۶ ژانویه

از ویکی شیعه

۶ ژانویه در تقویم گرگوری، ششمین روز سال است. ۳۵۹ روز ( و در سال‌های کبیسه ۳۶۰روز) تا پایان سال باقی است.