مقاله قابل قبول
کپی‌کاری از منابع خوب
استناد ناقص
شناسه ناقص
نارسا
عدم جامعیت

اسماء الحسنی

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو
اعتقادات شیعه
‌خداشناسی
توحید توحید ذاتیتوحید صفاتیتوحید افعالیتوحید عبادیصفات ذات و صفات فعل
فروع توسلشفاعتتبرک
عدل (افعال الهی)
حُسن و قُبحبداءامر بین الامرین
نبوت
عصمت پیامبرانخاتمیتپیامبر اسلاممعجزهعدم تحریف قرآن
امامت
باورها عصمتولایت تكوینیعلم غیبخلیفة اللهغیبتمهدویتانتظار فرجظهور • رجعت
امامان
معاد
برزخمعاد جسمانیحشرصراطتطایر کتبمیزان
مسائل برجسته
اهل بیتچهارده معصومکرامتتقیهمرجعیتولایت فقیه

اَسْماءُ الْحُسْنیٰ یا الاَسْماءُ الحُسنیٰ نام‌های نیکوی خداوند که بنابر آیات قرآن، اسماء و صفاتی منحصر به خداوند است و راه ارتباط انسان با خداوند را فراهم می‌سازند.

در روایات گاه عدد اسماء الحسنی ۹۹ اسم شمرده شده است. برخی قائل به توقیفی بودن اسماء الحسنی هستند و برخی معتقدند هر اسم نیکو و کاملی که قابل تصور باشد را می‌توان به خدا نسبت داد. اندیشمندان اسلامی دربارهٔ اسماء الحسنی کتاب‌ها و شرح‌های فراوانی نگاشته‌اند. برخی معتقدند اولین شرح‌نویسان بر اسماء الحسنی ایرانیان بوده‌اند.

اسماء حسنی: مطابق ذات خداوند‌

اسماء الحسنی نام‌های نیکوی خداوند یا اسماء و صفات‌ خدا است. به گفته ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید و مفسر شیعه، منشأ اسماء الحسنی را آیات ۸ سوره طه، ۲۴ سوره حشر، ۱۸۰ سوره اعراف و ۱۱۰ سوره اسراء دانسته است که در آنها صریحاً به اسامی نیکوی خداوند اشاره شده است: «لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی». مکارم شیرازی بر این اساس معتقد است که بر اساس قرآن، همه نام‌های خداوند اسماء حسنی هستند.[۱]

برخی از مفسران در معنای اسماء الهی عنوان کرده‌اند که توصیف اسماء خدا به وصف «حسنی»، نشان‌دهنده این مطلب است که منظور از این اسماء، اسم‌هایی است که در آنها معنای وصفی وجود داشته باشد، مانند آن اسمایی که جز بر ذات خداوند دلالت ندارد، اسمائی که در معنای وصفی‌اش، حسن و کمال نهفته باشد و امکان اعتبار این معنای وصفی با ذات خداوند وجود داشته باشد.[۲] بنابراین برخی از صفات و اسماء مانند شجاع و عفیف را نمی‌توان به خدا نسبت داد. در واقع اگرچه این اوصاف دارای معنای وصفی‌اند و در معنای وصفی آنها «نیکویی» یا «حُسن» وجود دارد؛ اما از یک خصوصیت جسمانی خبر می‌دهند که امکان سلب این خصوصیت از آنها نیست.[۳]

انحصاری‌بودن اسماء الهی

برخی از مفسران شیعه و سنی معتقدند آیه «لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنی» دلیلی بر انحصاری‌بودن اسماء خداوند است چرا که «لله» در اول جمله آمده است و این در زبان عربی، نشان‌دهندهٔ تأکید بر حصر و انحصاری‌بودن مفهوم است. علاوه بر آن در این آیه، «اسماء» با «الف» و «لام» آمده است که این نشان‌‌دهنده عمومیت اسماء است.[۴] از نظر علامه طباطبایی معنای این آیه این است که هر اسم احسنی که در عالم وجود باشد متعلق به خداوند است و احدی در آن با خداوند شریک نیست. او همچنین عنوان کرده که آیات متعدد دیگری نیز وجود دارند که صفات خاصی را منحصر در خداوند دانسته و به عبارتی معنای مذکور را تایید کرده‌اند.[۵]

اسماء الهی راه ارتباط انسان با خداوند

برخی از مفسران شیعه و سنی معتقد‌ند چون انسان به ذات الهی دسترسی ندارد، نحوه ارتباط انسان با خداوند از طریق همین اسماء و صفات خداوند است.[۶] در واقع، اسماء الهی واسطه میان ذات و مخلوقات خداوند هستند، پس علم، قدرت، رزق و نعمتی که در این عالم است از خدای سبحان سرچشمه می‌گیرد، بخاطر اینکه خدای سبحان متصف به صفت علم و قدرت و رازقیت و منعمیت است.[۷] میان اسماء الهی نسبتی از بالا به پایین برقرار است. هر چه اسم خاص‌تر باشد پایین‌تر است. بر این اساس بالای هر اسم خاصی اسمی‌ دیگر است تا اینکه این سلسله اسماء به عام‌ترین و وسیع‌ترین اسم خداوند منتهی می‌شود. این اسم که بزرگ‌ترین اسم خداوند است به تنهایی تمامی حقائق اسماء را در خود جای داده است و شامل همه اسماء می‌شود. این اسم همان اسم اعظم است.[۸]

مفسران شیعه و سنی معتقدند که اسماء الهی و مخصوصا اسم اعظم مؤثر در عالم و وسیله‌ای برای نزول فیض خداوند در عالم هستند. اما تأثیر اسماء الهی و اسم اعظم در این عالم به خاطر حقایق‌شان است نه صرفا به دلیل الفاظ‌شان. از همین رو دانستن صرف الفاظ اسماء الهی هیچ تأثیری در استجابت دعا و کارهای دیگر ندارد.[۹]علامه طباطبایی معتقد است معنای تأثیر‌گذاری اسماء الهی بر این عالم این است که خداوند هر چیز را با یکی از اسماء و صفاتش که مناسب آن چیز است ایجاد می‌کند، نه اینکه لفظ اسم و یا معنای مفهومی از آن و یا حقیقت دیگری غیر ذات خدا چنین تأثیری داشته باشد. بنابراین صرف دانستن اسم اعظم یا اسماء الهی و بیان کردن کلمات و الفاظ، آنچنان که در میان مردم شایع شده، هیچ تاثیری ندارد.[۱۰]

تعداد اسماء حسنی

نوشتار اصلی: اسماء و صفات با وجود اینکه برخی از روایات بر ۹۹ عددبودن اسماء الهی اشاره دارند، اما برخی از پژوهشگران معتقدند که در آیات کریمه قرآن، دلیلی که دلالت بر عدد اسماء حسنی کند و آن را محدود سازد وجود ندارد، بلکه برخی اسماء متعددی برای خداوند (حدود ۱۲۷) برشمرده‌اند. البته برخی معتقدند برخی از این اسماء معنای شبیه به هم دارند.[۱۱]

بیشتر علمای اهل سنت گزارش کرده‌اند که اسماء الهی توقیفی هستند یعنی فقط از راه نقل از شارع (قرآن و روایات) می‌توان به آنها دست یافت و آنها را شناخت و انسان نمی‌تواند خودش اسمی برای خداوند عنوان کرد.[۱۲] این در حالی است که برخی دیگر معتقدند که بر اساس برخی از آیات قرآن کریم می‌تواند گفت هر اسمی در عالم که از جهت معنا احسن اسماء بوده باشد آن اسم از آن خداست، پس نمیتوان اسماء حسنی را شمرد و به عدد معینی محدود کرد.[۱۳]

در برخی از روایات امامان معصوم(ع) به عنوان مصادیق اسماء الحسنی معرفی شده‌اند.[۱۴] برخی عنوان کرده‌اند بر اساس روایات متعدد منظور از خواندن خدای متعالی در آیه ۱۸۰ سوره اعراف «لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنی فَادْعُوهُ بِها» توسل به حضرت محمد(ص) و ائمه اطهار(ع) است.[۱۵]

شرح‌نویسی بر اسماء الهی در تمدن اسلامی

اندیشمندان اسلامی دربارهٔ اسماء حسنی، شروح متعدد و گوناگون متأثر‌ از‌ گرایش‌های مختلف دوره‌های مختلف با محوریت موضوعات متعدد حدیثی، فلسفی، کلامی، عرفانی و لغوی نوشته‌اند.[۱۶] عده‌ای عنوان کرده‌اند که احتمالا روایتی از پیامبر(ص) که شیعه و سنی آن را نقل کرده‌اند یکی از دلایل ترغیب مسلمان به اسماء حسنی و شمارش آنها بوده است. در این روایت آمده است که خداوند ۹۹ اسم دارد که هرکس آنها را بر شمارد داخل بهشت می‌شود.[۱۷]

گفته‌اند عالمان ایرانی بحث اسماء را در دنیای اسلام آغاز کرده‌اند و در ادوار مختلف تاریخی آن را پرورش داده‌اند، به نحوی که برجسته‌ترین شروح اسماء الهی را عالمان ری، خراسان و ماوراء النهر نوشته‌اند. نخستین شرح اسماء نود و نه‌گانه الهی را که شرحی لغوی است، ابو اسحاق زجاج در قرن دوم هجری نوشته است. در قرن چهارم نیز محدثانی همچون شیخ صدوق شروحی بر اسماء الهی نوشتند. ابوالقاسم قشیری در قرن ششم از جمله صوفیان متشرعی بود که شرحی بر اسماء الهی نوشت. در همان قرن بود که شروح متکلمان به اسماء الهی آغاز گردید.[۱۸]

جستارهای وابسته

پانویس

 1. مکارم شیرازی، پیام قرآن، ۱۳۶۹ش، ج۴، ص۴۱.
 2. علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ۱۳۷۴ش، ج۸، ص۴۴۷؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۱۵، ص۴۱۲؛ زحیلی، التفسیر المنیر، ۱۴۱۸ق، ج۹، ص۱۷۴.
 3. علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ۱۳۷۴ش، ج۸، ص۴۴۸؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۱۵، ص۴۱۴؛ زحیلی، التفسیر المنیر، ۱۴۱۸ق، ج۹، ص۱۷۵.
 4. رک: فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۱۵، ص۴۱۴؛ علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ۱۳۷۴، ج۸، ص۴۴۹؛ زحیلی، التفسیر المنیر، ۱۴۱۸ق، ج۹، ص۱۷۵.
 5. علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ۱۳۷۴، ج۸، ص۴۴۹.
 6. علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ۱۳۷۴ش، ج۸، ص۴۶۱- ۴۶۲.؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۱۵، ص۴۱۲؛ زحیلی، التفسیر المنیر، ۱۴۱۸ق، ج۹، ص۱۷۴.
 7. علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ۱۳۷۴ش، ج۸، ص۴۶۱- ۴۶۲.
 8. علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ۱۳۷۴ش، ج۸، ص۴۶۳- ۴۶۴.
 9. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۷، ص۲۶؛ علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ۱۳۷۴ش، ج۸، ص۴۶۴؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۱۵، ص۴۱۲؛ زحیلی، التفسیر المنیر، ۱۴۱۸ق، ج۹، ص۱۷۷.
 10. علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ۱۳۷۴ش، ج۸، ص۴۶۵.
 11. علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ۱۳۷۴ش، ج۸، ص۴۶۵؛ قشیری، شرح اسماء الله الحسنی، ۱۴۲۲ق، ص۱۹؛ بیضاوی، عبدالله بن عمر، شرح أسماء الله الحسنی، ۱۴۳۰ق، ص۱۱-۱۲؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۱۵، ص۴۱۲؛ رشید رضا، المنار، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۴۳۷.
 12. زحیلی، التفسیر المنیر، ۱۴۱۸ق، ج۹، ص۱۷۴؛‌ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۱۵، ص۴۱۲؛ رشید رضا، المنار، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۴۳۲.
 13. رک: علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ۱۳۷۴ش، ج۸، ص۴۶۵؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۷، ص۲۶.
 14. کلینی، الکافی، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۳۵۱.
 15. نگاه کنید به: دهکردی اصفهانی، لمعات در شرح دعای سمات، ۱۳۸۵ش، ص۲۸-۳۵.
 16. آیینه‌وند، نیازی «معناشناسی اسماء الحسنی»، ۱۳۷۹ش، ص۲-۳.
 17. آیینه‌وند، «معناشناسی اسماء الحسنی»، ۱۳۷۹ش، ص۲.
 18. آیینه‌وند، «معناشناسی اسماء الحسنی»، ۱۳۷۹ش، ص۳.

منابع

 • آیینه‌وند، صادق، و شهریار نیازی، «معناشناسی اسماء الحسنی»، در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره ۱۵۳ و ۱۵۴، بهار و تابستان ۱۳۷۹ش.
 • بیضاوی، عبدالله بن عمر، شرح أسماء الله الحسنی، تحقیق خالد جندی، بیروت، ‌دار المعرفة، ۱۴۳۰ق.
 • دهکردی اصفهانی، سید ابوالقاسم، و مجید جلالی دهکردی، لمعات در شرح دعای سمات، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۵ش.
 • رشید رضا، محمد، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، بیروت، دارالمعرفة للطباعة والنشر، ۱۴۱۴ق.
 • زحیلی، وهبه، التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، دمشق/بیروت، ‌دار الفکر/دار الفکر المعاصر، ۱۴۱۸ق.
 • علامه طباطبایی، سید محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۴ش.
 • فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، بیروت، ‌دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.
 • قشیری، عبدالکریم بن هوازن، شرح أسماء الله الحسنی، تحقیق محمد علی سعد حسن و طه عبدالرئوف سعد، قاهره، ‌دار الحرم للتراث، ۱۴۲۲ق.
 • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق مرکز بحوث دار الحدیث، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، ۱۳۸۷ش.
 • مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، قم، مدرسه امیرالمؤمنین، ۱۳۶۹ش.
 • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، ‌دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۷۴ش.