضاوت: قضاوت برای مجتهد مطلق، جایز و حکم او نافذ است، اما این حکم درباره مجتهد متجزّی مورد اختلاف است.[۲۵]
 • تخطئه یا تصویب: بنابر آموزه‌های شیعه حکم شرعی، در واقع، وجود دارد و مجتهد در پی رسیدن به آن است؛ گاه به آن می‌رسد و‌ گاه در این راه به خطا می‌رود. به همین سبب، شیعه را مُخطِئه و در مقابل، اهل سنت را مصوّبه خوانده‌اند.[۲۶]
 • إجزاء: از مباحثی که در باب اجتهاد مطرح است، این است که اگر مجتهد در مسئله‌ای به اشتباه رفت و حکمی نادرست را استنباط کرد، تکلیف اعمال خود او و مقلدشان چیست؟ آیا آنان اعمالی را که بر اساس فتوای اشتباه انجام داده‌اند، باید طبق اجتهاد جدید، دوباره انجام دهند یا همان عمل سابق مُجزی و کافی است.

حجّیت فتوای مجتهد

فقیهان در حجّیت فتوای مجتهد بر فرد غیر مجتهد، به آیاتی استدلال‌ کرده‌اند:
۱. «و‌ما‌کانَ المُؤمِنونَ لِینفِروا کافَّةً فَلَولا نَفَرَ مِن کلِّ فِرقَة مِنهُم طَائِفَةٌ لِیتَفَقَّهوا فِی الدّینِ ولِینذِروا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَیهِم لَعَلَّهُم یحذَرون»[۲۷]
خداوند در این آیه، با کلمه «لولا» مؤمنان را برانگیخته است که باید گروهی از ایشان در دین تفقّه و پس از بازگشت، دیگران را انذار کنند; سپس برای این انذارِ واجب، غایتی را ذکر کرده و آن ترس انذارشدگان از مخالفت است. اگر غایت و غرضِ عملی واجب، (تفقّه در دین و انذار قوم) فعلی از افعال اختیاری انسان (برحذر بودن قوم از مخالفت) باشد، متفاهم عرفی آن کلام، این است که آن عمل هم، واجب است و لازمه وجوب تحذیر از مخالفت، حجّیت و اعتبار قول منذِر و بیم دهنده است و هنگامی که مجتهد به وجوب یا حرمت عملی فتوا می‌دهد، مدلول التزامی آن این است که در ترک عملِ واجب یا انجام عملِ حرام مجازات وجود دارد; پس نفسِ افتا، مصداق انذار و بیم دادن می‌شود، و خوف عملی مکلّف، آن است که واجب را بیاورد و حرام را ترک کند. وقتی خداوند می‌فرماید: بر انذار شده لازم است از مخالفت خودداری کند، مدلول التزامی آن، حجّیت و اعتبار فتوا و گزارش فقیه از احکام الهی است. این ادّعا که لزوم خودداری از مخالفت، مختصّ مورد حصول قطع یا اطمینان برای شخص تحذیر شده است،[۲۸] با ظاهر آیه مخالف است; زیرا در آیه، لزوم حذر و خوف، به حصول قطع یا اطمینان مقید نشده است.[۲۹]

بعضی گفته‌اند: این آیه بر جواز رجوع عامی به مجتهد دلالت دارد، در عین حال ممکن است انذار، سبب نظر و اندیشه در ادلّه باشد؛ ولی این سخن درست نیست زیرا وجوب اندیشه بر عامی در ادلّه فقه، مخالف اجماع است و به اختلال در امر معاش وی منجر خواهد شد; افزون بر این‌که امر عامی به اجتهاد در هنگام وقوع حادثه، امری محال و متعذّر است.[۳۰] شیخ محقق اصفهانی، مدّعی شده که اگر تفقّه در آیه، بر اعمال نظر موقوف باشد، آیه دلیل بر حجیت فتوا است و اگر به‌معنای علم به حکم از طریق شنیدن از معصوم باشد، بر حجّیت فتوا دلالتی ندارد؛ بلکه مضمون و مدلول التزامی آن، حجّیت خبر فقیه است که متضمّن حکم شرعی باشد; زیرا خداوند بر عباد، تفقّه در دین را واجب کرده و در صدر اسلام تفقّه چیزی جز تلقّی و شنیدن احکام شرعی از رسول مکرّم اسلام یا امام معصوم(علیهم السلام) نبوده است; بنابراین، مقصود از انذار و بیم دادن، همان اِخبار از حکم شرعی است که از معصوم نقل شود، نه اخبار از حکم شرعی که بر استنباط و حدس مبتنی باشد؛ پس این آیه از حجّیت و اعتبار فتوا بیگانه است.[۳۱] از این اشکال پاسخ داده شده که می‌پذیریم که تفقّه در صدر اسلام، به گرفتن حکم شرعی از معصوم و نقل به دیگران بوده است; چون راویان، خود، اهل زبان و لغت بوده‌اند و کافی بود حکم شرعی را از معصوم می‌شنیدند تا درباره آن، فقیه باشند; سپس آن‌چه را شنیده بودند، برای دیگران نقل می‌کردند و تفقّه در دین و آشنایی با احکام شرعی در زمان غیبت، به مقدّمات و استنباط نیاز دارد ولی با توجّه به این‌که امر به تفقّه در آیه‌شریفه، مطلق و بدون قید ذکر شده است، آیه شامل همه مراتب آن می‌شود; هر چند این تفقّه، بر حدس و استنباط مبتنی باشد.[۳۲]


۲. «و‌ما اَرسَلنا مِن قَبلِک اِلاّ رِجالاً نوحی اِلَیهِم فَسئلوا اَهلَ الذِّکرِ اِن کنتُم لاتَعلَمون= و پیش از تو، جز مردانی که به آن‌ها وحی می‌کردیم، نفرستادیم. اگر نمی‌دانید، از آگاهان بپرسید [تا تعجّب نکنید از این‌که پیامبر اسلام از میان همین مردان برانگیخته شده است].» [۳۳] به این آیه که آیه‌سؤال نام دارد، بر حجّیت فتوای مجتهد استدلال کرده و گفته‌اند: مقصود از «ذکر» هر امری است که سبب ذکر خداوند شود; پس منظور از اهل ذکر کسانی هستند که با امر نبوّت و معاد و احکام الهی آشنا باشند. خداوند متعالی سؤال از اهل ذکر را واجب کرده و روشن است که پرسش به خودی خود مطلوبیت ندارد; بلکه مطلوبیت آن به لحاظ عمل کردن است; بنابراین، پس از سؤال کردن، کلام اهل ذکر حجّت و معتبر است.[۳۴] بعضی آیه‌شریفه را ارشاد به اصل عام عقلایی (وجوب رجوع جاهل به اهل خبره) می‌دانند. به بیان دیگر، وجوب رجوع جاهل به عالم، اصلی عقلایی و سیره مستمر عقلا است و در این آیه، وجوب رجوع جاهل به عالم تعبّدی نیست; بلکه آیه در مقام ارشاد به همان سیره جاری عاقلان است.[۳۵]
بر استدلال به این آیه، اشکالاتی شده است:
الف.‌از سیاق آیه استفاده می‌شود که مقصود از اهل‌ذکر، عالمان اهل‌کتاب‌اند; بنابراین، شامل مجتهدان و فقیهان نمی‌شود.[۳۶]از این اشکال پاسخ داده‌اند که چون آیه بر قاعده و اصلی کلّی (وجوب رجوع جاهل به اهل خبره )مشتمل است، خصوصیت مورد، سبب نمی‌شود که اهل ذکر به عالمان اهل‌کتاب اختصاص داشته باشد; بلکه شامل امامان(علیهم السلام) و فقیهان و مجتهدان نیز می‌گردد.[۳۷]
ب. در پاره‌ای از روایات شیعه، «اَهلَ الذِّکرِ» به امامان(علیهم السلام) تفسیر شده است; بنابراین، مجتهد و فقیه را شامل‌نمی‌شود.[۳۸] پاسخ داده‌اند که این تفسیر از باب تطبیق و ذکر مصداق است، نه این‌که مقصود، خصوص امامان(علیهم السلام)باشد; پس آن روایات تفسیری، بر اختصاص دلالت نمی‌کند.[۳۹]
ج. ظاهر امر به سؤال و توجّه به ذیل آیه «اِن کنتُم لاتَعلَمون» بیان‌گر این است که غرض و غایت از سؤال حصول علم است، نه این‌که خداوند ما را به پذیرش جواب متعبّد و ملزم سازد و اگر بار نخست، علم حاصل نشد باید دو مرتبه سؤال کرد و اگر باز‌هم علم حاصل نشد، برای حصول علم تکرار آن لازم است. مؤید این مطلب، شأن نزول آیه در ارجاع اهل‌کتاب به عالمان خودشان درباره نبوّت نبی‌اکرم است و روشن است که رسالت و نبوّت از اصول اعتقادی به‌شمار می‌رود و در آن، علم و اعتقاد لازم است. و جایی برای تعبّد و اعتماد بر خبر واحد نیست. مؤید دیگر، آیات سابق و لاحق بر این آیه است.[۴۰] پاسخ این است که اشتمال آیه بر تعلیل،(وجوب پرسش برای دانستن)خصوصیت موردرا (که فقط وجوب پرسش اهل کتاب در باره نبوت پیامبر باشد) الغاو بی اثر می‌کند و مفاد آیه به صورت حکمی عام این می‌شود که در آن‌چه نمی‌دانید، از‌ جمله احکام عملی به اهل علم مراجعه کنید.[۴۱]

راه‌های اثبات

اجتهاد شخص مجتهد از سه راه بر دیگران ثابت می‌شود:

 • خود مقلّد به اجتهاد فقیه یقین یابد.
 • شهرت اجتهاد فقیه به حدی باشد که باعث یقین شود.
 • گواهی دو تن عادل آگاه و متخصص؛ به این شرط که دو عادل آگاه دیگر، برخلاف آن گواهی ندهند.[۴۲]

اجازه اجتهاد

در سده‌های اخیر این امر تداول داشته است که به هنگام رسیدن طالب فقه به مقام شایسته‌ای از علم، از سوی استاد یا استادان وی، تصدیقی غالباً به صورت کتبی و احیاناً به طور شفاهی صادر می‌گردد که وصول او را به درجه اجتهاد گواهی می‌دهد. این تصدیق را اصطلاحاً «اجازه اجتهاد» می‌نامند. اما این اجازه ورای جنبه تشریفی و بازتاب اجتماعی، از دیدگاه علمی ارزش فراوانی در بر ندارد، مگر از باب قول خبره یا به‌احتمال ضعیف از باب شهادت.[۴۳]

جستارهای وابسته

پانویس

 1. فیومی، مصباح المنیر، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۱۱۲.
 2. مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، ۱۳۵۸ش، ج‌۳، ص‌۱۸.
 3. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۸۹- ۲۹۰ و ۳۲۰
 4. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۸۹.
 5. دائرة المعارف قرآن کریم، مدخل اجتهاد
 6. خراسانی، کفایة الاصول، الناشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم، ص۴۶۳.
 7. دائرة المعارف قرآن کریم، مدخل اجتهاد
 8. رجوع کنید به: آلوسی، تفسیر روح‌ المعانی، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۴۵-۴۶.
 9. بستانی، التفسیر البنائی، ۱۳۸۰ش، ج‌۲، ص۳۸۶-‌۳۸۷.
 10. حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج‌۲۷، ص‌۶۱-۶۳.
 11. حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ۱۴۱۶ق،ج‌۲۷، ص‌۷۹ و ۸۱.
 12. حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج‌۲۷، ص‌۴۱؛ نهج‌ البلاغه، خطبه ۱۸.
 13. حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج‌۲۷، ص۴۱.
 14. گرجی، تاریخ فقه وفقها، ۱۳۸۷ش، ص۱۲۸-۱۴۰، ۲۲۳، ۲۲۷، ۲۳۷ و ۲۴۰-۲۴۲؛ خمینی، مناهج‌ الوصول، ۱۳۷۲ش، ج‌۱، ص۱۲-۱۵.
 15. عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۰۵ق، ج۴، ص۲۲۷؛ خوئی، مصباح الاصول، ۱۴۲۲ق، ج‌۳، ص۴۴۳-۴۴۴؛ خمینی، الاجتهاد والتقلید، ۱۳۷۸ش، ص۱۰-۱۷.
 16. خمینی، الاجتهاد والتقلید، ۱۳۷۸ش، ص‌۷۱-۷۲.
 17. حکیم، الاصول العامه، ۱۳۹۰ش، ص‌۳۸۵.
 18. دائرة المعارف قرآن کریم، مدخل اجتهاد
 19. حلی، معارج‌ الاصول، ۱۴۰۳ق، ص‌۱۷۹-۱۸۰.
 20. مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۸ش، ج۲۰، ص۱۶۴-۱۶۷.
 21. خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص۲۸.
 22. میرمعزی، اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۱۰-۱۲.
 23. خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص۲۹-۳۲
 24. آخوند خراسانی،‌ کفایة الاصول، ۱۴۲۴ق، ص۴۶۷؛ خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص۳۵-۳۶.
 25. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۲۱ق، ج۲۱، ص۳۹۹-۴۰۰.
 26. خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص۳۶-۴۰
 27. سوره توبه، آیه ۱۲۲.
 28. عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۰۵ق، ج‌۴، ص‌۲۴۴؛ آخوند خراسانی،‌ کفایة الاصول، ۱۴۲۴ق، ص‌۴۷۳-۴۷۴.
 29. اصفهانی، نهایة الدرایه، ۱۴۲۹ق، ج‌۳، ص‌۲۱۰.
 30. حلی، معارج الاصول، ۱۴۰۳ق، ص‌۱۹۷-۱۹۸.
 31. اصفهانی، نهایة الدرایه، ۱۴۲۹ق، ج‌۳، ص‌۲۱۰.
 32. خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص‌۸۶-۸۷‌.
 33. سوره نحل، آیه ۴۳.
 34. خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص‌۸۶-۸۷‌.
 35. طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۱ق، ج‌۱۲، ص‌۲۵۹.
 36. آخوند خراسانی،‌ کفایة الاصول، ۱۴۲۴ق، ص‌۴۷۳.
 37. خویی، التنقیح، ۱۴۱۸ق، ص‌۸۹‌.
 38. آخوند خراسانی،‌ کفایة الاصول، ۱۴۲۴ق، ص‌۴۷۳.
 39. آخوند خراسانی،‌ کفایة الاصول، ۱۴۲۴ق، ص‌۴۷۳.
 40. آخوند خراسانی،‌ کفایة الاصول، ۱۴۲۴ق، ص‌۴۷۳.
 41. دائرة المعارف قرآن کریم، مدخل اجتهاد
 42. حکیم، مستمسک العروه، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۸.
 43. گرجی، «اجتهاد»، ج۶، ص۶۱۰.

منابع

 • نهج البلاغه.
 • آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، قم، نشر اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
 • آلوسی، محمود بن عبدالله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، محقق عبدالباری عطیه، بیروت، دار الکتب العلمیة،۱۴۱۵ق.
 • اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، بیروت، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، الطبعة الثانیة، ۱۴۲۹ق.
 • بستانی، محمود، التفسیر البنائی للقرآن الکریم، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۸۰ش.
 • حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، محقق حسینی جلالی، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
 • حکیم، سید محسن، مستمسک العروه، قم، دارالتفسیر، ۱۴۱۶ق.
 • حیکم، محمد تقی، اصول العامه للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۹۰ش.
 • حلّی، جعفر بن الحسن، معراج الاصول، مصحح رضوی کشمیری، محمید حسین بن علی نقی، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۳ق.
 • خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، تحقیق:مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ناشرمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، بی تا.
 • خمینی، سید روح الله، الاجتهاد و التقلید، تحقیق مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، ۱۳۷۸ش.
 • خمینی، سید روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، با مقدمه آیت الله فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، ۱۳۷۲ش.
 • خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی، تحقیق جواد قیومی اصفهانی، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۲۲ق.
 • خویی، ابوالقاسم، التنقیح (الاجتهاد و التقلید)، تقریر: میرزا علی غروی، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۱۸ق.
 • گرجی، ابوالقاسم، «اجتهاد»، در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۳ش.
 • طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، الطبعة الثانیة، ۱۳۹۱ق.
 • عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، به تقریر محمد تقی بروجردی نجفی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۵ق.
 • فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر للرافعی، قم، دار الهجره، ۱۴۱۴ق.
 • گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، چاپ نهم، ۱۳۸۷ش.
 • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۸۸ش.
 • مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۵۸ش.
 • میرمعزی، سید حسین، «روش کشف نظام اقتصادی اسلام»، فصل‌نامه اقتصاد اسلامی، ش ۳۹، پاییز ۱۳۸۹ش.
 • نجفی، سید محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، قم، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۱ق.
 • تعلیم و تربیت در اسلام


پیوند به بیرون