دعائم الاسلام (کتاب)

مقاله قابل قبول
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
شناسه ناقص
از ویکی شیعه
دعائم الاسلام
اطلاعات کتاب
نویسندهقاضی نعمان مغربی
موضوعفقه اسماعیلیه
سبکروایی
زبانعربی
مجموعه۲ جلد
اطلاعات نشر
ناشردارالمعارف
تاریخ نشر۱۳۸۳ق


دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام والقضایا و الاحکام عن اهل بیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام، کتابی درباره باورهای دینی و احکام فقهی مذهب اسماعیلی و مهمترین کتاب قاضی‌نعمان در فقه است که به سفارش خلیفۀ فاطمی، المعز لدین‌الله نگاشته شده است. این کتاب تمامی ابواب معروف فقه را در بر دارد و در نخستین مبحث خود با عنوان کتاب الولایة، به برخی از مهم‌ترین باورهای اسماعیلی پرداخته است. ایمان از دیدگاه اسماعیلیان و تفاوت آن با اسلام و نیز ولایت اهل‌بیت و تشویق به فراگیری علم مباحثی است که در این بخش مطرح شده است.

مؤلف

مؤلف این کتاب، قاضی‌نعمان مغربی، عالم قرن چهارم هجری است. وی در حکومت فاطمی، مناصبی را بر عهده داشت و در مقطعی نیز قاضی‌القضات مصر شد. تألیفات او به ۴۷ کتاب می‌رسد و حیطه‌های مختلف علوم دینی از قبیل فقه، تأویل، تفسیر، روایات و... را دربرمی‌گیرد.[۱]

جایگاه و اعتبار

قاضی‌نعمان این کتاب را برپایۀ کتاب الایضاح خود نوشته است و با حذف سلسله سندها و نیز خلاصه نمودن محتوای آن‌ها و چشم‌پوشی از احادیث متعارض در آن، این کتاب را فراهم نموده است. این کتاب نزد اسماعیلیان جایگاه بلندی دارد و قانون اساسی حکومت فاطمیان بوده است. همچنین برخی از علمای اثناعشری در مباحث فقهی خود از آن استفاده می‌کردند.

سید بحرالعلوم معتقد است که دعائم الاسلام و نویسنده آن معتبرند و نقل نکردن حدیث از امامان پس از امام صادق(ع)، به دلیل تقیه نویسنده بوده است.[۲] اما آیت‌الله خویی معتقد است که قاضی‌نعمان مجهول‌الحال است و دعائم الاسلام به دلیل اینکه روایات مرسل است، معتبر نیست.[۳]

محتوا

ترجمۀ قسمتی از مقدمۀ کتاب:
« از ابوجعفر محمد بن علی چنین روایت شده است: اسلام بر هفت پایه استوار شده است: ولایت (از همه برتر است و با ولایت و از طریق ولیّ، می‌توان به معرفت این پایه‌ها نائل آمد)، طهارت، نماز، زکات، روزه، حج و جهاد.

قاضی‌نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام، ۱۳۸۳ق، ج۱، ص۲.

این کتاب در دو جلد مباحث مربوط به عبادات و معاملات را بر اساس باورهای اسماعیلی مطرح کرده است. جلد اول به موضوع عبادات اختصاص دارد و در ۸ کتاب موضوعات هفت گانه ذیل را ارائه کرده است:

 1. ایمان از دیدگاه فاطمیان
 2. طهارت
 3. صلاة؛ که شامل مباحث راجع به اموات نیز می‌شود
 4. زکات
 5. صوم
 6. حج
 7. جهاد[۴]

این هفت موضوع در نزد شیعیان فاطمی ستون‌های هفت‌گانۀ اسلام به شمار می‌روند. جلد دوم این کتاب، به معاملات اختصاص دارد و ۲۵ کتاب زیر را دربردارد:

 1. کتاب البیوع (احکام مربوط به خرید و فروش)
 2. اَیمان و نذرها
 3. اطعمه
 4. اشربه
 5. طب
 6. لباس (احکام پوشیدنی‌ها)
 7. صید
 8. قربانی‌ها و عقیقه
 9. نکاح
 10. طلاق
 11. عتق
 12. عطایا
 13. وصایا
 14. فرائض (احکام مربوط به ارث)
 15. دیات
 16. حدود
 17. سراق و محاربین (احکام مربوط به سرقت و محاربان)
 18. الردة و البدعة (احکام مربوط به مرتدان و بدعت گذاران)
 19. غصب
 20. عاریه
 21. لقطه
 22. القسمة و البنیان (احکام مربوط به شراکت و بناها)
 23. شهادات
 24. الدعوی و البینات
 25. آداب القضات[۵]

شیوۀ غالب بر این کتاب، شیوۀ روایی است و مؤلف در همۀ موضوعات با استناد به روایات دیدگاه خود را مطرح می‌کند.

ترجمه

دعائم الاسلام توسط عبدالله امیدوار به فارسی ترجمه و در سال ۱۳۷۳ به وسیلۀ انتشارات اسماعیلیان قم منتشر شده است.[نیازمند منبع]

قاضی‌نعمان در جلساتی به نام مجالس الحکمة (نشست‌هایی برای کسانی که تازه به اسماعیلی‌مذهب شده بودند) برگزار می‌شده، به تأویل مطالبی که در دعائم الاسلام آمده، پرداخته و آن را در قالب کتابی با نام تأویل الدعائم یا تربیة المؤمنین بالتوقیف علی حدود باطنِ علم الدين نگاشته است.[۶]

پانویس

 1. امین، اعیان الشیعه، ۱۴۰۶ق، ج۱۰، ص۲۲۳.
 2. بحرالعلوم، الفوائدالرجالیه، منشورات مکتبة الصادق، ج۴ ، ص۱۴.
 3. خویی، معجم رجال الحدیث، مؤسسة الخوئی الإسلامیة، ج۲۰، ص۱۸۵.
 4. فیضی، «مقدمه بر دعائم الاسلام»، ۱۳۸۳ق، ص۹-۱۰.
 5. فیضی، «مقدمه بر دعائم الاسلام»، ۱۳۸۳ق، ص۹-۱۰.
 6. Poonawala, “The Chronology of al-Qāḍī l-Nuʿmān’s Works”, 2018, 146-148

منابع

 • امین، سید محسن، اعیان الشیعة، تحقیق حسن الامین، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
 • بحرالعلوم، سید محمدمهدی، الفوائد الرجالیة، منشورات مکتبة الصادق.
 • خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، مؤسسة الخوئی الإسلامیة.
 • فیضی، آصف بن علی‌اصغر، مقدمه تحقیق دعائم الاسلام، قاهره، دارالمعارف، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
 • قاضی‌نعمان، دعائم الاسلام، تحقیق آصف بن علی‌اصغر، قاهره، دارالمعارف، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
 • Poonawala, Ismail K., “The Chronology of al-Qāḍī l-Nuʿmān’s Works”, Arabica, no 65, 2018.

پیوند به بیرون