سال ۱۴۳۵ هجری قمری

از ویکی شیعه
سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰  ۱۴۶۰ 

سال: ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ - ۱۴۳۵ - ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸


سال ۱۴۳۵ هجری قمری هزار و چهارصد و سی و پنجمین سال از سال شمار هجری قمری است.

اول محرم این سال مصادف با سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ هجری خورشیدی است و پنجم نوامبر سال ۲۰۱۳ میلادی است.


رویدادها

جمادی الاولی

جمادی‌الآخر

رجب

درگذشته‌ها

محرم

ربیع‌الثانی

جمادی‌الثانی


رجب

شعبان


رمضان

ذی‌الحجه