سال ۸ هجری قمری

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو
سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: -۳۰  -۲۰  -۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰ 

سال: ۵ ۶ ۷ - ۸ - ۹ ۱۰ ۱۱

سال ۸ هجری قمری هشتمین سال از سال‌شمار هجری قمری است.

روز نخست این سال یعنی ۱ محرم مصادف است با دوشنبه ۱۴ اردیبهشت سال ۸ شمسی و ۴ مه سال ۶۲۹ میلادی. روز پایانی سال یعنی ۲۹ ذی‌الحجه، مصادف است با پنجشنبه ۱ اردیبهشت سال ۹ شمسی و ۲۲ آوریل سال ۶۳۰ میلادی.[۱]

وقایع سال ۸ هجری

درگذشتگان

پانویس

 1. سایت تبدیل تاریخ هجری
 2. مغازی واقدی،ج ۲، ص ۷۵۵- ۷۶۱؛ إعلام الوری، ج ۱، ص۲۱۲
 3. السیرة النبویة، ج‌۲، ص۳۸۹؛ الروض الأنف، ج‌۷، ص۴۹
 4. دلائل النبوة، ج‌۵، ص۱۵۶؛ المغازی، ج‌۳، ص۸۹۲
 5. إعلام الوری، ج‌۱، ص۲۳۳؛ دلائل النبوة، ج‌۵، ص۱۵۶
 6. واقدی، ج۲، ص۸۱۷ـ۸۱۸
 7. حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۱۵۲۱۵۳
 8. الاستیعاب، ج‌۳، ص:۱۱۸۵.
 9. تاریخ طبری، ج۸، المتخب من کتاب ذیل المذیل، ص۲
 10. الصحیح من سیرة النبی الاعظم، ج۲، ص۲۱۸
 11. تاریخ طبری، ج۸، المتخب من کتاب ذیل المذیل، ص۲
 12. بلاذری، انساب، ج۱، ص۴۷۳.
 13. بلاذری، انساب، ج۱، ص۴۷۳.
 14. بلاذری، انساب، ج۱، ص۴۷۳.
 15. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج۳، ص۵۷۱؛ ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج۱، ص۱۶۷.
 16. ابن‌اثیر، ۱۳۹۹-۱۴۰۲ق، ج ۱، ص ۴۶۰

منابع

 • ابن هشام، عبد الملک، السیرة النبویة، تحقیق: السقا، مصطفی، الأبیاری، ابراهیم، شلبی، عبد الحفیظ، دار المعرفة، بیروت، چاپ اول، بی‌تا.
 • ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق: علی محمدالبجاوی، بیروت،‌ دارالجیل، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.
 • سهیلی، عبد الرحمن، الروض الانف فی شرح السیرة النبویة، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
 • بیهقی، ابو بکر احمد بن حسین، دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشریعة، تحقیق: قلعجی، عبد المعطی، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
 • واقدی، محمد بن عمر، کتاب المغازی، مؤسسة الأعلمی، بیروت، چاپ سوم، ۱۴۰۹ق.
 • طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری بأعلام الهدی، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
 • عاملی، سید جعفر مرتضی، الصحیح من سیرة النبی الاعظم، دارالحدیث، قم، ۱۴۲۶ق/۱۳۸۵ش.
 • بلاذری، أحمد بن یحیی، جمل من انساب الأشراف، تحقیق: سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۷ق/۱۹۹۶م.
 • طبری، محمد بن جریر، منتخب ذیل المذیل، الحاق به ج۸طبری، موسسه اعلمی للمطبوعات، بیروت، لبنان، ۱۸۷۹م.