وادی عقیق

مقاله قابل قبول
پیوند کم
عدم رعایت شیوه‌نامه ارجاع
شناسه ناقص
عدم جامعیت
از ویکی شیعه
میقات‌های پنج‌گانه

وادی عَقیق از میقات‌های حج و عمره. این سرزمین سه بخش دارد: مسلخ، غمره و ذات عرق.

وادی عقیق در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شمال شرقی مکه به سمت نجد و تهامه قرار دارد.[۱] فقیهان شیعه وادی عقیق را میقات عراقیان و اهل شرق می‌دانند. وادی عقیق شامل مسلخ، غمره و ذات عرق است. بیشتر آنان احرام از هر یک از این مکان‌ها را جایز می‌دانند.[۲] شماری از آنان احرام از ذات عرق را منوط به حال اضطرار کرده‌اند.[۳][۴]

پانویس

  1. برکت‌رضایی، «عقیق، میقاتی ناشناخته‏»، فصلنامه میقات حج، شماره ‏۹۷، ص۳۳.
  2. ابن براج، المهذب، ج۱، ص۲۱۴؛ ابن حمزه طوسی، الوسیله، ص۱۶۰
  3. شیخ طوسی، النهایه، ص۲۱۰؛ ج۱، ص۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۱۰۶
  4. میقات‌های احرام: سایت دفتر آیت الله سیستانی

منابع

  • ابن براج، قاضی، المهذب‌، تصحیح جمعی از محققین و مصححین تحت إشراف شیخ جعفر سبحانی‌، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، ۱۴۰۶ق.
  • ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة‌، محقق/ مصحح: محمد حسون‌، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ق.
  • برکت رضایی، روزبه، «عقیق، میقاتی ناشناخته»، در فصلنامه میقات حج، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، ۱۳۹۵ش.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی‌، بیروت، دارالکتاب العربی‌، ۱۴۰۰ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، محقق/ مصحح: عباس قوچانی-علی آخوندی‌، دارإحیاء التراث العربی‌، بیروت، ۱۴۰۴ق.