سعد بن حذیفة بن یمان

مقاله متوسط
رده ناقص
از ویکی شیعه
سَعْد(سعید) بن حُذَیفَة بن یمان
مشخصات فردی
شهادت۳۷ق
نحوه شهادتشهدای جنگ صفین
مشخصات دینی
از یارانیاران امام علی(ع)
فعالیت‌هاحضور در جنگ صفین


سَعْد(سعید) بن حُذَیفَة بن یمان(شهادت: ۳۷ق)، از یاران امام علی(ع) و از شهدای جنگ صفین است.[۱] حذیفه پدر سعد، از صحابه پیامبر و از یاران امام علی(ع) بود. سعد و برادرش صفوان بر اساس وصیت پدرشان، در جنگ صفین در رکاب امام علی(ع) حاضر شده و در همین جنگ به شهادت رسیدند.[۲] اگر‌چه به نوشته طبری، او هنگام قیام توابین زنده بوده و سلیمان بن صرد خزاعی در نامه‌ای از او یاری خواسته و سعد نیز آمادگی خود را اعلام کرده است.[۳] در برخی منابع نام او سعید ذکر شده است.[۴] و گفته شده از سعد بن مسعود روایت نقل کرده است.[۵]

جستارهای وابسته

پانویس

 1. خویی، معجم‌الرجال، ۱۴۱۳ق، ج۱۰، ص۱۳۱؛ تفرشی، نقد‌الرجال، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۴۲۰
 2. ابن اثیر، الکامل، ۱۳۸۵ق، ج۳، ص۲۸۷؛ امین، اعیان‌الشیعه، ۱۴۰۳ق، ج۷، ص۳۸۹
 3. طبری، تاریخ الطبری، ۱۳۸۲ق، ج۴، ص۴۳۰.
 4. ابن اثیر، الکامل، ۱۳۸۵ق، ج۳، ص۲۸۷؛ ابن حجر عسقلانی، الاصابه، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۳۷۰.
 5. ابن حجر عسقلانی، الاصابه، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۳۷۰.

منابع

 • ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت،‌ دار صادر، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
 • ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابه فی تمییز الصحابه، تحقیق: عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۹۹۵م/۱۴۱۵ق.
 • امین، سید محسن، أعیان الشیعة، تحقیق: حسن الأمین، بیروت،‌ دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
 • تفرشی، نقد الرجال، تحقیق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، ۱۴۱۸ق.
 • خویی، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق/۱۹۹۲م.
 • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، بیروت، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، ۱۳۸۲ق.