فهرست خلفای بنی‌امیه افرادی از خاندان بنی‌امیه هستند که به مدت ۹۱ سال (۴۱ق-۱۳۲ق) بر سرزمین‌های اسلامی حکومت کردند. تعداد خلفای اموی ۱۴ تن است. نخستین آنها معاویه و آخرینشان مروان بن محمد بود.

سفیانیان

خلفای اموی که نسب آنها به ابوسُفیان می‌رسد عبارتند از:

 1. معاویه بن ابی‌سفیان (۴۱[۱]-۶۰ق[۲])
 2. یزید بن معاویه (۶۰-۶۴[۳])
 3. معاویه بن یزید ( حدود چهل روز در سال۶۴ق[۴])

مَروانیان

خلفای اموی که نسب آنها به حکم بن ابی‌العاص بن امیه می‌رسد که به جهت اولین خلیفه (مروان) به مروانیان معروف‌اند.

 1. مروان بن حکم بن ابی‌العاص بن امیه (۶۴-۶۵ق[۵])
 2. عبدالملک بن مروان بن حکم (۶۵-۸۶ق[۶])
 3. ولید بن عبدالملک بن مروان (۸۶-۹۶ق[۷])
 4. سلیمان بن عبدالملک بن مروان (۹۶-۹۹ق[۸])
 5. عمر بن عبدالعزیز بن مروان (۹۹-۱۰۱ق) [۹]
 6. یزید بن عبدالملک بن مروان (۱۰۱-۱۰۵ق[۱۰])
 7. هِشام بن عبدالملک بن مروان (۱۰۵-۱۲۵ق[۱۱])
 8. ولید بن یزید بن عبدالملک (خلیفه فاسق) (۱۲۵-۱۲۶ق[۱۲])
 9. یزید بن ولید بن عبدالملک (یزید ناقص) (۶ ماه در سال ۱۲۶ق[۱۳])
 10. ابراهیم بن ولید بن عبدالملک (۱۲۶-۱۲۷ق[۱۴])
 11. مروان بن محمد بن مروان (مروان حِمار) (۱۲۷-۱۳۲ق[۱۵])

پانویس

 1. الخضری بک، الدوله الامویه، دار الجیل، ص۲۶۵.
 2. الخضری بک، الدوله الامویه، دار الجیل، ص۲۸۲.
 3. الخضری بک، الدوله الامویه، دار الجیل، ص۲۹۱.
 4. يعقوبی، تاريخ اليعقوبی، دار صادر، ج۲، ص۲۵۴.
 5. ابن‌عبدالبر، الاستيعاب‏، ۱۴۱۲ق، ج۳،‌ص۱۳۸۹.
 6. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۶۲.
 7. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۶۸.
 8. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۶۹.
 9. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۷۱.
 10. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۸۴.
 11. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۸۵.
 12. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۸۶.
 13. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۸۹.
 14. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۸۹.
 15. سیوطی، تاریخ الخلفاء، ۱۴۲۵ق،‌ ج۱،‌ ص۱۹۰.

منابع

 • ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبدالله‏، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق: البجاوی، علی محمد، دار الجیل، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
 • الخضری بک، محمد، الدوله الامویه، محقق محمد عثمانی،‌ دارالارقم،‌ بی‌تا.
 • سیوطی، جلال‌الدین، تاریخ الخلفاء، محقق حمدی الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز،‌ ۱۴۲۵ق.
 • یعقوبی، احمد بن ابی‌یعقوب‏، تاریخ الیعقوبی، دار صادر، بیروت، چاپ اول، بی‌تا.