ویکی شیعه:نیازمند منبع

از ویکی شیعه

برای اطمینان از اینکه همهٔ مطالب ویکی‌شیعه اثبات‌پذیر هستند هرکسی می‌تواند با قراردادن برچسب {{مدرک}} برای ادعاهای بدون منبع درخواست منبع کند.

مثال: ۶۵ درصد افراد به ارواح اعتقاد دارند.[نیازمند منبع]

مولانا در لارستان فارس: طبق گفته های مولانا در اشعارش لارستان فارس بهترین مکان گردشگری است.