۳ ژانویه

از ویکی شیعه

۳ ژانویه در تقویم گرگوری، سومین روز سال است. ۳۶۲ روز ( و در سال‌های کبیسه ۳۶۳روز) تا پایان سال باقی است.