سال ۱۹۱ هجری قمری

از ویکی شیعه
سال ۱۹۱ هجری قمری
< ۱۹۲ - ۱۹۰ >
۳ - قرن ۲ هجری قمری - ۱
امامت
امام رضا(ع)
(دوره امامت: ۲۰ سال از ۱۸۳ تا ۲۰۳ق)
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
بنی‌عباس در عراق هارون عباسی
تولدها و وفات‌ها
وفات محمد بن عمارة بن ذکوان
وفات
وفات

سال ۱۹۱ هجری قمری از سال‌شمار هجری قمری مصادف است با نهمین سال از دوره بیست ساله امامت امام رضا(ع) و بیست و دومین سال خلافت هارون الرشید عباسی.

وفات برخی اصحاب امام صادق(ع) چون محمد بن عمارة بن ذکوان و ابراهیم بن جعفر بن محمود انصاری از اتفاقات سال ۱۹۱ هجری قمری است.

معرفی

روز نخست این سال یعنی ۱ محرم مصادف است با سه شنبه ۳۰ آبان سال ۱۸۵ شمسی و ۲۱ نوامبر سال ۸۰۶ میلادی. روز پایانی سال یعنی ۳۰ ذی‌الحجة، مصادف است با جمعه ۱۸ آبان سال ۱۸۶ شمسی و ۹ نوامبر سال ۸۰۷ میلادی.[۱]

سال ۱۹۱ هجری قمری، نهمین سال از دوره بیست ساله امامت امام رضا(ع) در زمان حکومت هارون الرشید بود.[۲]

رویدادها

مورخان در ذکر حوادث این سال به سرکوب شدن چند شورش و قیام توسط هارون عباسی، عزل علی بن عیسی بن ماهان از خراسان و جانشینی هرثمه بن اعین [یادداشت ۱] و چند لشکرکشی به سرزمین‌های روم اشاره کرده‌اند.[۳]

درگذشت‌ها

 • محمد بن عمارة بن ذکوان از اصحاب امامی مذهب[۴] امام صادق(ع).[۵] وفات او در این سال گزارش شده است.[۶]
 • ابراهیم بن جعفر بن محمود انصاری از اصحاب امام صادق(ع) برخی از رجالیون او را امامی[۷] مجهول الحال دانسته‌اند.[۸] عده‌ای وفات او را در این سال ذکر کرده‌اند.[۹]
 • عیسی بن یونس بن أبی إسحاق السبیعی از راویان حدیث[۱۰] و استاد امین و مأمون عباسی.[۱۱] وفات او علاوه بر سال ۱۸۷ق،[۱۲] در این سال نیز گزارش شده است.[۱۳]

پانویس

 1. «تبدیل تاریخ هجری»، باحساب.
 2. خضری، تاریخ تشیع، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۱؛ منتظر القائم، تاریخ امامت، ۱۳۸۶ش، ص۲۲۳؛ گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تاریخ تشیع، ۱۳۸۹ش، ص۱۱۶.
 3. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به: طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۳۲۳-۳۳۷؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة، ۱۴۰۷ق، ج۱۰، ص۲۰۵؛ ابن مسکویه، تجارب الأمم، ۱۳۷۹ش، ج۴، ص۵-۹.
 4. شبستری، الفائق، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۵۰.
 5. شیخ طوسی، رجال الطوسی، ۱۳۷۳ش، ص۲۹۰.
 6. شیخ طوسی، رجال الطوسی، ۱۳۷۳ش، ص۲۹۰؛ شبستری، الفائق، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۵۰.
 7. شوشتری، قاموس الرجال، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۱۶۸.
 8. مامقانی، تنقیح المقال، ۱۴۳۱ق، ج۳، ص۳۳۶.
 9. ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ۱۴۱۰ق، ج۵، ص۵۰۲؛ شبستری، الفائق، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۵.
 10. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ۱۴۱۷ق، ج۱۱، ص۱۵۶؛ ابن قانع بغدادی، معجم الصحابة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۳۵۱؛ سبحانی، موسوعة طبقات الفقهاء، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۴۳۷.
 11. ابن ابی الوفا، الجواهر المضیئة، مؤسسة الرسالة، ج۲، ص۶۸۱.
 12. سبحانی، موسوعة طبقات الفقهاء، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۴۳۷.
 13. ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۳۳۹؛ ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ۱۴۱۵ق، ج۴۸، ص۳۰.
 1. برخی از مورخان عزل علی بن عیسی و نصب هرثمه بن اعین در خراسان را در سال ۱۹۲ق دانسته‌اند.(ابن مسکویه، تجارب‌الأمم، ۱۳۷ش، ج۴، ص۹-۱۰؛ ابن جوزی، المنتظم، ۱۴۱۲ق، ج۹، ص۱۹۷.)

منابع

 • ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی بن محمد، المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۲ق.
 • ابن کثیر الدمشقی، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۷ق.
 • ابن قانع بغدادی، عبد الباقی، معجم الصحابة، بیروت، دار الفکر، ۱۴۲۴ق.
 • ابن عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیة من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحیها من واردیها و أهلها، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق.
 • ابن مسکویه الرازی، ابو علی، تجارب الأمم، تحقیق ابو القاسم امامی، تهران، سروش، پاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
 • ابن‌سعد، محمد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۰ق.
 • خضری، سید احمد رضا، تاریخ تشیع، قم، نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
 • شبستری، عبدالحسین، الفائق فی رواة و أصحاب الإمام الصادق(ع)، قم، مؤسسة النشرالإسلامی، ۱۴۱۸ق.
 • شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
 • شیخ طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.
 • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، ۱۳۸۷ق.
 • گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تاریخ تشیع، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۹ش.
 • مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال، قم، موسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۳۱ق.
 • منتظر القائم، اصغر، تاریخ امامت، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۶ش.