هدایة الامة الی معارف الائمة (کتاب)

مقاله قابل قبول
شناسه ناقص
از ویکی شیعه
هدایة الامة الی معارف الائمة
اطلاعات کتاب
نویسندهمحمدجواد خراسانی
موضوعکلام
زبانعربی
اطلاعات نشر
ناشرمؤسسة البعثه


هِدایَةُ الاُمّة إلی مَعارفِ الاَئمّة کتابی کلامی و به زبان عربی نوشته شیخ محمدجواد خراسانی (درگذشت: ۱۳۹۷ق) که در اثبات توحید و معارف الهی نگاشته است. این کتاب‌، شرحی‌ است‌ بر «معارف‌ الشیعه‌ فی‌ مذاهب‌ اهل‌ البیت‌ (ع‌)» نوشته خود ابوجعفر خراسانی که آن را تلخیص کرد و به صورت نظم در آورد و «معارف الائمه» نامید و سپس منظومه آن را شرح کرده و بدان عنوان یادشده را نهاد. ابیات این منظومه بالغ بر ۲۳۱۰ بیت است.

درباره مؤلف

شیخ محمد جواد خراسانی مشهور به ابوجعفر خراسانی و حاجی فاضل در سال ۱۳۳۱ ق در مشهد به دنیا آمد. وی از علمای بزرگ خراسان بود و از شاگردان آخوند خراسانی، سید محمد کاظم یزدی و شریعت اصفهانی به شمار می‌آمد و همچون آقا ضیاء عراقی و آقا سید ابوالحسن اصفهانی درس استاد خود آخوند خراسانی را تقریر می‌کرده است. وی در سال ۱۳۹۷ق درگذشت و در قم مدفون گردید.[۱]

علت تألیف

مؤلف پس از تقسیم اساس دین به دو قسم معارف الهی و احکام شرعی، انگیزه خود را پیراستن معارف اعتقادی از دیگر علوم مانند فلسفه و عرفان، ذکر کرده و تأکید می‌کند معارف الهی اهل بیت را باید مانند احکام دین با براهین عقلی در آیات و روایات به اثبات رساند.[۲]

محتوا

مؤلف در مقدمه کتاب از ضرورت سره سازی معارف اهل بیت سخن گفته که باید از آموزه‌های فیلسوفان و عارفان جدا شود و سپس در ۵ مقصد به تبیین مباحث کتاب پرداخته است.[۳]

مقاصد پنجگانه

 • مقصد اول: اثبات وجود الله تعالی
 • مقصد دوم: ذات باریتعالی
 • مقصد سوم: صفات ثبوتی و سلبی خداوند
 • مقصد چهارم: افعال خداوند
 • مقصد پنجم: اسماء حسنی و صفات خداوند.[۴]

چاپ

هدایة الامة در قم به سال ۱۴۱۶ق در مؤسسة البعثه با تحقیق و تصحیح فرزند مؤلف به چاپ رسید.[۵]

پانویس

 1. شریف‌رازی، گنجینه دانشمندان، ۱۳۵۳ش، ج۴، ص۴۳۳-۴۳۸.
 2. خراسانی، هدایة الامة، ۱۴۱۶ق، ص۱.
 3. مقاله معرفی‌های گزارشی، ۱۳۷۴ش.
 4. خراسانی، هدایة الامة، ۱۴۱۶ق، فهرست کتاب.
 5. هدایة الامة الی معارف الائمة، کتابخانه مجازی الفبا.

منابع

 • خراسانی، محمد جواد، هدایة الامة الی معارف الائمة، قم، مؤسسة البعثه، ۱۴۱۶ق.
 • معرفی‌های گزارشی، آینه پژوهش، آذر و دی ۱۳۷۴ش، شماره ۳۵.
 • شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، تهران، کتابفروشی، اسلامیه، ۱۳۵۳ش.
 • هدایة الامة الی معارف الائمة، کتابخانه مجازی الفبا، تاریخ بازدید: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ش.