۱۳ شوال

از ویکی شیعه
شوال ۱۴۴۶
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
جمعه

۱۳ شوال در تقویم هجری قمری قراردادی دویست و هفتاد و نهمین روز سال است.