سال ۱۸۹ هجری قمری

از ویکی شیعه
سال ۱۸۹ هجری قمری
< ۱۹۰ - ۱۸۸ >
۳ - قرن ۲ هجری قمری - ۱
امامت
امام رضا(ع)
(دوره امامت: ۲۰ سال از ۱۸۳ تا ۲۰۳ق)
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
بنی‌عباس در عراق هارون عباسی
تولدها و وفات‌ها
وفات سلیم بن عیسی الحنفی
وفات علی بن حمزه کسایی
وفات محمد بن الحسن الشیبانی

سال ۱۸۹ هجری قمری از سال‌شمار هجری قمری مصادف است با هفتمین سال از دوره بیست ساله امامت امام رضا(ع) و بیستمین سال خلافت هارون الرشید عباسی.

وفات برخی چون سلیم بن عیسی الحنفی از اصحاب امام صادق(ع)، علی بن حمزه کسایی از قراء سبعه و محمد بن الحسن الشیبانی از اتفاقات سال ۱۸۹ هجری قمری است.

معرفی

روز نخست این سال یعنی ۱ محرم مصادف است با یکشنبه ۲۱ آذر سال ۱۸۳ شمسی و ۱۲ دسامبر سال ۸۰۴ میلادی. روز پایانی سال یعنی ۲۹ ذی‌الحجة، مصادف است با چهارشنبه ۹ آذر سال ۱۸۴ شمسی و ۳۰ نوامبر سال ۸۰۵ میلادی.[۱]

سال ۱۸۹ هجری قمری، هفتمین سال از دوره بیست ساله امامت امام رضا(ع) در زمان حکومت هارون الرشید بود.[۲]

رویدادها

 • عزل و نصب‌ها در بخش‌هایی از سرزمین‌های اسلامی چون طبرستان، ری و عمان.[۷]
 • مبادله اسیران بین مسلمان‌ها و رومیان به‌گونه‌ای که برخی معتقدند مسلمان اسیری در منطقه روم باقی نماند.[۸]
 • شورش‌هایی در منطقه طرابلس غربی بر علیه حاکمان.[۹]

درگذشت‌ها

همچنین افراد دیگری چون ابوخالد الأحمر سلیمان بن حیان از راویان حدیث،[۲۷] حمید بن عبدالرحمن الرواسی از راویان حدیث،[۲۸] یحیی بن یمان العجلی از راویان حدیث،[۲۹] علی بن مُسهر فقیه، قاضی و از راویان حدیث،[۳۰] شعیب بن اسحاق الحنفی از فقهای بزرگ حنفی و راوی حدیث،[۳۱] یوسف بن خالد السمتی از راویان و شاگردان ابوحنیفه،[۳۲] و عبداللّه بن محمد بن عمران التیمی از کارگزاران عباسی[۳۳] در سال ۱۸۹ق از دنیا رفتند.

پانویس

 1. «تبدیل تاریخ هجری»، باحساب.
 2. خضری، تاریخ تشیع، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۱؛ منتظر القائم، تاریخ امامت، ۱۳۸۶ش، ص۲۲۳؛ گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تاریخ تشیع، ۱۳۸۹ش، ص۱۱۶.
 3. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۳۱۴؛ ذهبی، تاریخ ‌الإسلام، ۱۴۱۳ق، ج۱۲، ص۳۹؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة، ۱۴۰۷ق، ج۱۰، ص۲۰۱.
 4. ابن العماد الحنبلی، شذرات ‌الذهب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۴۰۷.
 5. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۳۱۶.
 6. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۳۱۶.
 7. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۳۱۶-۳۱۷.
 8. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۳۱۸؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة، ۱۴۰۷ق، ج۱۰، ص۲۰۲؛ ذهبی، تاریخ ‌الإسلام، ۱۴۱۳ق، ج۱۲، ص۴۰.
 9. ابن اثیر، الکامل، ۱۳۸۵ش، ج۶، ص۱۹۲.
 10. شبستری، الفائق فی رواة و أصحاب الإمام الصادق(ع)، ج۲، ص۷۹.
 11. شبستری، الفائق فی رواة و أصحاب الإمام الصادق(ع)، ج۲، ص۷۹.
 12. طوسی، رجال الطوسی، ۱۳۷۳ش، ص۲۱۹.
 13. شوشتری، قاموس الرجال، ۱۴۱۰ق، ج۵، ص۲۲۷.
 14. ذهبی، معرفة القراء الکبار، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۰۷؛ شبستری، الفائق فی رواة و أصحاب الإمام الصادق(ع)، ج۲، ص۷۹.
 15. سمعانی، الأنساب، ۱۳۸۲ق، ج۱۱، ص۹۹.
 16. بحرالعلوم، الفوائد الرجالیة، ۱۳۶۳ش، ج۳، ص۱۵۵؛ عامری حرضی، غربال الزمان، ۱۴۰۵ق، ص۱۷۵.
 17. ابن ندیم، الفهرست، بیروت، ص۴۵.
 18. مسعودی، مروج الذهب، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۳۴۳؛ ابن قتیبه، المعارف،۱۹۹۲م، ص۵۴۵؛ بحرالعلوم، الفوائد الرجالیة، ۱۳۶۳ش، ج۳، ص۱۵۵.
 19. ابن قاضی شهبه، تراجم طبقات النحاة و اللغویین و المفسرین و الفقهاء، ۱۴۲۸ق، ص۶۶.
 20. اعرجی کاظمی، عدة الرجال، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۵۰؛ ابن ابی الوفا، الجواهر المضیئة، مؤسسة الرسالة، ج۳، ص۱۲۳.
 21. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنیده به: ریاضی زاد، أسماء الکتب، مصر، ص۱۹۱.
 22. ابن ابی الوفا، الجواهر المضیئة، مؤسسة الرساله، ج۳، ص۱۲۳.
 23. ابن سعد، الطبقات الکبری، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۲۴۲؛ ابن اثیر، الکامل، ۱۳۸۵ش، ج۶، ص۱۹۴؛ ابن قاضی شهبه، تراجم طبقات النحاة و اللغویین و المفسرین و الفقهاء، ۱۴۲۸ق، ص۶۶.
 24. حاجی خلیفه، کشف الظنون، بیروت، ج۱، ص۱۵.
 25. ابن سعد، الطبقات الکبری، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۲۴۲؛ ابن ابی الوفا، الجواهر المضیئة، مؤسسة الرساله، ج۳، ص۱۲۵.
 26. الأنساب،ج۱۱،ص:۱۰۲.
 27. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ۱۴۱۷ق، ج۹، ص۲۵؛ سهمی، تاریخ جرجان، ۱۴۰۷ق، ص۲۱۶؛ صفدی، الوافی بالوفیات، ۱۴۰۱ق، ج۱۵، ص۴۱۶.
 28. ابو مخرمه، قلادة النحر، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۳۰۸.
 29. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ۱۴۱۷ق، ج۱۴، ص۱۲۹؛ ذهبی، الإعلام بوفیات الأعلام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۲۱؛ ابن ابی الوفا، الجواهر المضیئة، مؤسسة الرساله، ج۳، ص۶۰۶.
 30. صفدی، الوافی بالوفیات، ۱۴۰۱ق، ج۲۲، ص۱۹۶؛ ذهبی، الإعلام بوفیات الأعلام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۲۱؛ نووی، تهذیب الأسماء و اللغات، ۱۴۳۰ق، ص۲۵۰-۲۵۱.
 31. صفدی، الوافی بالوفیات، ۱۴۰۱ق، ج۱۶، ص۱۵۹-۱۶۰؛ سبحانی، موسوعة طبقات الفقهاء، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۶۸؛ حسینی، التذکرة، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۷۰۷.
 32. ابن ابی الوفا، الجواهر المضیئة، مؤسسة الرساله، ج۳، ص۶۲۶-۲۶۷؛ سبحانی، موسوعة طبقات الفقهاء، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۶۴۷.
 33. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ۱۴۱۷ق، ج۱۰، ص۶۱؛ سمعانی، الأنساب، ۱۳۸۲ق، ج۳، ص۱۲۵.

منابع

 • ابن ابی الوفا، عبدالقادر بن محمد، الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیة، بی‌جا، مؤسسة الرسالة، چاپ دوم، بی‌تا.
 • ابن الأثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التاریخ، بیروت،‌دار صادر،دار بیروت، ۱۳۸۵ش.
 • ابن العماد الحنبلی، ابوالفلاح عبدالحی بن احمد العکری، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، تحقیق الأرناؤوط، بیروت،‌دار ابن کثیر، ۱۴۰۶ق.
 • ابن قاضی شهبه، ابو بکر بن احمد، تراجم طبقات النحاة و اللغویین و المفسرین و الفقهاء، بیروت، الدار العربیة للموسوعات، ۱۴۲۸ق.
 • ابن قتیبة، عبدالله بن مسلم، المعارف، تحقیق ثروت عکاشة، قاهرة، الهیئة المصریة العامة للکتاب، چاپ دوم، ۱۹۹۲م.
 • ابن کثیر الدمشقی، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۷ق.
 • ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، بیروت، دارالمعرفة، بی‌تا.
 • ابن‌سعد، محمد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۰ق.
 • ابو مخرمه، عبدالله طیب بن عبد الله، قلادة النحر فی وفیات أعیان الدهر، بیروت، دارالمنهاج، ۱۴۲۸ق.
 • اعرجی کاظمی، محسن بن حسن، عدة الرجال، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق.
 • بحرالعلوم، محمدمهدی بن مرتضی، رجال السید بحر العلوم «المعروف بالفوائد الرجالیة»، تهران، مکتبة الصادق(ع)، ۱۳۶۳ش.
 • حاجی خلیفه، مصطفی بن عبد الله، کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون، بیروت،‌دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
 • حسینی، محمد بن علی، التذکرة بمعرفة رجال الکتب العشرة، قاهره، مکتبة الخانجی، ۱۴۱۸ق.
 • خضری، سید احمد رضا، تاریخ تشیع، قم، نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
 • خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۷ق.
 • ذهبی، محمد بن احمد، الإعلام بوفیات الأعلام، بیروت، مؤسسة الکتب الثقافیة، ۱۴۱۳ق.
 • ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، تحقیق عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
 • ذهبی، محمد بن احمد، معرفة القراء الکبار علی الطبقات و الأعصار، استانبول، مرکز البحوث الإسلامیة التابع لوقف الدیانة الترکی، ۱۴۱۶ق.
 • ریاضی زاد، عبداللطیف بن محمد، أسماء الکتب المتمم لکشف الظنون، مصر، مکتبة الخانجی، بی‌تا.
 • سمعانی، عبدالکریم بن محمد، الأنساب، حیدرآباد، دائرة المعارف العثمانیة، ۱۳۸۲ق.
 • سهمی، حمزه بن یوسف، تاریخ جرجان، بیروت، عالم الکتب، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
 • شبستری، عبدالحسین، الفائق فی رواة و أصحاب الإمام الصادق(ع)، قم، مؤسسة النشرالإسلامی، ۱۴۱۸ق.
 • شوشتری، محمدتقی، شوشتری، قاموس الرجال، ۱۴۱۰ق، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
 • صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، بیروت، دارالنشر، چاپ دوم، ۱۴۰۱ق.
 • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، ۱۳۸۷ق.
 • طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ سوم، ۱۳۷۳ش.
 • عامری حرضی، یحیی بن ابی‌بکر، غربال الزمان فی وفیات الاعیان، دمشق، دارالخیر، ۱۴۰۵ق.
 • گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تاریخ تشیع، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۹ش.
 • گروه علمی موسسه امام صادق(ع)، زیر نظر جعفر سبحانی، موسوعة طبقات الفقهاء، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، ۱۴۱۸ق.
 • مسعودی، علی بن الحسین بن علی، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق اسعد داغر، قم، دارالهجرة، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
 • منتظر القائم، اصغر، تاریخ امامت، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۶ش.
 • نووی، یحیی بن شرف، تهذیب الأسماء و اللغات، دمشق، دارالرسالة العالمیة، ۱۴۳۰ق.