سال ۱۳۹۴ هجری شمسی

از ویکی شیعه
سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰ 

سال: ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۴ هجری خورشیدی سالی عادی است.

رویدادها

فروردین

خرداد

تیر

شهریور

مهر

آذر

دی

بهمن

پانویس