ژانویه

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

ژانویه نخستین ماه سال میلادی است و یکی از هفت ماه سال است که ۳۱ روز دارد.

رویدادهای ماه ژانویه

۱

۲

۳

۳ ژانویه در تقویم گرگوری، سومین روز سال است. ۳۶۲ روز ( و در سال‌های کبیسه ۳۶۳روز) تا پایان سال باقی است.

۴

۵

۶

۶ ژانویه در تقویم گرگوری، ششمین روز سال است. ۳۵۹ روز ( و در سال‌های کبیسه ۳۶۰روز) تا پایان سال باقی است.

۷

۷ ژانویه در تقویم گرگوری، هفتمین روز سال است. ۳۵۸ روز ( و در سال‌های کبیسه ۳۵۹روز) تا پایان سال باقی است.

۸

۸ ژانویه در تقویم گرگوری، هشتمین روز سال است. ۳۵۷ روز ( و در سال‌های کبیسه ۳۵۸روز) تا پایان سال باقی است.

۹

۹ ژانویه در تقویم گرگوری، نهمین روز سال است. ۳۵۶ روز (و در سال‌های کبیسه ۳۵۷روز) تا پایان سال باقی است.

۱۰

۱۰ ژانویه در تقویم گرگوری، دهمین روز سال است. ۳۵۵ روز ( و در سال‌های کبیسه ۳۵۶روز) تا پایان سال باقی است.

۱۱

۱۱ ژانویه در تقویم گرگوری، یازدهمین روز سال است. ۳۵۴ روز (در سال‌های کبیسه ۳۵۵روز) تا پایان سال باقی است.

۱۲

۱۳

۱۳ ژانویه در تقویم گرگوری، سیزدهمین روز سال است. ۳۵۲ روز (در سال‌های کبیسه ۳۵۳روز) تا پایان سال باقی است.

۱۴

۱۴ ژانویه در تقویم گرگوری، چهاردهمین روز سال است. ۳۵۱ روز (در سال‌های کبیسه ۳۵۲روز) تا پایان سال باقی است.

  • ۲۰۱۱م -پیروزی انقلاب مردمی تونس و سقوط رژیم زین العابدین بن علی

۱۵

۱۵ ژانویه در تقویم گرگوری، پانزدهمین روز سال است. ۳۵۰ روز (در سال‌های کبیسه ۳۵۱روز) تا پایان سال باقی است.

۱۶

۱۶ ژانویه در تقویم گرگوری، شانزدهمین روز سال است. ۳۴۹ روز (در سال‌های کبیسه ۳۵۰روز) تا پایان سال باقی است.

۱۷

۱۷ ژانویه در تقویم گرگوری، هفدهمین روز سال است. ۳۴۸ روز (در سال‌های کبیسه ۳۴۹روز) تا پایان سال باقی است.

۱۸

۱۸ ژانویه در تقویم گرگوری، هجدهمین روز سال است. ۳۴۷ روز (در سال‌های کبیسه ۳۴۸روز) تا پایان سال باقی است.

۱۹

۱۹ ژانویه در تقویم گرگوری، نوزدهمین روز سال است. ۳۴۶ روز (در سال‌های کبیسه ۳۴۷روز) تا پایان سال باقی است.

۲۰

۲۰ ژانویه در تقویم گرگوری، بیستمین روز سال است. ۳۴۵ روز (در سال‌های کبیسه ۳۴۶روز) تا پایان سال باقی است.

۲۱

۲۱ ژانویه در تقویم گرگوری، بیست و یکمین روز سال است. ۳۴۴ روز (در سال‌های کبیسه ۳۴۵روز) تا پایان سال باقی است.

۲۲

۲۲ ژانویه در تقویم گرگوری، بیست و دومین روز سال است. ۳۴۳ روز (در سال‌های کبیسه ۳۴۴روز) تا پایان سال باقی است.

۲۳

۲۳ ژانویه در تقویم گرگوری، بیست و سومین روز سال است. ۳۴۲ روز (در سال‌های کبیسه ۳۴۳روز) تا پایان سال باقی است.

۲۴

۲۴ ژانویه در تقویم گرگوری، بیست و چهارمین روز سال است. ۳۴۱ روز (در سال‌های کبیسه ۳۴۲روز) تا پایان سال باقی است.

۲۵

۲۵ ژانویه در تقویم گرگوری، بیست و پنجمین روز سال است. ۳۴۰ روز (در سال‌های کبیسه ۳۴۱روز) تا پایان سال باقی است.

۲۶

۲۶ ژانویه در تقویم گرگوری، بیست و ششمین روز سال است. ۳۳۹ روز (در سال‌های کبیسه ۳۴۰روز) تا پایان سال باقی است.

۲۷

۲۷ ژانویه در تقویم گرگوری، بیست و هفتمین روز سال است. ۳۳۸ روز (در سال‌های کبیسه ۳۳۹روز) تا پایان سال باقی است.

۲۸

۲۸ ژانویه در تقویم گرگوری، بیست و هشتمین روز سال است. ۳۳۷ روز (در سال‌های کبیسه ۳۳۸روز) تا پایان سال باقی است.

۲۹

۲۹ ژانویه در تقویم گرگوری، بیست و نهمین روز سال است. ۳۳۶ روز (در سال‌های کبیسه ۳۳۷روز) تا پایان سال باقی است.

۳۰

۳۰ ژانویه در تقویم گرگوری، سیمین روز سال است. ۳۳۵ روز (در سال‌های کبیسه ۳۳۶روز) تا پایان سال باقی است.

۳۱