سال ۱۹۳ هجری قمری

از ویکی شیعه
سال ۱۹۳ هجری قمری
< ۱۹۴ - ۱۹۲ >
۳ - قرن ۲ هجری قمری - ۱
امامت
امام رضا(ع)
(دوره امامت: ۲۰ سال از ۱۸۳ تا ۲۰۳ق)
حکومت‌های سرزمین‌های اسلامی
بنی‌عباس در عراق هارون عباسی، محمد امین عباسی
تولدها و وفات‌ها
وفات ابوبکر بن عیاش
وفات هارون عباسی

سال ۱۹۳ هجری قمری از سال‌شمار هجری قمری مصادف است با یازدهمین سال از دوره بیست ساله امامت امام رضا(ع) و آخرین سال خلافت هارون الرشید عباسی و آغاز خلافت محمدامین عباسی.

وفات هارون الرشید و همچنین وفات برخی اصحاب امام صادق(ع) چون ابوبکر بن عیاش از اتفاقات سال ۱۹۳ هجری قمری است.

معرفی

روز نخست این سال یعنی ۱ محرم مصادف است با چهارشنبه ۷ آبان سال ۱۸۷ شمسی و ۲۹ اکتبر سال ۸۰۸ میلادی. روز پایانی سال یعنی ۳۰ ذی‌الحجة، مصادف است با یک شنبه ۲۶ مهر سال ۱۸۸ شمسی و ۱۸ اکتبر سال ۸۰۹ میلادی.[۱]

سال ۱۹۳ هجری قمری، یازدهمین سال از دوره بیست ساله امامت امام رضا(ع) در زمان حکومت هارون الرشید و امین عباسی بود.[۲]

رویدادها

درگذشت‌ها

راویانی چون مخلد بن یزید[۲۲] الحرانی[۲۳] و محمد بن جعفر معروف به غندر[۲۴] از جمله درگذشتگان دیگر در این سال بودند.

پانویس

 1. «تبدیل تاریخ هجری»، باحساب.
 2. خضری، تاریخ تشیع، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۱؛ منتظر القائم، تاریخ امامت، ۱۳۸۶ش، ص۲۲۳؛ گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تاریخ تشیع، ۱۳۸۹ش، ص۱۱۶.
 3. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۳۶۵؛ دینوری، الاخبار الطوال، ۱۳۶۸ق، ص۳۹۴-۳۹۵.
 4. آل طعمه، کربلا و حرم‌های مطهر، تهران، ص ۹۵-۹۴.
 5. فوّاز العاملی، الدر المنثور فی طبقات ربات الخدور، ۱۳۱۲ق، ص۵۲۲؛ عطاردی، زندگی‌نامه سیده النفیسه، ۱۳۷۳ش، ص۱۳-۲۱.
 6. طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۳۴۲-۳۴۶.
 7. ابن خلکان، وفیات الأعیان، بیروت، ج۲، ص۳۵۳.
 8. ابن العماد الحنبلی، شذرات الذهب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۴۳۰.
 9. ابن ندیم، الفهرست، بیروت، ص۴۳؛ ابن خلکان، وفیات الأعیان، بیروت، ج۲، ص۳۵۳.
 10. برقی، الرجال البرقی، ۱۳۴۲ش، ص۴۳.
 11. نراقی، شعب المقال، ۱۴۲۲ق، ص۲۲۵؛ علیاری تبریزی، بهجة الآمال، ۱۴۱۲ق، ج۷، ص۳۹۱.
 12. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ۱۴۱۷ق، ج۱۴، ص۳۸۵؛ ذهبی، الإعلام بوفیات الأعلام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۲۴؛ صفدی، الوافی بالوفیات، ۱۴۰۱ق، ج۱۰، ص۲۴۱.
 13. ابن سعد، الطبقات الکبری، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۲۳۵-۲۳۶؛ ابن ندیم، الفهرست، بیروت، ص۳۱۷.
 14. ابن العماد الحنبلی، شذرات الذهب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۴۲۹؛ عامری حرضی، غربال الزمان، ۱۴۰۵ق، ص۱۷۸.
 15. اابن ندیم، الفهرست، بیروت، ص۳۱۷.
 16. ابن سعد، الطبقات الکبری، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۲۳۶.
 17. ابن سعد، الطبقات الکبری، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۲۳۶؛ ابن ندیم، الفهرست، بیروت، ص۳۱۷؛ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۲۳۸.
 18. ابن سعد، الطبقات الکبری، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۲۳۸؛ شبستری، الفائق، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۲۳۶.
 19. شیخ صدوق، الخصال، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۴۱۰؛ خزاز، کفایة الأثر، ۱۴۰۱ق، ص۱۰۸.
 20. ابن سعد، الطبقات الکبری، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۲۳۸؛ ذهبی، الإعلام بوفیات الأعلام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۲۴؛ عزیزی، الرواة المشترکون بین الشیعة و السنة، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۳۸۲.
 21. صفدی، الوافی بالوفیات، ۱۴۰۱ق، ج۱۵، ص۱۶-۱۷.
 22. ذهبی، الإعلام بوفیات الأعلام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۲۵.
 23. ابن العماد الحنبلی، شذرات الذهب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۴۲۹.
 24. عامری حرضی، غربال الزمان، ۱۴۰۵ق، ص۱۷۸؛ ابن العماد الحنبلی، شذرات الذهب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۴۲۹؛ ابومخرمه، قلادة النحر، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۳۲۰.

منابع

 • آل طعمه، سلمان هادی، کربلا و حرمهای مطهر، تهران، مشعر، بی‌تا.
 • ابن العماد الحنبلی، ابوالفلاح عبدالحی بن احمد العکری، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، تحقیق الأرناؤوط، بیروت، دار ابن کثیر، ۱۴۰۶ق.
 • ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
 • ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۰ق.
 • ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، بیروت، دارالمعرفة، بی‌تا.
 • ابو مخرمه، عبدالله طیب بن عبد الله، قلادة النحر فی وفیات أعیان الدهر، بیروت، دارالمنهاج، ۱۴۲۸ق.
 • برقی، احمد بن محمد، رجال البرقی - الطبقات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۲ش.
 • «تبدیل تاریخ هجری»، باحساب.
 • خزاز رازی، علی بن محمد، کفایة الأثر فی النصّ علی الأئمة الإثنی عشر، قم، بیدار، ۱۴۰۱ق.
 • خضری، سید احمد رضا، تاریخ تشیع، قم، نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
 • خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۷ق.
 • دینوری، ابو حنیفه احمد بن داود، الأخبار الطوال، تحقیق عبد المنعم عامر، قم، منشورات الرضی، ۱۳۶۸ق.
 • ذهبی، محمد بن احمد، الإعلام بوفیات الأعلام، بیروت، مؤسسة الکتب الثقافیة، ۱۴۱۳ق.
 • شبستری، عبدالحسین، الفائق فی رواة و أصحاب الإمام الصادق(ع)، قم، مؤسسة النشرالإسلامی، ۱۴۱۸ق.
 • شیخ صدوق، محمد بن علی، الخصال، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۶۲ش.
 • فواز عاملی، زینب بنت یوسف نواز، الدر المنثور فی طبقات ربات الخدور، مصر، المطبعة الکبری الامیریه، ۱۳۱۲ق.
 • صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، بیروت، دارالنشر، چاپ دوم، ۱۴۰۱ق.
 • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، ۱۳۸۷ق.
 • عامری حرضی، یحیی بن ابی‌بکر، غربال الزمان فی وفیات الاعیان، دمشق، دارالخیر، ۱۴۰۵ق.
 • عزیزی، حسین، الرواة المشترکون بین الشیعة و السنة، تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة، ۱۴۳۰ق.
 • عطاردی، عزیز الله، گوهر خاندان امامت یا زندگی نامه سیده النفیسه، تهران، انتشارات عطارد، ۱۳۷۳ش.
 • علیاری تبریزی، علی بن عبدالله، بهجة الآمال فی شرح زبدة المقال، تهران، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، چاپ دوم، ۱۴۱۲ق.
 • گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تاریخ تشیع، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۹ش.
 • منتظر القائم، اصغر، تاریخ امامت، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۶ش.
 • نراقی، ابوالقاسم بن محمد، شعب المقال فی درجات الرجال، قم، کنگره بزرگداشت محققان ملا مهدی و ملا احمد نراقی، چاپ دوم، ۱۴۲۲ق.