سال ۱۳۸۸ هجری شمسی

از ویکی شیعه
سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰ 

سال: ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱

سال ۱۳۸۸ هجری شمسی با سال‌های ۱۴۳۰ و ۱۴۳۱ هجری قمری و نیز با سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی مطابق است.

رویدادها

پانویس و منابع