سال ۱۰ هجری قمری

از ویکی شیعه
سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۲۰  −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰ 

سال: ۷ ۸ ۹ - ۱۰ - ۱۱ ۱۲ ۱۳

سال ۱۰ هجری قمری دهمین سال از سال‌شمار هجری قمری است. یکی از مهم‌ترین وقایع این سال، ماجرای غدیر خم و تصریح پیامبر اسلام(ص) بر جانشینی حضرت علی (ع) است.

روز نخست این سال یعنی ۱ محرم مصادف است با سه شنبه ۲۲ فروردین سال ۱۰ شمسی و ۱۲ آوریل سال ۶۳۱ میلادی. روز پایانی سال یعنی ۳۰ ذی‌الحجه، مصادف است با شنبه ۱۱ فروردین سال ۱۱ شمسی و ۳۱ مارس سال ۶۳۲ میلادی.[۱]

رویدادهای سال ۱۰ هجری

ولادت‌ها

درگذشت‌ها

پانویس

 1. سایت تبدیل تاریخ هجری.
 2. واقدی، ج۳، ص۱۰۸۸ ـ۱۰۸۹؛ کلینی، ج۴، ص۲۴۴.
 3. طبرسی، ج ۱، ص۵۶ ؛ مفید، ص۹۱ ؛ حلبی، ج ۳، ص۳۰۸.
 4. قمی، ج۱، ص۱۷۹؛ عیاشی، ج۱، ص۳۳۱ـ۳۳۲؛ فیض کاشانی، ج۲، ص۵۱؛ کلینی، ج۱، ص۲۹۰، ح ۶؛ حُوَیزی، ج۱، ص۶۵۳ـ ۶۵۵؛ بحرانی، ج۱ ص۴۹۰ ح ۱۱؛ علامه طباطبائی، ج۶، ص۴۸ ؛ سیوطی، ج۲، ص۲۹۸؛ آلوسی، ج۶، ص۱۹۴؛ نیشابوری، ج۱، ص۲۵۰.
 5. کافی، ج۱، ص۲۹۲ ـ ۲۸۹؛ بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۴۷ ـ ۴۳۴ ؛ تفسیر القرآن العظیم، ج۲، ص۱۴ ؛ سیوطی، الدر المنثور، ج۳، ص۱۹.
 6. طبری، ج۳، ص۱۳۶؛ ذهبی، حوادث و وفیات ۱۱ـ۴۰، ص۲۳۹.
 7. واقدی، ۱۹۶۶، ج ۳، ص۸۸۳ ـ ۸۸۴؛ ابن هشام، ج ۴، ص۲۳۹ـ۲۴۰؛ طبری، ج ۳، ص۱۲۶ـ ۱۲۸.
 8. طبری، ج ۳، ص۱۳۱ـ۱۳۲؛ قس ابن هشام، ج ۴، ص۲۹۰ـ۲۹۱.
 9. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۳۳۶.
 10. رجوع کنید به ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۳۳۷.
 11. شیخ مفید، مسار الشیعه، ۱۴۱۴ق، ص۴۱.
 12. ابن اثیر، اسد الغابه، ج۴، ص۳۲۶.
 13. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج۵، ص ۶۹.
 14. ابن هشام، سیرة النبویة،ج ۲، ص۴۲۴؛ طبری، سلسله ۱، ص۱۷۴۰.

منابع

 • واقدی، محمدبن عمر، کتاب المغازی، چاپ مارسدن جونز، لندن ۱۹۶۶.
 • طبرسی، الإحتجاج، نشر مرتضی، مشهد.
 • حلبی، السیره الحلبیه، دارالمعرفه، بیروت.
 • شیخ مفید، محمد بن محمد، مسار الشیعه، بیروت، دار المفید، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۳م.
 • شیخ مفید، محمد بن محمد، ارشاد، موسسه آل البیت، قم.
 • محمدبن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، چاپ عمر عبدالسلام تدمری، حوادث و وفیات ۱۱ـ۴۰ق، بیروت، ۱۴۱۷ق/۱۹۹۷م.
 • طبری، تاریخ، بیروت.