سال ۱۲۳ هجری قمری

از ویکی شیعه
سال ۱۲۳ هجری قمری
< ۱۲۴ - ۱۲۲ >
۳ - قرن ۲ هجری قمری - ۱
امامت
امام صادق(ع)
(دوره امامت: ٣٤ سال ۱۱۴ تا ۱۴۸ق)
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
بنی‌امیه هشام بن عبدالملک
عراق یوسف بن عُمر ثقفی
خراسان نصر بن سَیّار

سال ۱۲۳ هجری قمری یکصد و بیست و سومین سال از تقویم هجری قمری که مصادف با نهمین سال امامت امام صادق(ع)(امامت: ۱۱۴ تا ۱۴۸ق)[۱] و هجدهمین سال حکومت هشام بن عبدالملک(حکومت: ۱۰۵-۱۲۵ق)، دهمین خلیفه اموی، بود.[۲] در این سال، یوسف بن عُمر ثقفی، حاکم عراق بود.[۳] وی از مخالفان شیعه بود و افزون بر سرکوبی قیام زید بن علی در سال ۱۲۱ یا ۱۲۲ق، گروه زیادی از شیعیان را به شهادت رساند.[۴] نصر بن سیار نیز امیر خراسان بود.[۵] در این سال عقبة بن حجاج سلولی، امیر اندلس درگذشت و به جای او عبدالملک بن قطن امیر اندلس شد.[۶]

نخستین روز این سال، شنبه اول محرم مصادف است با نهم آذر ۱۱۹ شمسی و سی‌ام نوامبر ۷۴۰ میلادی. آخرین روز سال نیز سه‌شنبه ۲۹ ذی‌الحجه برابر است با ۲۷ آبان ۱۲۰ شمسی و هجدهم نوامبر ۷۴۱ میلادی.[۷]

در منابع تاریخی، در این سال رویداد خاصی مرتبط با شیعه نقل نشده است.[۸]

پانویس

 1. نگاه کنید به طبرسی، إعلام الوری، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۱۴.
 2. طبری، تاریخ الطبری، دار التراث، ج۷، ص۲۰۰؛ جعفریان، تاریخ خلفا، ۱۳۹۴ش، ص۶۶۷.
 3. جعفریان، تاریخ خلفا، ۱۳۹۴ش، ص۶۸۵.
 4. جعفریان، تاریخ خلفا، ۱۳۹۴ش، ص۶۸۵- و۶۸۶.
 5. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج۵، ص۲۵۲.
 6. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج۵، ص۲۵۰.
 7. «تبدیل تاریخ»،‌ وبگاه با حساب.
 8. برای نمونه نگاه کنید به طبری، تاریخ الطبری، دار التراث، ج۷، ص۱۹۲-۱۹۷؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج۵، ص۲۵۰-۲۵۳؛ ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ج۱،‌ ص۳۱۷-۳۱۹.

منابع

 • ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر - دار بیروت، چاپ اول، ۱۳۸۵ق.
 • ‌ ترمانینی، عبدالسلام، دایرة المعارف تاریخی رویدادهای تاریخ اسلام، ج۱، ترجمه جمعی از پژوهشگران زیر نظر علیرضا واسعی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی،‌ چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
 • ‌ جعفریان، رسول، تاریخ خلفا از رحلت پیامبر تا زوال امویان(۱۱-۱۳۲ق)، قم، دلیل ما، چاپ دوازدهم، ۱۳۹۴ش.
 • طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
 • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری‌(تاریخ الامم و الملوک)، بیروت، دار التراث، بی‌تا.