سال ۱۴۱۶ هجری قمری هزار و چهارصد و شانزدهمین سال از سال‌شمار هجری قمری است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۳۸۰  ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰ 

سال: ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ - ۱۴۱۶ - ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹

روز نخست این سال یعنی ۱ محرم مصادف است با چهارشنبه ۱۰ خرداد سال ۱۳۷۴ شمسی و ۳۱ می سال ۱۹۹۵ میلادی. روز پایانی سال یعنی ۲۹ ذی‌الحجه، مصادف است با شنبه ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۵ شمسی و ۱۸ می سال ۱۹۹۶ میلادی.[۱]

رویدادهای سال ۱۴۱۶ هجری

درگذشتگان

پانویس

یادداشت

منابع