تفسیر امام حسن عسکری (کتاب)

مقاله قابل قبول
کپی‌کاری از منابع خوب
شناسه ناقص
از ویکی شیعه
تفسیر امام حسن عسکری(ع)
تفسیر منسوب به امام حسن عسکری.jpg
اطلاعات کتاب
نویسنده منسوب به امام حسن عسکری(ع)
موضوع تفسیر قرآن تا پایان آیه ۲۸۲ سوره بقره
سبک تفسیر روایی
زبان عربی
مجموعه ۱ جلد
اطلاعات نشر
ناشر عتبة العباسیة المقدسة، کربلا و موسسة تاریخ العربی، لبنان

تفسیر امام حسن عسکری(ع)، از تفسیر روایی امامیه، متعلق به قرن سوم هجری. در این تفسیر برخی آیات، تأویل شده و بیشتر تأویل‌ها درباره معجزات پیامبر(ص) و امامان شیعه است. به اسباب نزول آیات، کمتر توجه شده، گرچه به مصادیق آیات اشاره شده است و مباحث صرفی و نحوی و بلاغی وجود ندارد. سلسله سند روایت کتاب نشان می‌دهد که نقل این تفسیر در میان محدّثان و فقهای قم در قرن چهارم و پنجم متداول بوده است. متن این تفسیر تا پایان آیه ۲۸۲ سوره بقره موجود است.

ویژگی‌ها

این تفسیر با بیان روایاتی راجع به فضائل قرآن و تأویل و آداب قرائت قرآن آغاز شده و با ذکر احادیثی مشتمل بر فضائل اهل بیت(ع)[۱] و مثالب دشمنان اهل بیت(ع)[۲] ادامه یافته است. بحث‌های متعددی نیز درباره سیره نبوی، به خصوص راجع به مناسبات پیامبر اسلام(ص) و یهودیان، مطرح شده است.[۳] در مجموع، در این تفسیر ۳۷۹ حدیث آمده است. بیشتر روایات طولانی و مفصّل است، به طوری که گاه یک روایت چندین صفحه را دربرمی‌گیرد[۴] و به همین جهت، در برخی موارد ساختار روایی از بین رفته است. در برخی روایات نیز آشفتگی وجود دارد.[نیازمند منبع]

در این تفسیر برخی آیات تأویل شده و بیشتر تأویل‌ها درباره معجزات پیامبر(ص) و امامان(ع) است.[۵] در این تفسیر به اسباب نزول آیات کمتر توجه شده، گرچه به مصادیق آیات اشاره شده است. مباحث صرفی و نحوی و بلاغی نیز در این تفسیر وجود ندارد.[۶]

تفسیر آیات غالباً با شرح و توضیح مفاهیم آیه آغاز، و پس از آن روایاتی از معصومین(ع) در تفسیر آیات ذکر شده است. در مواردی نیز روایات شأن نزول با بخش تفسیری آیه در هم آمیخته است.[۷] معنای شیعه،[۸] معنای رافضی،[۹] تقیه،[۱۰] فضایل برخی از صحابه از جمله خبّاب بن ارّت و عمار بن یاسر،[۱۱] بخشی از موضوعاتی است که در این تفسیر در حاشیۀ تفسیر آیات ذکر شده‌اند. برخی از نکات تفسیری از جمله تفسیر شجرۀ ممنوعه[۱۲] به شجرۀ علم محمد(ص) و اهل بیت(ع) ایشان[۱۳] از اختصاصات این تفسیر است.

سند کتاب

علم تفسیر
تفسیرهای مهم

شیعی:

سنی:

گرایش‌های تفسیری
روش‌های تفسیری
شیوه‌های نگارش تفسیر
اصطلاحات علم تفسیر

سلسله سند روایت کتاب نشان می‌دهد که نقل این تفسیر در میان محدّثان و فقهای قم در قرن چهارم و پنجم متداول بوده است.[۱۴] مطالب تفسیر را محمدبن قاسم استرآبادی خطیب، مشهور به مفسر جرجانی، که شاید تدوین کننده تفسیر نیز باشد، از دو راوی آن، یعنی ابوالحسن علی بن محمد بن سیار (یسار؟) و ابویعقوب یوسف بن محمدبن زیاد، نقل کرده است.[۱۵]

در مقدمه کوتاه این دو بر تفسیر آمده است که بعد از به قدرت رسیدن حسن بن زید، آنان همراه پدران خود، مجبور به مهاجرت از وطن خود و پناهنده شدن به امام حسن عسکری(ع) شدند. امام به پدرانشان اطمینان بخشید که می توانند بازگردند و اتفاقی برای آنها نخواهد افتاد و توصیه نمود که فرزندانشان را برای تعلیم در نزد ایشان باقی بگذارند و این تفسیر را برای آنها در مدت هفت سال بیان کرد.[۱۶]

اعتبار کتاب

با وجود قدمت این تفسیر، وثاقت آن در بین علمای امامیه از گذشته مورد بحث بوده است. شیخ صدوق (متوفی ۳۸۱)، نخستین عالم امامی است که از این تفسیر مطالب فراوانی در کتب خود نقل کرده، گرچه درباره وثاقت یا عدم اعتبار آن سخنی نگفته است.[نیازمند منبع]

شیخ صدوق متن تفسیر را مستقیماً از استرآبادی دریافت نموده است. وی در آغاز کتاب فتوایی خود، من لایحضره الفقیه ضمن اشاره به این نکته که آنچه در این اثر فراهم آمده از نظر خودش صحیح است، بیان داشته که روایات کتاب را از متون معتبر و مشهور گرفته است.[۱۷] و در باب تلبیه، از استرآبادی حدیثی نقل کرده و در پایان گفته است که باقی آن را در کتاب تفسیر آورده است.[۱۸] بر این اساس، اگر شیخ صدوق خود تدوین‌کننده تفسیر نبوده، احتمالاً تهذیب‌کننده آن بوده است. مؤید صحت این احتمال، سخن نجاشی متوفی ۴۵۰ق است که در ذیل آثار شیخ صدوق به دو اثر تفسیری، تفسیرالقرآن و مختصر تفسیر القرآن، اشاره کرده است.[۱۹]

شاهد دیگر بر این نظر، ذکر روایتی با همین سند در کتاب التوحید شیخ صدوق است.[۲۰] در آخر آن روایت نیز شیخ صدوق بیان داشته که متن کامل حدیث را در تفسیرش آورده است.[۲۱]

نقد بر اعتبار کتاب

نخستین منتقد وثاقت تفسیر را احمد بن حسین بن عبیداللّه غضائری، معروف به ابن غضائری دانسته اند. او در کتاب الضعفاء خود، محمد بن قاسم استرآبادی را فردی ضعیف و کذّاب معرفی کرده و دو فرد مذکور در سلسله سند را که تفسیر را به نقل از پدرانشان، از امام حسن عسکری(ع) روایت کرده‌اند، مجهول خوانده است. همچنین این تفسیر را‌ ساختگی دانسته و جاعل آن را سهل بن احمد بن عبداللّه دیباجی (متوفی ۳۸۰) معرفی کرده است.[۲۲]

از افراد دیگری که این کتاب را ساختگی خوانده است میرداماد است. او این کتاب را دربردارنده احادیث غیر قابل پذیرش و دروغ دانسته است.[۲۳]

بر این کتاب همچنین ایرادات تاریخی گرفته شده است. از جمله اینکه در جایی از کتاب اشاره به زندانی شدن مختار به دست حجاج نموده است با وجود اینکه حجاج خود چند سال پس از مرگ مختار امیر کوفه شد. و در جایی دیگر آمده سعد بن ابی وقاص صحابی پیامبر در فتح نهاوند شرکت داشت.[۲۴]

ناقلین کتاب

پس از شیخ صدوق، ابومنصور احمد بن علی طبرسی در کتاب احتجاج ضمن معرفی منابع خود از تفسیر امام حسن عسکری(ع) یاد کرده، اما به عدم اشتهار آن اشاره نموده و به این دلیل، سند روایت کتاب را به طور کامل آورده است.[۲۵]

سعیدبن هبة اللّه راوندی نیز از این تفسیر، بدون اشاره به نام آن، مطلبی نقل کرده است.[۲۶] ابن شهرآشوب نیز از این تفسیر، با تصریح به نام آن ولی بدون ذکر سند، مطلبی آورده است.[۲۷]

عبدالجلیل قزوینی، که در حدود ۵۶۰ کتاب النقض را می‌نوشته، از جمله تفاسیر مشهور امامی به تفسیری با عنوان تفسیر امام حسن عسکری(ع) اشاره کرده، اما چون از این تفسیر مطلبی نقل نکرده است، نمی‌توان به طور حتم مقصود وی را همین تفسیر موجود دانست.[۲۸]

ترجمه

نوشتار اصلی: آثار الاخیار (کتاب)

قدیمی‌ترین ترجمه فارسی موجود آن، آثار الاخیار نام دارد که ترجمه ابوالحسن علی بن حسن زواره‌ای (متوفی ۹۸۴) و ترجمه تمام متن موجود است.[۲۹]

قدرت اللّه حسینی شاهمرادی نیز سوره فاتحه این تفسیر را با عنوان تفسیر فاتحه الکتاب از امام حسن عسکری(ع) و پژوهشی پیرامون آن (تهران ۱۴۰۴) با مقدمه‌ای مبسوط در اثبات و ثاقتِ تفسیر، ترجمه و منتشر کرده است.[نیازمند منبع]

سیدحسین بهریلوی (درگذشته ۱۳۶۱ش) این تفسیر را به زبان اردو ترجمه کرده و با عنوان آثار حیدری به چاپ رساند.[۳۰] متن عربی تفسیر چند بار چاپ شده است.[۳۱] این کتاب، بر اساس شش نسخه خطی و به کوشش سیدمحمدباقر ابطحی، در ۱۴۰۹ در قم چاپ انتقادی شد.[نیازمند منبع]

پانویس

 1. برای نمونه رجوع کنید به حدیث سدالابواب، ص۱۷.
 2. التفسیر المنسوب الی الإمام...، ۱۴۰۹ق، ص۴۷.
 3. التفسیر المنسوب الی الإمام...، ۱۴۰۹ق، ص۱۶۱-۱۶۳و۱۹۰-۱۹۲و۴۰۶-۴۰۷.
 4. رجوع کنید به ص۶۵۶تا۶۷۲
 5. رجوع کنید به ص۴۲۹-۴۴۱و۴۹۷-۵۰۰.
 6. رضوی، «نگاهی به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری...»، ص۳۱۳.
 7. رضوی، «نگاهی به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری...»، ص۴۷۷-۴۷۹.
 8. رضوی، «نگاهی به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری...»، ص۳۰۷-۳۱۰.
 9. رضوی، «نگاهی به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری...»، ص۳۱۰-۳۱۱.
 10. رضوی، «نگاهی به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری...»، ص۳۲۰-۳۲۴.
 11. رضوی، «نگاهی به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری...»، ص۶۲۴-۶۲۵.
 12. بقره، ۳۵.
 13. رضوی، «نگاهی به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری...»، ص۲۲۱-۲۲۲.
 14. رجوع کنید: ص۷-۸.
 15. التفسیر المنسوب الی الإمام...، ۱۴۰۹ق، ص۹.
 16. التفسیر المنسوب الی الإمام...، ۱۴۰۹ق، ص۱۰.
 17. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۳.
 18. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۱۱-۲۱۲.
 19. نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة...، ۱۴۰۷ق، ص۳۹۱-۳۹۲.
 20. شیخ صدوق، التوحید، ۱۳۵۷ش، ص۴۷.
 21. التفسیر المنسوب الی الإمام...، ۱۴۰۹ق، ص۵۰-۵۲.
 22. ابن غضائری، رجال ابن غضائری، ۱۳۸۰ش، ص۹۸
 23. حسن زاده آملی، هزار و یک کلمه، ۱۳۷۵ش، ج۲، ص۱۲۴
 24. حسن زاده آملی، هزار و یک کلمه، ۱۳۷۵ش، ج۲، ص۱۲۱و۱۲۲
 25. طبرسی، الإحتجاج، ۱۴۱۳ق، ج ۱، ص۶-۸.
 26. قطب راوندی، الخرائج والجرائح، ج۲، ص۵۱۹-۵۲۱.
 27. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، قم، ج۱، ص۹۲.
 28. قزوینی، نقض، ۱۳۵۸ش، ص۲۱۲و۲۸۵.
 29. بکائی، کتابنامه بزرگ قرآن کریم، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۲.
 30. بکائی، کتابنامه بزرگ قرآن کریم، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۳.
 31. آقابزرگ طهرانی، الذریعة، دار الأضواء، ج۴، ص۲۹۲؛ بکائی، کتابنامه بزرگ قرآن کریم،‌ ۱۳۷۴ش، ج۵، ص۱۹۰۴.

منابع

 • ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، تحقیق‌محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، ۱۴۱۲ق/۱۹۹۲م.
 • ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، قم، بی‌تا.
 • ابن شهر آشوب، معالم العلماء، نجف، ۱۳۸۰ق/۱۹۶۱م.
 • ابن غضائری، احمد بن حسین، رجال ابن غضائری، تحقیق محمدرضا حسینی جلالی، قم، دار الحديث، ۱۳۸۰ش.
 • استادی، رضا، «رسالة اخری حول التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه‌السلام»، در الرسائل الاربعة عشرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
 • بکائی، محمدحسن، کتابنامه بزرگ قرآن کریم، تهران، ۱۳۷۴ش.
 • التفسیر المنسوب الی الامام ابی محمد الحسن بن علی العسکری، تحقیق محمدباقر ابطحی، قم، ‌۱۴۰۹ق.
 • حسن زاده آملی، هزار و یک کلمه، قم، بوستان کتاب، ۱۳۷۵ش.
 • خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد: أو مدینة السلام، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۷ق/۱۹۹۷م.
 • رضوی، سعید، «نگاهی به تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه‌السلام»، فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، ش۵و۶، بهار و تابستان ۱۳۷۵ش.
 • شیخ صدوق، علی بن محمد بن بابویه، الامالی، قم، ۱۴۱۷ق.
 • شیخ صدوق، علی بن محمد بن بابویه، التوحید، تحقیق سید هاشم حسینی تهرانی، قم، ۱۳۵۷ش.
 • شیخ صدوق، علی بن محمد بن بابویه، معانی الاخبار، تحقیق علی اکبر غفاری، قم، ۱۳۶۱ش.
 • شیخ صدوق، علی بن محمد بن بابویه، من لایحضره الفقیه، قم، ۱۴۱۳ق.
 • شیخ طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، نجف، ۱۳۸۰ق/۱۹۶۱م.
 • طباطبایی یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، العروة الوثقی، بیروت، ۱۴۰۹ق.
 • طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، تحقیق ابراهیم بهاری و محمد هادی، قم، ۱۴۱۳ق.
 • طیار مراغی، محمود، «فهرست نسخه‌های عکسی و میکروفیلم‌های کتابخانه محقق طباطبائی»، در المحقق الطباطبائی فی ذکراه السنویة الاولی، ج۳، قم، آل البیت، ۱۴۱۷ق.
 • علامه حلی، حسن بن یوسف، رجال العلامة الحلّی، تحقیق محمدصادق بحرالعلوم، نجف، ۱۳۸۱ق/۱۹۶۱م، چاپ افست قم، ۱۴۰۲ق.
 • قزوینی، عبدالجلیل، نقض، تحقیق جلال الدین محدّث ارموی، تهران، ۱۳۵۸ش.
 • قطب راوندی، سعید بن هبة اللّه، الخرائج والجرائح، قم، ۱۴۰۹ق.
 • نجاشی، احمد بن علی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر برجال النجاشی، تحقیق موسوی شبیری زنجانی، قم، ۱۴۰۷ق.
 • نوری، حسین بن محمدتقی، خاتمة مستدرک الوسائل، قم، ۱۴۱۵-۱۴۲۰ق.

پیوند به بیرون