سال ۱۲۴ هجری قمری

از ویکی شیعه
سال ۱۲۴ هجری قمری
< ۱۲۵ - ۱۲۳ >
۳ - قرن ۲ هجری قمری - ۱
امامت
امام صادق(ع) (امامت: ۱۱۴ تا ۱۴۸ق)
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
بنی‌امیه هشام بن عبدالملک
تولدها
علی بن یَقْطین بن موسی بغدادی
وفات‌ها
محمد بن مسلم بن شهاب زُهری
محمد بن علی عباسی(به نقلی)

سال ۱۲۴ هجری قمری یکصد و بیست و چهارمین سال از تقویم هجری قمری که مصادف با هفتمین سال امامت امام صادق(ع)(امامت: ۱۱۴ تا ۱۴۸ق) و شانزدهمین سال حکومت هشام بن عبدالملک(حکومت: ۱۰۵-۱۲۵ق)، دهمین خلیفه اموی، بود.

از جمله رویدادهای این سال، تولد علی بن یقطین، درگذشت محمد بن شهاب زهری و آغاز فعالیت‌های ابومسلم خراسانی در زمره داعیان بنی‌عباس است.

این سال برابر است با سال ۱۲۰ و ۱۲۱ شمسی و ۷۴۱ و ۷۴۲ میلادی.

معرفی

سال ۱۲۴ هجری قمری مصادف با دهمین سال امامت امام صادق(ع)(امامت: ۱۱۴ تا ۱۴۸ق)[۱] و نوزدهمین سال حکومت هشام بن عبدالملک(حکومت: ۱۰۵-۱۲۵ق)، دهمین خلیفه اموی، بود.[۲] در این سال، یوسف بن عُمر ثقفی، حاکم عراق بود.[۳] وی از مخالفان شیعه بود و افزون بر سرکوبی قیام زید بن علی در سال ۱۲۱ یا ۱۲۲ق، گروه زیادی از شیعیان را به شهادت رساند.[۴]

اولین روز سال ۱۲۴ق، چهارشنبه ۱ محرم مصادف است با ۲۸ آبان سال ۱۲۰ شمسی و ۱۹ نوامبر ۷۴۱ میلادی و آخرین روز این سال، شنبه ۲۹ ذی‌الحجه برابر است با پانزده آبان ۱۲۱ شمسی و هفتم نوامبر ۷۴۲ میلادی.[۵]

رویدادها

پانویس

 1. نگاه کنید به طبرسی، إعلام الوری، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۱۴.
 2. طبری، تاریخ الطبری، دار التراث، ج۷، ص۲۰۰؛ جعفریان، تاریخ خلفا، ۱۳۹۴ش، ص۶۶۷.
 3. طبری، تاریخ الطبری، دار التراث، ج۷، ص۲۱۸.
 4. جعفریان، تاریخ خلفا، ۱۳۹۴ش، ص۶۸۵- و۶۸۶.
 5. «تبدیل تاریخ»،‌ وبگاه با حساب.
 6. نجاشی، رجال النجاشی، ۱۳۶۵ش، ص۲۷۳.
 7. گروه علمی مؤسسه امام صادق(ع)، موسوعة طبقات الفقهاء، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۵۲۳-۵۲۵.
 8. ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۳۱۹.
 9. طقوش، دولت امویان، ۱۳۸۹ش، ص۲۰۵؛ ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۳۱۹.
 10. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ۱۳۸۵ق، ج۵، ص۲۵۹.

منابع

 • ‌ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر - دار بیروت، چاپ اول، ۱۳۸۵ق.
 • ترمانینی، عبدالسلام، دایرة المعارف تاریخی رویدادهای تاریخ اسلام، ج۱، ترجمه جمعی از پژوهشگران زیر نظر علیرضا واسعی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی،‌ چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
 • جعفریان، رسول، تاریخ خلفا از رحلت پیامبر تا زوال امویان(۱۱-۱۳۲ق)، قم، دلیل ما، چاپ دوازدهم، ۱۳۹۴ش.
 • طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
 • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری‌(تاریخ الامم و الملوک)، بیروت، دار التراث، بی‌تا.
 • گروه علمی مؤسسه امام صادق(ع)، موسوعة طبقات الفقهاء، زیر نظر جعفر سبحانی، بیروت، دار الاضواء، ۱۴۲۰ق.
 • ‌ نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۳۶۵ش.