سال ۱۲۵ هجری قمری

از ویکی شیعه
سال ۱۲۵ هجری قمری
< ۱۲۶ - ۱۲۴ >
۳ - قرن ۲ هجری قمری - ۱
امامت
امام صادق(ع)
(دوره امامت: ٣٤ سال ۱۱۴ تا ۱۴۸ق)
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
بنی‌امیه هشام بن عبدالملک و ولید بن یزید بن عبدالملک
مدینه، مکه و طائف یوسف بن محمد بن یوسف ثقفی
خراسان نصر بن سیار
عراق یوسف بن عمر ثقفی
وقایع مهم
قیام یحیی بن زید
وفات‌ها
یحیی بن زید
هشام بن عبدالملک

سال ۱۲۵ هجری قمری یکصد و بیست و پنجمین سال از تقویم هجری قمری است. این سال مصادف با امامت امام صادق(ع) (امامت: ۱۱۴ تا ۱۴۸ق)، ششمین امام شیعیان، و حکومت هشام بن عبدالملک(حکومت: ۱۰۵-۱۲۵ق)، دهمین خلیفه اموی، بود.

در این سال هشام بن عبدالملک درگذشت و ولید بن یزید بن عبدالملک به حکومت رسید. قیام یحیی بن زید علیه حکومت بنی‌امیه در این سال و در زمان حکومت ولید روی داد و یحیی در پی آن به شهادت رسید.

معرفی

سال ۱۲۵ قمری مصادف با امامت امام صادق(ع) (امامت: ۱۱۴ تا ۱۴۸ق)، ششمین امام شیعیان، بود.[۱] در این سال، حکومت در دست هشام بن عبدالملک(حکومت: ۱۰۵-۱۲۵ق)، دهمین خلیفه اموی، قرار داشت.[۲] در این سال، یوسف بن عُمر ثقفی، حاکم عراق بود.[۳] وی افزون بر سرکوبی قیام زید بن علی در سال ۱۲۱ یا ۱۲۲ق، گروه زیادی از شیعیان را به شهادت رساند.[۴]

در ششم ربیع الثانی این سال، هشام پس از ۱۹ سال و اندی حکومت در منطقه رُصافَه درگذشت[۵] و پسر برادرش، ولید بن یزید بن عبدالملک، به عنوان یازدهمین خلیفه اموی، به حکومت رسید.[۶] وی در این سال،‌ ولایت‌عهدی دو پسرانش،‌ حَکَم و عُثْمان، را اعلام کرد و برای آن دو بیعت گرفت.[۷] ولید، دایی خود، یوسف بن محمد بن یوسف ثقفی را به امارت مدینه، مکه و طائف[۸] و نصر بن سیار را به امارت خراسان منصوب کرد.[۹] همچنین در این سال، ولید، سعد بن ابراهیم را از منصب قضاوت در مدینه عزل و به جای او، یحیی بن سعید انصاری را گماشت.[۱۰]

نخستین روز سال ۱۲۵ قمری، یک‌شنبه اول محرم مصادف است با یک‌شنبه ۱۶ آبان سال ۱۲۱ شمسی و هشتم نوامبر سال ۷۴۲ میلادی. آخرین روز این سال نیز پنج‌شنبه ۳۰ ذی‌الحجه برابر است با پنجم آبان ۱۲۲ شمسی و ۲۸ اکتبر ۷۴۳ میلادی.[۱۱]

رویدادها

پانویس

 1. نگاه کنید به: طبرسی، إعلام الورى بأعلام الهدى، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۱۴.
 2. طبری، تاریخ الطبری، دار التراث، ج۷، ص۲۰۰.
 3. طبری، تاریخ الطبری، دار التراث، ج۷، ص۲۱۸.
 4. جعفریان، تاریخ خلفا، ۱۳۹۴ش، ص۶۸۵- و۶۸۶.
 5. طبری، تاریخ الطبری، دار التراث، ج۷، ص۲۰۰؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج۵، ص۲۶۱.
 6. طبری، تاریخ الطبری، دار التراث، ج۷، ص۲۰۹؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج۵، ص۲۶۴.
 7. طبری، تاریخ الطبری، دار التراث، ج۷، ص۲۱۸؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج۵، ص۲۶۹.
 8. طبری، تاریخ الطبری، دار التراث، ج۷، ص۲۲۶ و ۲۲۷؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج۵، ص۲۷۳.
 9. طبری، تاریخ الطبری، دار التراث، ج۷، ص۲۲۴؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج۵، ص۲۶۹.
 10. طبری، تاریخ الطبری، دار التراث، ج۷، ص۲۲۷؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج۵، ص۲۷۴.
 11. «تبدیل تاریخ»،‌ وبگاه با حساب.
 12. طبری، تاریخ الطبری، دار التراث، ج۷، ص۲۲۸؛‌ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج۵، ص۲۷۱.
 13. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج۵، ص۲۷۲.
 14. طبری، تاریخ الطبری، دار التراث، ج۷، ص۲۲۷؛‌ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج۵، ص۲۷۴.
 15. طبری، تاریخ الطبری، دار التراث، ج۷، ص۲۲۷؛‌ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج۵، ص۲۷۵.
 16. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج۵، ص۲۷۵.

منابع

 • ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر - دار بیروت، چاپ اول، ۱۳۸۵ق.
 • «تبدیل تاریخ»،‌ وبگاه با حساب، تاریخ بازدید: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ش.
 • جعفریان، رسول، تاریخ خلفا از رحلت پیامبر تا زوال امویان(۱۱-۱۳۲ق)، قم، دلیل ما، چاپ دوازدهم، ۱۳۹۴ش.
 • طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
 • ‌ طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری‌(تاریخ الامم و الملوک)، بیروت، دار التراث، بی‌تا.