سعد بن حذیفة بن یمان

مقاله نامزد خوبیدگی
از ویکی شیعه
سَعْد بن حُذَیفَة بن یمان
مشخصات فردی
خویشاوندانحذیفة بن یمان (پدر) • صفوان (برادر)
شهادت۳۷ق
نحوه شهادتشهدای جنگ صفین
مشخصات دینی
از یارانامام علی(ع)
فعالیت‌هاحضور در جنگ صفین


سَعْد بن حُذَیفَة بن یمان (شهادت: ۳۷ق)، از یاران امام علی(ع) و از شهدای جنگ صِفّین است.[۱] حذیفه پدر سعد، از صحابه پیامبر و از یاران امام علی(ع) بود. سعد و برادرش صفوان بر اساس وصیت پدرشان، در جنگ صفین در رکاب امام علی(ع) حاضر شده و در همین جنگ به شهادت رسیدند.[۲] در برخی منابع نام او سعید ذکر شده است.[۳] گفته شده از سَعْد بن مسعود روایت نقل کرده است.[۴]

در تاریخ طبری آمده است او هنگام قیام تَوّابین زنده بوده و سلیمان بن صُرَد خُزاعی در نامه‌ای از او یاری خواسته و سعد نیز آمادگی خود را اعلام کرده است.[۵] همچنین طبری آورده است که مختار ثَقَفی، سعد بن حذیفه را بر شهر حُلوان گمارد.[۶] از این رو سید محسن امین و برخی دیگر از محققان این احتمال را مطرح کرده‌اند که حذیفه فرزند دیگری به نام سعد داشته است که تا زمان قیام توابین و قیام مختار زنده بوده است.[۷]

جستارهای وابسته

پانویس

 1. خویی، معجم‌الرجال، ۱۴۱۳ق، ج۱۰، ص۱۳۱؛ تفرشی، نقد‌الرجال، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۴۲۰
 2. ابن‌اثیر، الکامل، ۱۳۸۵ق، ج۳، ص۲۸۷؛ امین، اعیان‌الشیعه، ۱۴۰۳ق، ج۷، ص۳۸۹
 3. ابن‌اثیر، الکامل، ۱۳۸۵ق، ج۳، ص۲۸۷؛ ابن‌حجر عسقلانی، الاصابه، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۳۷۰.
 4. ابن‌حجر عسقلانی، الاصابه، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۳۷۰.
 5. طبری، تاریخ الطبری، ۱۳۸۲ق، ج۴، ص۴۳۰.
 6. طبری، تاریخ الطبری، ۱۳۸۲ق، ج۴، ص۵۰۹.
 7. امین، اعیان الشیعه، ۱۴۰۳ق، ج۴، ص۵۹۲؛ شوشتری، قاموس الرجال، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۲۹.

منابع

 • ابن‌اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت،‌ دار صادر، ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م.
 • امین، سید محسن، اعیان الشیعه، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳ق.
 • ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابه فی تمییز الصحابه، تحقیق: عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۹۹۵م/۱۴۱۵ق.
 • امین، سید محسن، أعیان الشیعة، تحقیق: حسن الأمین، بیروت،‌ دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
 • تفرشی، سید مصطفی، نقد الرجال، تحقیق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، ۱۴۱۸ق.
 • خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ۱۴۱۳ق/۱۹۹۲م.
 • شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
 • طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، بیروت، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، ۱۳۸۲ق.